Lexus CT200h: Korzystanie z systemu sterowania głosem

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> System sterowania głosem –> Korzystanie z systemu sterowania głosem

Korzystanie z systemu sterowania głosem


 1. Nacisnąć przycisk poleceń głosowych.

  Aby anulować korzystanie z systemu poleceń głosowych, należy przytrzymać naciśnięty przycisk poleceń głosowych.

 2. Po usłyszeniu sygnału wypowiedzieć nazwę odpowiedniego kontaktu.

  Polecenie należy wypowiedzieć po wyświetleniu ikony.

 3. W przypadku wyświetlenia więcej niż jednej nazwy kontaktu należy wybrać odpowiednią nazwę kontaktu.

  Wprzypadku wyświetlenia więcej niż jednego numeru telefonu należy wybrać odpowiedni numer telefonu.

  Po naciśnięciu przycisku z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy, system wybiera pierwszy numer telefonu pierwszego z wyświetlonych kontaktów.

Mikrofon

Polecenia głosowe mogą nie zostać rozpoznane w następujących sytuacjach:

Edytowanie etykiety głosowej

Wybrane kontakty można zarejestrować, aby móc korzystać z nich przy użyciu systemu sterowania głosem. Dla jednego telefonu można zarejestrowa& ...

Elementy wyposażenia wnętrza

...

Zobacz tez:

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth
Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki ( S. 298) i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "S ...

Pokrywa silnika
Aby otworzyć pokrywę silnika: Pociągnąć za uchwyt zwalniania pokrywy silnika, znajdujący się po lewej stronie deski rozdzielczej, u dołu. Sięgnąć pod przednią krawędź pokrywy silnika i unieść dźw ...

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX
Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło". Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio Ekran gł ...

Categorie