Lexus CT200h: MirrorLink

Lexus CT200h –> System audio –> Pozostałe funkcje (System audio z ekranem) –> MirrorLink

Funkcja MirrorLink umożliwia obsługiwanie zawartości smartfona za pośrednictwem systemu audio z ekranem.

Ze względu na różnice między modelami, wersjami oprogramowania, itp. niektóre modele mogą być niekompatybilne z tym systemem.

Należy podłączyć smartfon do portu USB przy użyciu kabla USB.

Ze względów bezpieczeństwa, podczas korzystania z aplikacji podczas jazdy, zostaje wyświetlony ekran ostrzeżeń.

Podłączanie smartfona

Ekran "Informacje"

Wyświetlanie ekranu "Informacje" Przejść do ekranu "Informacje": Przycisk "MENU" "Informacje" Wyświetlanie ekranu "Mirror- Link*". Wyświetla ...

Używanie funkcji MirrorLink

Przejść do ekranu "MirrorLink*": Przycisk "MENU" "Informacje" "MirrorLink*" Wybrać odpowiednią aplikację na ekranie listy aplikacji. Ekran ...

Zobacz tez:

Ekran monochromatyczny C
Wyświetlanie danych  Nacisnąć przycisk umieszczony na końcu dźwigni przełącznika wycieraczek szyby, aby wyświetlić kolejno poszczególne dane komputera pokładowego. Dane komputera pokładowego są następu ...

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika 
Aby dostać się do skrzynki bezpieczników umieszczonej obok akumulatora, należy wyjąć odpowiednią pokrywę ochronną rys. 42. W razie potrzeby umycia komory silnika należy zwracać uwagę, aby nie kierować bezpośrednio strugi ...

Wł´czanie przednich świateł przeciwmgielnych
Światła przeciwmgielne zapewniają:  Dodatkowe oświetlenie pobocza drogi  Lepszą widoczność we mgle lub przy padającym śniegu Aby włączyć światła przeciwmgielne:  Ustawić przełącznik  ...

Categorie