Lexus CT200h: Dostępne ustawienia obrazów

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Dostępne ustawienia obrazów

 1. Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"
  "Ogólne"  "Dostosuj obrazy"

 2. Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a następnie wybrać żądany obraz.

Dostępne ustawienia obrazów


 1. Ustawienie wybranego obrazu na ekranie powitalnym.
 2. Ustawienie wybranego obrazu jako wygaszacza ekranu.

Dodawanie obrazu

 1. Podłączyć urządzenie USB.
 2. Wybrać pozycję "Kopiuj z USB" na ekranie "Dostosuj obrazy", a następnie wybrać żądany obraz.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Kopiuj".

  Możliwe jest załadowanie maksymalnie 10 obrazów.

Kasowanie obrazów

Wybrać pozycję "Usuń obrazy" na ekranie "Dostosuj obrazy", a nast ępnie zaznaczyć żądane obrazy.

Urządzenia USB

W przypadku zapisu obrazów w urządzeniu USB należy nadać nazwę "Image" katalogowi, w którym są one zapisywane.

Obsługiwane formaty

Urządzenie obsługuje następujące formaty:

Obsługa formatu plików JPEG

Obsługiwany rozmiar pliku z obrazem: maksymalnie 10 MB


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego.

Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne" Zmiana języka. Zakres dostępnych języków może ...

Kasowanie danych osobistych

Przycisk "MENU" "Konfiguracja"  "Ogólne" "Usuń dane osobiste" Wybrać pozycję "Usuń". W pierwszej kolejności należy dok ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja elektroniczna (z wyświetlaczem)
System ten działa wyłącznie przy pracującym silniku. 1. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i spalin. Kiedy tylko jest to możliwe, należy wyłącza ...

Ekran menu systemu audio
Aby wyświetlić ekran menu systemu audio, należy przesunąć sterownik w lewo, uprzednio wybierając ekran główny systemu audio. Odbiornik radiowy FM/AM Wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości (po znalezieni ...

Przygotowania do sezonu zimowego
Materiały eksploatacyjne powinny być dostosowane do niższych temperatur otoczenia Olej w silniku spalinowym Płyn w układzie chłodzenia silnika/sterownika mocy Płyn w zbiorniku spryskiwaczy Należy zlecić pracownikowi serwisu sprawdzenie stanu a ...

Categorie