Lexus CT200h: Edytowanie etykiety głosowej

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> System sterowania głosem –> Edytowanie etykiety głosowej

Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrować do 50 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Znaczniki głosowe": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Znacznik głosowy"
  "Nowy" lub "Edytuj"
 2. Wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "REC".
 4. Wypowiedzieć nazwę, która ma być zarejestrowana jako etykieta głosowa.

  Aby odtworzyć zarejestrowaną nazwę, wybrać pozycję "Odtwarzaj".

Usuwanie etykiety głosowej

 1. Wyświetlić ekran "Znaczniki głosowe".
 2. Wybrać pozycję "Usuń", a następnie wybrać odpowiedni kontakt.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

System sterowania głosem

Przy użyciu systemu sterowania głosem można nawiązywać połączenia z kontaktami mającymi etykietę głosową. ...

Korzystanie z systemu sterowania głosem

Nacisnąć przycisk poleceń głosowych. Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciś ...

Zobacz tez:

Zewnętrzne lusterka wsteczne
Każde lusterko wsteczne posiada nastawne zwierciadło, umożliwiające obserwację prawej lub lewej strony za pojazdem, aby zapewnić bezpieczne wyprzedzanie lub parkowanie. Lusterka można również złożyć w przypadku parkowania w ogranic ...

Ekran menu systemu audio
Aby wyświetlić ekran menu systemu audio, należy przesunąć sterownik w lewo, uprzednio wybierając ekran główny systemu audio. Odbiornik radiowy FM/AM Wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości (po znalezieni ...

Zamykanie drzwi bagażnika
Do opuszczenia drzwi bagażnika należy użyć specjalnego uchwytu, a po opuszczeniu docisnąć je od zewnątrz, upewniając się, że zostały zamknięte. Oświetlenie bagażnika Wraz z otwarciem drzwi bagażnika włącza ...

Categorie