Fiat Linea: Swiatla zewnetrzne

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Swiatla zewnetrzne

Dźwignia lewa rys. 44/a steruje większością świateł zewnętrznych.

Oświetlenie zewnętrzne działa tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w pozycji MAR.

Po włączeniu świateł zewnętrznych podświetla się zestaw wskaźników i różne przyciski znajdujące się w desce rozdzielczej.

ŚWIATŁA ZGASZONE

Pokrętło obrócone w pozycję O.

ŚWIATŁA POZYCYJNE

Obróć pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna
.

ŚWIATŁA MIJANIA

Obróć pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


ŚWIATŁA DROGOWE

ŚWIATŁA DROGOWE


Gdy pokrętło znajduje się w pozycji
, pociągnij dźwignię w stronę kierownicy (2 pozycja niestabilna).

W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna
.

Aby wyłączyć światła drogowe, należy pociągnąć ponownie dźwignię w stronę kierownicy (włączą się światła mijania).

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Pociągnij dźwignię w stronę kierownicy (1 pozycja niestabilna) niezależnie od pozycji pokrętła. W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) rys. 44/b

CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) rys. 44/b


(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Rozpoznaje zmiany intensywności oświetlenia zewnętrznego samochodu w zależności od ustawionej czułości światła: im większa jest czułość, tym mniejsza jest ilość światła zewnętrznego konieczna do aktywacji zaświecenia się świateł zewnętrznych.

Czułość czujnika zmierzchu można wyregulować za pośrednictwem "Menu ustawień" w zestawie wskaźników.

Aktywacja

Obróć pokrętło w pozycję
: w ten sposób uzyskuje się równoczesne automatyczne zaświecenie się świateł pozycyjnych i świateł mijania, w zależności od oświetlenia zewnętrznego.

Gdy czujnik jest aktywny, możliwe jest tylko użycie sygnału świetlnego.

Dezaktywacja

Wyłączenie sterowane jest przez czujnik, najpierw wyłączają się światła mijania i po około 10 sekundach światła pozycyjne.

Czujnik nie jest w stanie stwierdzić obecności mgły, a zatem w takich warunkach należy ustawić ręcznie włączanie świateł.

ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW rys. 45

Ustaw dźwignię w pozycji (stabilnej):

W zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna
lub .


Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie, gdy samochód wraca do jazdy na wprost.

W razie, gdybyś chciał zasygnalizować chwilową zmianę pasa ruchu, w przypadku którego wystarczy minimalne skręcenie kierownicą, możliwe jest przesunięcie dźwigni w dół lub w górę, nie doprowadzając do zatrzaśnięcia (pozycja niestabilna).

Po puszczeniu dźwigni powróci ona do pozycji wyjściowej.

URZĄDZENIE "FOLLOW ME HOME"

URZĄDZENIE


Umożliwia oświetlenie na określony czas przestrzeni przed samochodem.

Aktywacja

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu STOP lub jest wyjęty, pociągnij dźwignię w stronę kierownicy w ciągu 2 minut po wyłączeniu silnika.

Po każdorazowym pociągnięciu dźwigni świecenie świateł wydłuża się o 30 sekund, aż do maksymalnie 210 sekund; po upływie tego czasu światła wyłączają się automatycznie.

Przesunięciu dźwigni towarzyszy zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej 3w zestawie wskaźników, wraz z pojawieniem się komunikatu na wyświetlaczu (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"), na czas, w którym funkcja pozostaje aktywna. Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po pierwszym pociągnięciu dźwigi i będzie się świecić aż do automatycznego wyłączenia się funkcji. Każdorazowe pociągnięcie dźwigni zwiększa tylko czas świecenia się świateł.

Dezaktywacja

Przytrzymaj dźwignię przesuniętą w stronę kierownicy przez ponad 2 sekundy.

Wyłączanie systemu OFF (E)

System klimatyzacji wyłącza się przez naciśnięcie przycisku E, w konsekwencji wyświetlacz gaśnie. Gdy system jest wyłączony, warun ...

Czyszczenie szyb

Dźwignia prawa rys. 46 steruje działaniem wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej. WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ Działają tylko ...

Zobacz tez:

Dojazdowe koło zapasowe
Chociaż opona dojazdowego koła zapasowego została fabrycznie napompowana do odpowiedniego ciśnienia, z czasem ciśnienie to może spaść. Należy regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie koła zapasowego. Prawidłowe warto&# ...

Klapa tylna (hatchback/kombi)
Aby odblokować klapę tylną, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić w lewo. Przekręcenie kluczyka w prawo powoduje zablokowanie klapy tylnej. Klapę tylną można również zablokować i odblokować za po ...

Obsługa połączeń wychodzących
Po zarejestrowaniu telefonu komórkowego Bluetooth można nawiązywać połączenia, wykonując następujące czynności: Wybieranie numeru Przejść do ekranu "Klawiatura": Przycisk "MENU" "Telefon" "Klawiatura" Wprowadzić numer tele ...

Categorie