Lexus CT200h: Ekran menu

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink –> Ekran menu

Aby wyświetlić ekran menu z lewej strony, należy przesunąć sterownik w lewo, gdy wyświetlany jest ekran MirrorLink.

Ekran menu


  1. Wybór urządzenia.
  2. Zmiana rozmiaru ekranu
  3. Dostosowanie ustawień wyświetlacza.

Wybieranie urządzenia MirrorLink

Jeśli dostępne jest więcej niż jedno urządzenie MirrorLink, należy wykonać następujące czynności, aby wybrać odpowiednie urządzenie.

  1. Wybrać pozycję "Wybór urządzenia MirrorLink*" na ekranie menu z lewej
  2. Wybrać pozycję "MirrorLink*1" lub "MirrorLink*2".

*: MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.

Warunki użytkowania

Informacje dotyczące funkcji MirrorLink

MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać smartfona ani nie operować jego przełącznikami.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia smartfona

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć

Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdję- cia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie ...

Zobacz tez:

Kontrolka poziomu paliwa
Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora. Gdy kontrolka zacznie świecić ...

Filtr powietrza
Należy regularnie kontrolować i wymieniać wkład filtra zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. PRZESTROGA Czyste powietrze niezbędne jest do prawidłowej pracy silnika.  Nie jeździ& ...

Ekran menu
Przesunąć sterownik w lewo, aby wyświetlić ekran menu. Przełączanie na tryb pełnoekranowy Włączanie lub wyłączanie ekranu pokazu slajdów Rozpoczyna pokaz slajdów ze zdjęć znajdujących się w wybrany ...

Categorie