Lexus CT200h: Ekran ustawień ogólnych

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"

 1. Zmiana języka.

Zakres dostępnych języków może być różny w zależności od modelu lub regionu.

 1. Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego
 2. Zmiana koloru podświetlenia przycisków
 3. Zmiana obrazu wyświetlanego na ekranie powitalnym i obrazu wygaszacza ekranu.
 4. Włączanie/wyłączanie efektu animacji.
 5. Kasowanie danych osobistych
 6. Aktualizacja oprogramowania.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 7. Aktualizacja bazy danych Gracenote.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu

 8. Wyświetlanie licencji otwartego oprogramowania.

Ekran ustawień ogólnych


Ustawienia ogólne

Dostępne ustawienia umożliwiają regulację dświęków systemowych, animacji ekranowych itd. ...

Dostępne ustawienia obrazów

Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne"  "Dostosuj obrazy" Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a nastę ...

Zobacz tez:

Odparowywanie/odmrażanie tylnej szyby ogrzewanej i lusterek wstecznych zewnetrznych
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Naciśnij przycisk A, aby uaktywnić tę funkcję: włączenie funkcji sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w przycisku. Funkcja ta jest ograniczona czasowo i wyłącza si& ...

Programowanie
Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT": następuje wybór trybu ogranicznika, chyba że jest on już włączony (PAUSE). Nie trzeba włączać ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkoś ...

Odł´czany panel przedni
Zabezpieczenie przed kradzieżą W celu zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą wyposażono je w odłączany panel przedni. Bez panelu urządzenie jest bezużyteczne dla złodzieja. Opuszczając pojazd należy zawsze zabierać pane ...

Categorie