Fiat Linea: Zalecenia ogólne

Fiat Linea –> Uruchamianie i jazda –> Oszczędność paliwa –> Zalecenia ogólne

Konserwacja samochodu

Należy przeprowadzać obsługę samochodu wykonując kontrole i regulacje przewidziane w "Wykazie czynności przeglądów okresowych".

Opony

Należy sprawdzać okresowo ciśnienie w oponach, w odstępach nie przekraczających 4 tygodnie: jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie wzrasta zużycie paliwa, ponieważ zwiększają się opory toczenia kół.

Niepotrzebne przeciążenia

Nie należy podróżować z przeciążonym bagażnikiem. Masa samochodu (przede wszystkim podczas jazdy w mieście) i jej rozmieszczenie wpływa na zużycie paliwa i stabilność samochodu.

Bagażnik dachowy/na narty

Gdy nie używa się bagażnika dachowego lub na narty należy go zdjąć. Akcesoria te znacznie zmniejszają aerodynamikę samochodu, wpływając negatywnie na zużycie paliwa. W przypadku przewożenia szczególnie dużych przedmiotów należy używać przede wszystkim przyczepy.

Odbiorniki elektryczne

Urządzeń elektrycznych należy używać tylko przez czas konieczny. Ogrzewana szyba tylna, dodatkowe reflektory, wycieraczki szyb, elektrowentylator nagrzewnicy pobierają prąd o dużym natężeniu, powodując w konsekwencji zwiększone zużycie paliwa (aż do +25% w cyklu miejskim).

Klimatyzacja

Używanie klimatyzacji powoduje zwiększenie zużycia paliwa (średnio o + 20%): gdy umożliwia to temperatura zewnętrzna, należy używać przede wszystkim wentylacji.

Wyposażenie aerodynamiczne

Używanie wyposażenia aerodynamicznego, nie certyfikowanego, może zwiększyć opór powietrza i zużycie paliwa.

Oszczędność paliwa

Poniżej przedstawiono różne użyteczne wskazówki, których przestrzeganie ograniczy zużycie paliwa i jednocześnie zmniejszy zanieczys ...

Styl jazdy

Uruchamianie Nie należy rozgrzewać silnika w zatrzymanym samochodzie zwiększając obroty biegu jałowego: w tych warunkach silnik nagrzewa się wolni ...

Zobacz tez:

Ustawienie podnośnika warsztatowego
Podczas używania podnośnika warsztatowego należy postępować zgodnie z instrukcją jego obsługi. Przy podnoszeniu samochodu należy prawidłowo ustawić podnośnik warsztatowy. Nieprawidłowe ustawienie podnośnika warsztatowego grozi us ...

Składanie i rozkładanie lusterek
Typ A Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewnętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji. Typ B Rozłożenie lusterek Złożenie lus ...

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Categorie