Lexus CT200h: Ekran menu

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink –> Ekran menu

Aby wyświetlić ekran menu z lewej strony, należy przesunąć sterownik w lewo, gdy wyświetlany jest ekran MirrorLink.

Ekran menu


  1. Wybór urządzenia.
  2. Zmiana rozmiaru ekranu
  3. Dostosowanie ustawień wyświetlacza.

Wybieranie urządzenia MirrorLink

Jeśli dostępne jest więcej niż jedno urządzenie MirrorLink, należy wykonać następujące czynności, aby wybrać odpowiednie urządzenie.

  1. Wybrać pozycję "Wybór urządzenia MirrorLink*" na ekranie menu z lewej
  2. Wybrać pozycję "MirrorLink*1" lub "MirrorLink*2".

*: MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.

Warunki użytkowania

Informacje dotyczące funkcji MirrorLink

MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać smartfona ani nie operować jego przełącznikami.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia smartfona

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć

Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdję- cia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie ...

Zobacz tez:

Umiejscowienie koła zapasowego, podnośnika i narzędzi
Zaczep holowniczy Podnośnik Koło zapasowe Korba podnośnika Klucz do nakrętek kół Używanie podnośnika samochodowego Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności. Nieprawidłowe uż ...

Wersje diesel
Przeglądy powinny być wykonywane co 30.000 km. (*) Niezależnie od przebiegu w kilometrach pasek napędu rozrządu musi być wymieniany co 4 lata przy używaniu samochodu w trudnych warunkach (zimny klimat, używanie w mieście, długie postoje n ...

Programowanie prędkości samochodu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)
Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ aktywnej kontroli prędkości jazdy. Pojawi się lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Kolejne naciśnięcie wyłącza układ. Przyspieszy&# ...

Categorie