Lexus CT200h: Awaryjna naprawa

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie przebita opona (wersje niewyposażone w koło zapasowe) –> Awaryjna naprawa

 1. Wyciągnąć wkładkę zabezpieczającą.

Awaryjna naprawa


 1. Ustawić urządzenie do góry nogami.

  Oderwać naklejkę i wcisnąć wkładkę zabezpieczającą, aż rozlegnie się odgłos zapadki.

Awaryjna naprawa


 1. Ustawić urządzenie we właściwej pozycji roboczej i upewnić się, że sprężarka jest wyłączona.

  Awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy używać w pozycji pionowej, stroną wierzchnią do góry.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego wsamochodzie

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić i zdjąć osłonę z zaworu przebitej opony.

Awaryjna naprawa


 1. Zdjąć osłonę z rurki wtryskującej.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć rurkę wtryskującą do zaworu.

  Wkręcić do oporu końcówkę rurki wtryskującej.

Awaryjna naprawa


 1. Sprawdzić jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponie.

  Naklejka umieszczona jest w miejscu pokazanym na ilustracji

Awaryjna naprawa


 1. Uruchomić hybrydowy układ napędowy.
 2. Włączyć sprężarkę, aby uruchomić proces dozowania środka uszczelniającego i napełniania opony sprężonym powietrzem.

  Awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy używać w pozycji pionowej, stroną wierzchnią do góry.

Awaryjna naprawa


 1. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartości ciśnienia.

Awaryjna naprawa


 1. Podczas wtryskiwania środka uszczelniającego pokazywane ciśnienie gwałtownie wzrośnie do wartości od 300 kPa (3,0 kG/cm2 lub bara, 44 psi) do 400 kPa (4,0 kG/cm2 lub bara, 58 psi), a następnie stopniowo się obniży.
 2. Manometr wskaże aktualne ciśnienie po upływie około 1 minuty (około 5 minut przy niskiej temperaturze otoczenia) od włączenia sprężarki.
 1. Należy odłączyć rurkę wtryskującą od zaworu opony i wyjąć wtyczk ę z gniazda elektrycznego
 2. Aby równomiernie rozprowadzić środek uszczelniający wewnątrz opony, należy jak najszybciej bezpiecznie przejechać około 5 km.
 3. Po przejechaniu około 5 km należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, na twardym i płaskim podłożu, a następnie ponownie podłączyć zestaw naprawczy.

Awaryjna naprawa


 1. Na kilka sekund włączyć sprę- żarkę, a następnie ją wyłączyć.

  Sprawdzić ciśnienie w oponie.

Awaryjna naprawa


 1. Jeżeli ciśnienie w oponie jest mniejsze niż 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi): Uszkodzenie nie może zostać tymczasowo naprawione.

  Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.

 2. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi co najmniej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), lecz jest niższe od zalecanej wartości: Przejść do kroku 16.
 3. Jeżeli ciśnienie w oponie odpowiada zalecanej wartości: Przejść do kroku 17 .

Awaryjna naprawa


 1. Włączyć sprężarkę i napełniać oponę powietrzem aż do uzyskania zalecanej wartości ciśnienia. Następnie przejechać około 5 km i przejść do kroku  14.
 2. Schować awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia i nakleić dwie naklejki w miejscach wskazanych na ilustracji.

  Zachowując niezbędne środki ostrożności, unikając gwałtownego hamowania, ostrych skrętów i nie przekraczając prędkości 80 km/h, należy udać się do najbliż- szej autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego wyspecjalizowanego w naprawie opon warsztatu w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony.

Naprawa przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia nie jest możliwa w poniżej opisanych przypadkach. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia

Jeżeli ciśnienie w oponie przekroczy prawidłową wartość

 1. Odłączyć przewód sprężonego powietrza od zaworu opony.
 2. Nałożyć osłonę na koniec rurki wtryskującej i nacisnąć jej wystającą końcówką rdzeń zaworu w oponie, wypuszczając pewną ilość powietrza.

 3. Zdjąć osłonę z rurki wtryskującej i ponownie podłączyć ją do zaworu opony.
 4. Na kilkanaście sekund włączyć sprężarkę, a następnie ją wyłączyć. Sprawdzić, czy wskazywane przez manometr ciśnienie w oponie jest właściwe. ( S. 593) Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt niskie, należy ponownie włączyć sprężarkę i powtarzać proces napełniania opony aż do uzyskania zalecanej wartości ciśnienia.


Ostrzeżenia dotyczące środka uszczelniającego

Podczas naprawy

Jazda mająca na celu rozprowadzenie środka uszczelniającego

Stan opony. Mogło nastąpić zsunięcie się opony z obręczy.

Ciśnienie powietrza w oponie. Jeżeli ciśnienie w oponie nie przekracza 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), opona może być poważnie uszkodzona.


Podczas awaryjnej naprawy

Środki ostrożności dotyczące awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciśnienia i przekaśników sygnału

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego środka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. W przypadku użycia środka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu płynnego środka uszczelniającego, podczas naprawy lub wymiany opony należy pamiętać o wymianie czujnika ciśnienia i przekaśnika sygnału

Przed użyciem uszczelniacza

Należy określić zakres uszkodzeń opony. Opona może zostać naprawiona przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia tylko w przypa ...

Gdy wystąpią trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego

Przyczyny trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego mogą być różne. Stosownie do objawów należy wybrać odpowied ...

Zobacz tez:

Wybieranie numeru z historii połączeń
Można nawiązać połączenie, korzystając z historii połączeń. Przejść do ekranu "Historia połączeń": Przycisk "MENU"  "Telefon" "Historia połączeń" Wybrać odpowiednią pozycję na liś ...

Parkowanie samochodu
Wcisnąć pedał hamulca, po czym mocno zaciągnąć hamulec postojowy. W przypadku samochodu z manualną skrzynią biegów:  Parkując na poziomej nawierzchni ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutr ...

Odszranianie
W celu odszronienia przedniej szyby należy nacisnąć przycisk ODSZRANIANIA ( ). Tryb recyrkulacji zmieni się na tryb dopływu powietrza z zewnątrz, a klimatyzacja zostanie włączona. Klimatyzację można wyłączyć bez anulowania trybu ...

Categorie