Lexus CT200h: Ekran ustawień ogólnych

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"

 1. Zmiana języka.

Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu.

 1. Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego
 2. Zmiana koloru podświetlenia przycisków
 3. Zmiana obrazu wyświetlanego na ekranie powitalnym i obrazu wygaszacza ekranu.
 4. Włączanie/wyłączanie efektu animacji.
 5. Kasowanie danych osobistych
 6. Aktualizacja oprogramowania.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 7. Aktualizacja bazy danych Gracenote.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu

 8. Wyświetlanie licencji otwartego oprogramowania.

Ekran ustawień ogólnych


Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Dostępne ustawienia obrazów

Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a nastę ...

Zobacz tez:

Widok ogólny - przyrz´dy i wskaźniki (sedan)
Poduszka powietrzna kierowcy  Poduszka powietrzna pasażera z przodu  System audio*  ŚRodkowe kratki nawiewu powietrza  Boczna kratka nawiewu powietrza  Deska rozdzielcza  Elementy sterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją ...

Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu
O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia ( S. 524) lub odczuwalny je ...

Inicjalizacja systemu podnośników szyb
W przypadku ewentualnego odłączenia akumulatora lub przepalenia się bezpiecznika konieczna jest ponowna inicjalizacja funkcjonowania systemu. Procedura inicjalizacji: ustaw szybę do inicjalizacji w pozycji końca skoku górnego w funkcjonowaniu ręczny ...

Categorie