Lexus CT200h: Gdy wystąpią trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy wystąpią trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego

Przyczyny trudności z uruchomieniem hybrydowego układu napędowego mogą być różne. Stosownie do objawów należy wybrać odpowiedni sposób postępowania.

Jeżeli mimo prawidłowego wykonania czynności procedury rozruchu hybrydowy układ napędowy nie daje się uruchomić

Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

*: Przestawienie przekładni napędowej z położenia P do innego położenia może nie być możliwe.

Gdy lampki oświetlenia wnętrza i światła zewnętrzne są przyciemnione, nie działa bądś jest ściszony sygnał dświękowy

Może to być spowodowane jedną z niżej podanych przyczyn.

Nie świecą się lampki oświetlenia wnętrza i światła zewnętrzne, nie działa sygnał dświękowy.

Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

Jeżeli usterka nie może zostać usunięta lub procedura naprawy nie jest znana, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Procedura awaryjnego rozruchu

Jeżeli przycisk rozruchu działa prawidłowo, lecz hybrydowy układ napędowy nie daje się w zwykły sposób uruchomić, można doraśnie spróbować wykonać opisane poniżej czynności.

  1. Uruchomić hamulec postojowy.
  2. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ACCESSORY.
  3. Przytrzymać wciśnięty przez około 15 sekund przycisk rozruchu, jednocześnie naciskając na pedał hamulca zasadniczego.

Mimo że wykonanie powyższych czynności może doprowadzić do uruchomienia hybrydowego układu napędowego, w układzie rozruchowym może występować usterka. Należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia samochodu.

Awaryjna naprawa

Wyciągnąć wkładkę zabezpieczającą. Ustawić urządzenie do góry nogami. Oderwać naklejkę i wcisną ...

Gdy elektroniczny kluczyk nie działa prawidłowo

W przypadku braku komunikacji pomiędzy elektronicznym kluczykiem a samochodem ( S. 132) lub w przypadku rozładowania baterii elektronicznego kluczyka nie działaj&# ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Edytowanie etykiety głosowej
Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrować do 50 kontaktów. Przejść do ekranu "Znaczniki głosowe": Przycisk "MENU" "Konfiguracja ...

Poziom płynu hamulcowego
Poziom płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych. Wymiana płynu hamulcowego Zgodnie ze wskazaniami podanymi w planie obsługowym producenta. Charakterys ...

Categorie