Lexus CT200h: Ekran menu

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink –> Ekran menu

Aby wyświetlić ekran menu z lewej strony, należy przesunąć sterownik w lewo, gdy wyświetlany jest ekran MirrorLink.

Ekran menu


  1. Wybór urządzenia.
  2. Zmiana rozmiaru ekranu
  3. Dostosowanie ustawień wyświetlacza.

Wybieranie urządzenia MirrorLink

Jeśli dostępne jest więcej niż jedno urządzenie MirrorLink, należy wykonać następujące czynności, aby wybrać odpowiednie urządzenie.

  1. Wybrać pozycję "Wybór urządzenia MirrorLink*" na ekranie menu z lewej
  2. Wybrać pozycję "MirrorLink*1" lub "MirrorLink*2".

*: MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.

Warunki użytkowania

Informacje dotyczące funkcji MirrorLink

MirrorLink jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Car Connectivity Consortium, Inc.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać smartfona ani nie operować jego przełącznikami.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia smartfona

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Korzystanie z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć

Po podłączeniu urządzenia z pamięcią USB można wyświetlać zdję- cia na wyświetlaczu systemu audio z ekranem. Ekran "Zdjęcie ...

Zobacz tez:

Tryb zautomatyzowany
Wybrać położenie A. Symbol AUTO oraz włączony bieg wyświetlają się w zestawie wskaźników Skrzynia biegów przechodzi w tryb autoaktywny bez interwencji kierowcy. Bieg dostosowywany jest automatycznie do następujących pa ...

Przyciski sterujące
rys. 21 + Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w górę lub w celu zwiększenia wyświetlanej wartości. MENU ESC Naciśnięcie krótkie, aby uzyskać dostęp do menu i/lub przejść do następnego ekranu lub potwierdzić ...

Lakier
Lakier nie tylko spełnia funkcję estetyczną, ale też ochronną blachy. W przypadku otarć lub pojawienia się głębokich rys, zaleca się natychmiast wykonanie koniecznych zaprawek, aby uniknąć powstania korozji. Do zaprawek lakierniczych ...

Categorie