Lexus CT200h: Automatyczne zablokowanie i odblokowanie drzwi

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi –> Drzwi boczne –> Automatyczne zablokowanie i odblokowanie drzwi

Następujące funkcje można zaprogramować lub wyłączyć: Funkcje podlegające zmianie ustawień. S. 597

Funkcja Działanie
Funkcja blokowania drzwi połączona z położeniem dświgni przekładni napędowej Przestawienie dświgni przekładni napędowej w położenie inne niż P powoduje zablokowanie wszystkich drzwi.
Funkcja odblokowywania drzwi połączona z położeniem przekładni napędowej Wybranie położenia P dświgni przekładni napędowej powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.
Funkcja blokowania drzwi połączona z określoną prędkością Wszystkie drzwi zostają zablokowane, gdy prędkość jazdy przekroczy około 20 km/h.
Funkcja odblokowania drzwi połączona z otwarciem drzwi kierowcy Otwarcie drzwi kierowcy w ciągu 45 sekund od wybrania przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.

System zwalniania blokady drzwi w razie wykrycia zderzenia

W przypadku gdy samochód zostanie poddany silnemu uderzeniu, wszystkie drzwi zostaną odblokowane. Jednak w zależności od siły uderzenia lub rodzaju wypadku system może nie zadziałać.

Używanie mechanicznego kluczyka

Drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane również przy użyciu mechanicznego kluczyka.

W przypadku użycia niewłaściwego kluczyka

Bębenek zamka obraca się swobodnie, chroniąc jego wewnętrzne mechanizmy.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. funkcji odblokowywania drzwi przy użyciu kluczyka).


W celu uniknięcia ryzyka wypadku

Podczas jazdy należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do niespodziewanego otwarcia drzwi i wypadnięcia z samochodu, grożącego śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Podczas otwierania i zamykania drzwi

Należy sprawdzić otoczenie samochodu, szczególnie gdy znajduje się on na pochyłości, w warunkach silnego wiatru oraz czy jest wystarczająca ilość miejsca na otwarcie drzwi. Podczas otwierania i zamykania drzwi należy pewnie trzymać uchwyt oraz przygotować się na jakikolwiek niespodziewany ruch.

Podczas zamykania szyb przy użyciu bezprzewodowego zdalnego sterowania

Podczas zamykania szyb należy kontrolować, czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek części ciała pasażerów. Nie należy zezwalać dzieciom na samodzielne otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych szyb przy użyciu bezprzewodowego zdalnego sterowania. Może się zdarzyć, że część ciała dziecka lub innego pasażera zostanie przyciśnięta przez elektrycznie sterowaną szybę.

Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci

Uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego uniemożliwia otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz. Odblokowanie Zablokowanie Blokada ta służy zabezpiecz ...

Drzwi bagażnika

Drzwi bagażnika mogą być blokowane, odblokowywane i otwierane w następujący sposób. ...

Zobacz tez:

Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcja samochodu zapewnia jego odporność na korozję. Specjalne materiały i powłoki ochronne użyte przy produkcji większości części ułatwiają utrzymanie dobrego wyglądu, wytrzymałości i niezawodności samochodu. ...

Paliwo stosowane w silnikach Diesla
Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami, zgodnymi z aktualnymi i przyszłymi standardami europejskimi (olej napędowy zgodny z normą EN 590 w mieszance z biopaliwem zgodnym z normą EN 14214), dostępnymi w dystrybutorach paliw (możliwa zawarto" ...

Emisje CO2
Wartości emisji CO2, podane w poniższej tabeli, odnoszą się do zużycia paliwa w cyklu mieszanym. Wersje Euro 4 Wersje Euro 5 ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE TRAKTOWANIA POJAZDU PO OKRESIE EKSPLOATACJI Od wielu lat Fiat rozwija globalne zaangażowanie w ochr ...

Categorie