Lexus CT200h: Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

Lexus CT200h –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Foteliki dziecięce –> Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie.

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie


Objaśnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli:

U: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

UP: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych przeznaczonych do mocowania przodem do kierunku jazdy, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

L1: Odpowiednie dla fotelików "LEXUS G 0+, BABY SAFE PLUS" (od 0 do 13 kg), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

L2: Odpowiednie dla fotelików "LEXUS G 0+, BABY SAFE PLUS z SEAT BELT FIXATION, BASE PLATFORM" (od 0 do 13 kg), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

L3: Odpowiednie dla fotelików "LEXUS DUO+" (bez ISOFIX, od 9 do 18 kg), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

L4: Odpowiednie dla fotelików "LEXUS KID" (od 15 do 36 kg), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

L5: Odpowiednie dla fotelików "LEXUS KIDFIX" (od 15 do 36 kg), dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkościowej.

X: Miejsce nieodpowiednie dla dzieci w danej grupie wielkościowej.

*1: Podczas mocowania fotelika dziecięcego na tym miejscu należy ustawić oparcie fotela w pozycji jak najbardziej pionowej.

*2: Podczas mocowania fotelika dziecięcego na tym miejscu należy zdemontować zagłówek.

Dopuszczalne jest stosowanie fotelików dziecięcych innego typu niż wyszczególnione w tabeli, jednak należy dokładnie sprawdzić ich parametry u producenta i sprzedawcy.

Rodzaje fotelików dziecięcych

Zgodnie z normą Unii Europejskiej ECE Nr 44 foteliki dziecięce klasyfikowane są według 5 następujących grup: Grupa 0: do 10 kg (0-9 miesięcy) ...

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. (1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznacz ...

Zobacz tez:

Regulacja parametrów wyświetlacza
TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy polecenie to będzie zaznaczone, należy potwierdzić wybór naciskając przycisk ENTER znajduj ...

Czyszczenie zacisków akumulatora
Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z zacisków. Zawsze odłączać ujemny zacisk (-) w pierwszej kolejności.  Oczyścić ...

Kierunkowskazy przednie
Wymiana żarówek  Otworzyć pokrywę silnika.  Wyjąć zespół reflektora.  Obrócić oprawkę żarówki w lewo.  Wyciągnąć oprawkę żarówki z obudowy lampy. Wcisn&# ...

Categorie