Lexus CT200h: Edytowanie etykiety głosowej

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> System sterowania głosem –> Edytowanie etykiety głosowej

Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrować do 50 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Znaczniki głosowe": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Znacznik głosowy"
  "Nowy" lub "Edytuj"
 2. Wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "REC".
 4. Wypowiedzieć nazwę, która ma być zarejestrowana jako etykieta głosowa.

  Aby odtworzyć zarejestrowaną nazwę, wybrać pozycję "Odtwarzaj".

Usuwanie etykiety głosowej

 1. Wyświetlić ekran "Znaczniki głosowe".
 2. Wybrać pozycję "Usuń", a następnie wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

System sterowania głosem

Przy użyciu systemu sterowania głosem można nawiązywać połączenia z kontaktami mającymi etykietę głosową. ...

Korzystanie z systemu sterowania głosem

Nacisnąć przycisk poleceń głosowych. Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciś ...

Zobacz tez:

Wymiana oleju silnikowego
OSTRZEŻENIE Zuży olej nie może być spuszczany do ziemi, rzek i kanałów ściekowych. Powinien być odstawiany do odpowiednich zakładów. Zaleca się wymianę oleju zlecać do przeprowadzenia jedynie w ASO NISSAN. Zaparkowa&# ...

Tryb odbiornika radiowego
Urządzenie wyposażone jest w odbiornik radiowy z systemem RDS. Wiele stacji radiowych nadaje sygnał zawierający nie tylko audycje radiowe, lecz również informacje dodatkowe, np. nazwę stacji i rodzaj nadawanego programu (PTY). Nazwa stacji pojawia się n ...

Filtr powietrza
Należy regularnie kontrolować i wymieniać wkład filtra zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. PRZESTROGA Czyste powietrze niezbędne jest do prawidłowej pracy silnika.  Nie jeździ& ...

Categorie