Lexus CT200h: Korzystanie z systemu sterowania głosem

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> System sterowania głosem –> Korzystanie z systemu sterowania głosem

Korzystanie z systemu sterowania głosem


 1. Nacisnąć przycisk poleceń głosowych.

  Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciśnięty przycisk poleceń głosowych.

 2. Po usłyszeniu sygnału wypowiedzieć nazwę odpowiedniego kontaktu.

  Polecenie należy wypowiedzieć po wyświetleniu ikony.

 3. W przypadku wyświetlenia więcej niż jednej nazwy kontaktu należy wybrać odpowiednią nazwę kontaktu.

  Wprzypadku wyświetlenia więcej niż jednego numeru telefonu należy wybrać odpowiedni numer telefonu.

  Po naciśnięciu przycisku z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy, system wybiera pierwszy numer telefonu pierwszego z wyświetlonych kontaktów.

Mikrofon

Polecenia głosowe mogą nie zostać rozpoznane w następujących sytuacjach:

Edytowanie etykiety głosowej

Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrowa& ...

Elementy wyposażenia wnętrza

...

Zobacz tez:

Gdy zostanie przebita opona (wersje niewyposażone w koło zapasowe)
Samochód ten zamiast koła zapasowego posiada awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Punktowe przebicie bieżnika opony gwośdziem lub śrubą może zostać tymczasowo naprawione za pomocą zestawu naprawczego. Gdy zostanie przebita opona Nie nale& ...

Pojemności i zalecane paliwo/oleje
Przedstawione niżej wartości są przybliżone; w rzeczywistości mogą wystąpić pewne różnice. Podczas tankowania i wymiany olejów stosuj się do zaleceń z rozdziału "Czynności wykonywane samodzielnie" dla wyznaczenia ...

Zamki sterowane pilotem
"Pilot" jest umieszczony na główce klu czyka. Naciśnięcie w pilocie przy ci sku za myka nia, powoduje jednoczesne za mknię cie zamków we wszystkich drzwiach. By zamki we wszystkich otworzyć należy dwu krot nie przycisnąć klawisz otwi ...

Categorie