Fiat Linea: Ostrzeżenia ogólne

Fiat Linea –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty –> Ostrzeżenia ogólne

Wraz ze świeceniem się lampki sygnalizacyjnej pojawia się specyficzny komunikat i/lub sygnał dźwiękowy, o ile umożliwia to zestaw wskaźników. Sygnalizacje te są syntetyczne i ostrzegawcze i nie należy uważać ich za wyczerpujące i/lub alternatywne do tych, jakie wyszczególniono w niniejszej Instrukcji obsługi, którą zalecamy zawsze uważnie czytać. W przypadku sygnalizacji o awarii należy zawsze odnosić się do treści zawartej w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Sygnalizacje o awarii pojawiające się na wyświetlaczu podzielone są na dwie kategorie: anomalie ważne i mniej ważne.

Anomalie ważne wyświetlają się "cyklicznie", przedstawiając sygnalizacje często przez dłuższy czas.

Anomalie mniej ważne pojawiają się "cyklicznie", sygnalizując w czasie bardziej ograniczonym.

Możliwe jest przerwanie cyklicznego wskazania w obu kategoriach po naciśnięciu przycisku MENU ESC. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników będzie się świecić do momentu, w którym nie zostanie wyeliminowana przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania.

NIEWYSTARCZAJĄCY
POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO (czerwona) ZACIĄGNIĘTY HAMULEC RĘCZNY (czerwona)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Niski poziom płynu hamulcowego

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej minimalnego, przyczyną może być wyciek płynu z układu hamulcowego.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna  zaświeci się podczas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie pojawi się komunikat na wyświetlaczu), należy zatrzymać pojazd i zwrócić się do ASO Fiata.

Zaciągnięty hamulec ręczny

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty.

Jeżeli samochód jest w ruchu, w niektórych wersjach pojawi się także ostrzeżenie akustyczne.

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas jazdy należy sprawdzić, czy hamulec ręczny nie jest zaciągnięty.

AWARIA PODUSZKI
POWIETRZNEJ (czerwona)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej wskazuje na anomalię układu poduszek powietrznych.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie zaświeci się po przekręceniu
kluczyka w położenie MAR lub zaświeci się podczas jazdy, możliwe jest, że wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo.

Przed rozpoczęciem jazdy należy skontaktować się z ASO Fiata, aby bezzwłocznie sprawdzić system.

Awaria lampki sygnalizacyjnej (lampka zgaszona) sygnalizowana
jest przez miganie, oprócz normalnego 4-sekundowego, lampki F, która sygnalizuje wyłączenie przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera.

NADMIERNA
TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK (czerwona)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, kiedy silnik jest przegrzany.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się, należy postąpić następująco:

OSTRZEŻENIE W przypadku bardzo intensywnej jazdy zaleca się przed jego wyłączeniem pozostawić przez kilka minut silnik włączony i na delikatnie zwiększonych obrotach.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

NIEWYSTARCZAJĄCE
NAŁADOWANIE AKUMULATORA (czerwona)

Po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć bezpośrednio po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu jałowym dopuszczalne jest lekkie opóźnienie zgaszenia lampki).

Gdy lampka sygnalizacyjna będzie się nadal świecić lub migać, należy zwrócić się natychmiast do ASO Fiata.

Świeci światłem stałym:
NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO (czerwona) Miga: ZUŻYTY OLEJ SILNIKOWY (tylko wersje Multijet z DPF - czerwona)

Po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna świeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

1. Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego

Lampka zaświeca się w trybie stałym, jednocześnie (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) z komunikatem wyświetlanym na wyświetlaczu, kiedy system rozpoznaje niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.

UWAGA

Jeżeli lampka sygnalizacyjna
 zaświeca się podczas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie pojawia się komunikat na wyświetlaczu), należy natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO Fiata.

2. Zużyty olej silnikowy

(dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF) Lampka sygnalizacyjna miga, a na wyświetlaczu (dla przewidzianych wersji/ rynków) pojawia się stosowny komunikat.

W zależności od wersji, lampka może migać wg następującego trybu:

Następnie po pierwszej sygnalizacji, przy każdym uruchomieniu silnika, lampka sygnalizacyjna będzie migać, w sposób opisany poprzednio, do momentu wymiany oleju.

Na wyświetlaczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), wyświetli się, poza lampką, odpowiedni komunikat.

Miganie lampki sygnalizacyjnej nie oznacza usterki samochodu, ale sygnalizuje użytkownikowi, że używanie normalne samochodu doprowadziło do konieczności wymiany oleju

Przypomina się, że olej ulega szybszemu zużyciu w następujących warunkach:

UWAGA

Po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej, należy jak najszybciej wymienić zużyty olej silnikowy nie przekraczając nigdy 500 km od pierwszego zaświecenia się lampki.

Nieprzestrzeganie podanych wyżej zaleceń może spowodować poważne usterki silnika oraz utratę gwarancji.

Ponadto przypominamy, że miganie tej lampki nie jest związane z ilością oleju w silniku, więc w przypadku migania lampki absolutnie nie należy dolewać innego oleju.

NIEDOKŁADNIE
ZAMKNIĘTE DRZWI (czerwona)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, w niektórych wersjach, kiedy niedokładnie zamknięte zostały jedne lub więcej drzwi lub pokrywa bagażnika.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Gdy drzwi zostaną otwarte podczas jazdy, zostanie wyemitowany sygnał akustyczny.

NIEZAPIĘTY PAS
BEZPIECZEŃSTWA (czerwona)

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym, gdy samochód stoi i pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest prawidłowo zapięty. Ta lampka sygnalizacyjna będzie migać łącznie z ostrzeżeniem akustycznym, gdy samochód jedzie i pasy bezpieczeństwa na miejscach przednich nie są prawidłowo zapięte. Ostrzeżenie akustyczne (buzzer) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) można wyłączyć wyłącznie w ASO Fiata. W niektórych wersjach możliwe jest ponowne uaktywnienie systemu za pomocą menu ustawień.

AWARIA EBD
(czerwona) (żółtopomarańczowa)

Równoczesne zaświecenie się lampek sygnalizacyjnych , przy pracującym silniku,
wskazuje na anomalię systemu EBD lub niedostępność systemu; w tym przypadku podczas gwałtownego hamowania mogą zablokować się koła tylne, z możliwością poślizgu. Jadąc bardzo ostrożnie należy skierować się natychmiast do ASO Fiata w celu sprawdzenia układu.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

AWARIA SYSTEMU
EOBD/WTRYSKU (żółto-pomarańczowa)

W normalnych warunkach, po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć bezpośrednio po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się lub zaświeci się podczas jazdy sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie układu wtrysku; przede wszystkim gdy świeci się sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zasilania/zapłonu, które może spowodować zwiększoną emisję spalin, ewentualną utratę osiągów, złe prowadzenie samochodu i zwiększone zużycie paliwa.

Na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

W tych warunkach można kontynuować jazdę, unikając jednak nadmiernego przeciążania silnika czy wysokich prędkości.

Dłuższe używanie samochodu ze świecą się lampką sygnalizacyjną może spowodować uszkodzenia. Należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO Fiata.

Lampka sygnalizacyjna zgaśnie, jeżeli nieprawidłowe działanie ustanie, ale system zapamięta tę sygnalizację.

UWAGA (dotyczy tylko silników benzynowych)

Jeżeli lampka sygnalizacyjna miga, sygnalizuje prawdopodobne uszkodzenie katalizatora.

W przypadku, gdy lampka sygnalizacyjna miga, należy puścić pedał przyspieszenia, zmniejszyć obroty silnika, do momentu w którym lampka przestanie migać; można następnie kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością, unikając jazdy, która może spowodować ponowne miganie lampki i należy zwrócić się możliwie szybko do ASO Fiata.

Jeżeli po przekręceniu kluczyka w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna nie zaświeci
się lub podczas jazdy świeci się lub miga (w niektórych wersjach jednocześnie z komunikatem na wyświetlaczu), należy zwrócić się na ile to możliwe do ASO Fiata. Działanie lampki sygnalizacyjnej można zostać
poddane weryfikacji przy pomocy specjalnej aparatury przez funkcjonariuszy kontroli ruchu drogowego. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym się podróżuje

WYŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci
się po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera.

Przy włączonej przedniej poduszce powietrznej pasażera, po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR, lampka sygnalizacyjna będzie się świecić przez około 4
sekundy, migać przez następne 4 sekundy i następnie powinna zgasnąć.

UWAGA

Lampka sygnalizacyjna
sygnalizuje ponadto ewentualne anomalie lampki sygnalizacyjnej . Ten przypadek sygnalizowany
jest też przez miganie lampki sygnalizacyjnej   ponad 4 sekundy. W
tym przypadku lampka sygnalizacyjna   może nie sygnalizować
możliwych anomalii systemów ochronnych.

Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO Fiata w celu natychmiastowego skontrolowania systemu.

AWARIA SYSTEMU ABS
(żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka zaświeci się, gdy system jest niesprawny lub niedostępny. W tym przypadku układ hamulcowy zachowuje swoją skuteczność bez zmian, jednak bez osiągów oferowanych przez system ABS. Należy zachować ostrożność i zwrócić się, na ile to możliwie, do ASO Fiata.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

REZERWA PALIWA
(żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy w zbiorniku pozostanie około 7 litrów paliwa.

OSTRZEŻENIE Migająca lampka oznacza, że wystąpiła anomalia w układzie. W tym przypadku należy zwrócić się do ASO Fiata, aby zweryfikować układ.

WSTĘPNE
NAGRZEWANIE ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Multijet - żółto-pomarańczowa) AWARIA ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Multijet - żółtopomarańczowa)

Wstępne nagrzewanie świec żarowych

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna zaświeci się; zgaśnie, gdy świece żarowe osiągną przewidzianą temperaturę. Silnik należy uruchomić natychmiast po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, mignięcie lampki będzie chwilowe i może być niedostrzegalne.

Awaria nagrzewania świec żarowych

W przypadku uszkodzenia układu świec żarowych lampka sygnalizacyjna miga. Należy zwrócić się, możliwie jak najszybciej, do ASO Fiata.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

OBECNOŚĆ WODY W
FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (wersje Multijet - żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się gdy w filtrze oleju napędowego jest woda.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

Woda w układzie zasilania
może spowodować poważne usterki systemu wtrysku i nieregularne funkcjonowanie silnika.

W przypadku zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej (w niektórych
wersjach jednocześnie pojawi się komunikat na wyświetlaczu), należy zwrócić się, na ile to możliwe, do ASO Fiata w celu wykonania operacji spuszczania wody. Jeżeli ta sygnalizacja wystąpi zaraz po zatankowaniu możliwe jest, że do zbiornika paliwa przedostała się woda: w tym przypadku należy wyłączyć natychmiast silnik i skontaktować się z ASO Fiata.

AWARIA SYSTEMU
OCHRONY SAMOCHODU - FIAT CODE (żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna mignie jeden raz i następnie zgaśnie.

Jeżeli będzie się świecić, gdy kluczyk znajduje się w położeniu MAR, wskazuje na wystąpienie awarii (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i elementy sterowania").

OSTRZEŻENIE Zaświecenie się równoczesne lampek i
oznacza awarię
systemu Fiat CODE.

Jeżeli przy uruchomionym silniku lampka sygnalizacyjna Y miga, oznacza że samochód nie jest chroniony przez urządzenie blokujące silnik (patrz "System Fiat Code" w rozdziale "Deska rozdzielcza i elementy sterowania").

Należy zwrócić się do ASO Fiata w celu wprowadzenia do pamięci wszystkich kluczyków.

AWARIA ŚWIATEŁ
ZEWNĘTRZNYCH (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, w niektórych wersjach, gdy zostanie rozpoznana anomalia jednych z następujących świateł:

Anomalią odnosząca się do tych świateł może być: przepalenie jednej lub kilku żarówek, przepalenie odpowiedniego bezpiecznika lub przerwanie połączenia elektrycznego.

W niektórych wersjach zaświeci się w alternatywnie lampka sygnalizacyjna .


W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

TYLNE ŚWIATŁO
PRZECIWMGŁOWE (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po włączeniu tylnego światła przeciwmgłowego.

SYGNALIZACJA
OGÓLNA (żółto-pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się w następujących okolicznościach:

Awaria czujnika ciśnienia oleju silnikowego

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju silnikowego. Należy zwrócić się, na ile to możliwe, do ASO Fiata w celu wyeliminowania anomalii.

Awaria świateł zewnętrznych

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Patrz opis dotyczący lampki sygnalizacyjnej .


Interwencja wyłącznika bezwładnościowego blokującego paliwo

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, kiedy interweniuje wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo.

Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

Awaria czujnika deszczu (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznana anomalia czujnika deszczu. Należy zwrócić się do ASO Fiata.

Na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

Awaria czujnika parkowania

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Patrz opis dotyczący lampki sygnalizacyjnej .


Przekroczona dopuszczalna prędkość

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, gdy samochód przekroczy wartość ustawionej prędkości dopuszczalnej (patrz "Wyświetlacz wielofunkcyjny" w rozdziale "Deska rozdzielcza i elementy sterowania).

Awaria czujnika filtra oleju napędowego (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznana anomalia systemu filtra oleju napędowego. Wyświetlacz wskazuje odpowiedni komunikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Filtr cząstek stałych zatkany (wersje Multijet)

Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy filtr cząstek stałych jest zatkany i styl jazdy uniemożliwia uaktywnienie automatycznej procedury regeneracji.

Aby umożliwić regenerację, a więc oczyścić filtr, zaleca się kontynuować jazdę samochodem do momentu zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej.

Na wyświetlaczu pojawia się odnośny komunikat.

Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

...

Czyszczenie dpf (filtra czastek stałych) w toku (tylko wersje Multijet z DPF - żółto-pomarańczowa)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano) zaświeci się (w niektórych wersjac ...

Zobacz tez:

Wykaz lampek oświetlenia pomocniczego
Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża Oświetlenie uchwytu na kubki (gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY lub ON) Przednie lampki oświetlenia osobistego/wnętrza Tylna lampka oświetlenia wnętrza Oświetlenie podłogi ...

Katalizator
PRZESTROGA Samochód wyposażony jest w katalizator.  Nie stosować paliwa zawierającego ołów (etyliny). W samochodach wyposażonych w katalizator otwór wlewu paliwa jest zwężony, co uniemożliwia wło ...

Regulacja wysokości górnego zamocowania pasa bezpieczeństwa (przednie fotele)
Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do dołu, równocześnie wciskając przycisk zwalniający blokadę Przesunąć punkt mocowania pasów bezpieczeństwa do góry. Stosownie do potrzeb przesuną ...

Categorie