Fiat Linea: Swiatla zewnetrzne

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Swiatla zewnetrzne

Dźwignia lewa rys. 44/a steruje większością świateł zewnętrznych.

Oświetlenie zewnętrzne działa tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w pozycji MAR.

Po włączeniu świateł zewnętrznych podświetla się zestaw wskaźników i różne przyciski znajdujące się w desce rozdzielczej.

ŚWIATŁA ZGASZONE

Pokrętło obrócone w pozycję O.

ŚWIATŁA POZYCYJNE

Obróć pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna
.

ŚWIATŁA MIJANIA

Obróć pokrętło w pozycję .


W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


ŚWIATŁA DROGOWE

ŚWIATŁA DROGOWE


Gdy pokrętło znajduje się w pozycji
, pociągnij dźwignię w stronę kierownicy (2 pozycja niestabilna).

W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna
.

Aby wyłączyć światła drogowe, należy pociągnąć ponownie dźwignię w stronę kierownicy (włączą się światła mijania).

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Pociągnij dźwignię w stronę kierownicy (1 pozycja niestabilna) niezależnie od pozycji pokrętła. W zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) rys. 44/b

CZUJNIK REFLEKTORÓW AUTOMATYCZNYCH (czujnik zmierzchu) rys. 44/b


(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Rozpoznaje zmiany intensywności oświetlenia zewnętrznego samochodu w zależności od ustawionej czułości światła: im większa jest czułość, tym mniejsza jest ilość światła zewnętrznego konieczna do aktywacji zaświecenia się świateł zewnętrznych.

Czułość czujnika zmierzchu można wyregulować za pośrednictwem "Menu ustawień" w zestawie wskaźników.

Aktywacja

Obróć pokrętło w pozycję
: w ten sposób uzyskuje się równoczesne automatyczne zaświecenie się świateł pozycyjnych i świateł mijania, w zależności od oświetlenia zewnętrznego.

Gdy czujnik jest aktywny, możliwe jest tylko użycie sygnału świetlnego.

Dezaktywacja

Wyłączenie sterowane jest przez czujnik, najpierw wyłączają się światła mijania i po około 10 sekundach światła pozycyjne.

Czujnik nie jest w stanie stwierdzić obecności mgły, a zatem w takich warunkach należy ustawić ręcznie włączanie świateł.

ŚWIATŁA KIERUNKOWSKAZÓW rys. 45

Ustaw dźwignię w pozycji (stabilnej):

W zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna
lub .


Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie, gdy samochód wraca do jazdy na wprost.

W razie, gdybyś chciał zasygnalizować chwilową zmianę pasa ruchu, w przypadku którego wystarczy minimalne skręcenie kierownicą, możliwe jest przesunięcie dźwigni w dół lub w górę, nie doprowadzając do zatrzaśnięcia (pozycja niestabilna).

Po puszczeniu dźwigni powróci ona do pozycji wyjściowej.

URZĄDZENIE "FOLLOW ME HOME"

URZĄDZENIE


Umożliwia oświetlenie na określony czas przestrzeni przed samochodem.

Aktywacja

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu STOP lub jest wyjęty, pociągnij dźwignię w stronę kierownicy w ciągu 2 minut po wyłączeniu silnika.

Po każdorazowym pociągnięciu dźwigni świecenie świateł wydłuża się o 30 sekund, aż do maksymalnie 210 sekund; po upływie tego czasu światła wyłączają się automatycznie.

Przesunięciu dźwigni towarzyszy zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej 3w zestawie wskaźników, wraz z pojawieniem się komunikatu na wyświetlaczu (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"), na czas, w którym funkcja pozostaje aktywna. Lampka sygnalizacyjna zaświeci się po pierwszym pociągnięciu dźwigi i będzie się świecić aż do automatycznego wyłączenia się funkcji. Każdorazowe pociągnięcie dźwigni zwiększa tylko czas świecenia się świateł.

Dezaktywacja

Przytrzymaj dźwignię przesuniętą w stronę kierownicy przez ponad 2 sekundy.

Wyłączanie systemu OFF (E)

System klimatyzacji wyłącza się przez naciśnięcie przycisku E, w konsekwencji wyświetlacz gaśnie. Gdy system jest wyłączony, warun ...

Czyszczenie szyb

Dźwignia prawa rys. 46 steruje działaniem wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej. WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ Działają tylko ...

Zobacz tez:

Żarówki
Żarówki wyszczególnione poniżej można wymieniać samodzielnie. Poziom trudności wymiany żarówki zależy od tego, którą żarówkę wymieniamy. Ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia elementów, zalecane jest ...

Ekran ustawień ogólnych
Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne" Zmiana języka. Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu. Włączanie/wyłączanie ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód jest wyposażony w napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich. Sposób użytkowania pasów z napinaczami jest taki sam, jak zwykłych pasów. Napinacze pasów bezpieczeństwa uaktywniają się w zależn ...

Categorie