Lexus CT200h: Ekran menu

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink –> Ekran menu

Aby wyświetlić ekran menu z lewej strony, należy przesunąć sterownik w lewo, gdy wyświetlany jest ekran MirrorLink.

Ekran menu


  1. Wybór urządzenia.
  2. Zmiana rozmiaru ekranu
  3. Dostosowanie ustawień wyświetlacza.

Wybieranie urządzenia MirrorLink

Jeśli dostępne jest więcej niż jedno urządzenie MirrorLink, należy wykonać następujące czynności, aby wybrać odpowiednie urządzenie.

  1. Wybrać pozycję "Wybór urządzenia MirrorLink*" na ekranie menu z lewej
  2. Wybrać pozycję "MirrorLink*1" lub "MirrorLink*2".

*: MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.

Warunki użytkowania

Informacje dotyczące funkcji MirrorLink

MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać smartfona ani nie operować jego przełącznikami.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia smartfona

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć

Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdję- cia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie ...

Zobacz tez:

 Lusterka osobiste
Otworzyć osłonę. Lampka przy lusterku zaświeca się po odsunięciu osłony. Jeżeli lampki lusterek osobistych pozostaną włączone, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony, nastąpi ich automatyczne wył ...

Uruchamianie silnika benzynowego
Zaciągnij hamulec ręczny.  Mechaniczna skrzynia biegów Ustaw dźwignię skrzyni biegów w położeniu N (Neutral), a pedał sprzęgła podczas rozruchu wciśnij do oporu. Automatyczna skrzynia biegów Przesuń d% ...

Regulacja ustawienia
Typ A Naciskając przycisk, wybrać lusterko które ma być regulowane. Lewe Prawe Naciskając przycisk, ustawić pozycję lusterka. Góra Prawo Dół Lewo Typ B Naciskając przycisk, wybrać lusterko ...

Categorie