Lexus CT200h: Ekran ustawień ogólnych

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"

 1. Zmiana języka.

Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu.

 1. Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego
 2. Zmiana koloru podświetlenia przycisków
 3. Zmiana obrazu wyświetlanego na ekranie powitalnym i obrazu wygaszacza ekranu.
 4. Włączanie/wyłączanie efektu animacji.
 5. Kasowanie danych osobistych
 6. Aktualizacja oprogramowania.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 7. Aktualizacja bazy danych Gracenote.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu

 8. Wyświetlanie licencji otwartego oprogramowania.

Ekran ustawień ogólnych


Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Dostępne ustawienia obrazów

Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a nastę ...

Zobacz tez:

Kluczyki
CODE CARD  rys. 2 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Z samochodem, wraz z kluczykami dostarczonymi w dwóch egzemplarzach, przekazywana jest karta kodowa CODE card, na której podane są: kod elektroniczny; kod mechaniczny kluczyków do przekazania ...

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. System audio można obsługiwać tylko jeśli warunki drogowe na ...

Korektor ustawienia refl ektorów
Kąt padania wiązki światła z przednich refl ektorów zależy od liczby pasażerów i ciężaru bagażu. Korektor ustawienia refl ektorów umożliwia dopasowanie kąta padania wiązki światła do warunków ob ...

Categorie