Lexus CT200h: Ekran ustawień ogólnych

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"

 1. Zmiana języka.

Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu.

 1. Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego
 2. Zmiana koloru podświetlenia przycisków
 3. Zmiana obrazu wyświetlanego na ekranie powitalnym i obrazu wygaszacza ekranu.
 4. Włączanie/wyłączanie efektu animacji.
 5. Kasowanie danych osobistych
 6. Aktualizacja oprogramowania.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 7. Aktualizacja bazy danych Gracenote.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu

 8. Wyświetlanie licencji otwartego oprogramowania.

Ekran ustawień ogólnych


Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Dostępne ustawienia obrazów

Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a nastę ...

Zobacz tez:

Mechaniczne zabezpieczenie dzieci
Blokada ręczna, uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Zablokowanie  Za pomocą klucza samochodu przekręcić czerwony przełąc ...

Ostrzeżenia ogólne
UWAGA Jeżeli lampka sygnalizacyjna  nie zaświeci się po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lub będzie się świecić podczas jazdy (razem z komunikatem wizualnym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, ...

Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
W celu wyświetlenia temperatury zewnętrznej należy wcisnąć pokrętło regulacji temperatury. Zacznie świecić wskaźnik trybu wyświetlania temperatury zewnętrznej. Ponowne wciśnięcie pokrętła spowoduje anulowanie trybu ...

Categorie