Lexus CT200h: Dostępne ustawienia obrazów

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia ogólne –> Dostępne ustawienia obrazów

 1. Przejście do ekranu "Dostosuj obrazy": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"
  "Ogólne"  "Dostosuj obrazy"

 2. Wybrać pozycję "Ustaw obrazy", a następnie wybrać żądany obraz.

Dostępne ustawienia obrazów


 1. Ustawienie wybranego obrazu na ekranie powitalnym.
 2. Ustawienie wybranego obrazu jako wygaszacza ekranu.

Dodawanie obrazu

 1. Podłączyć urządzenie USB.
 2. Wybrać pozycję "Kopiuj z USB" na ekranie "Dostosuj obrazy", a następnie wybrać żądany obraz.
 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Kopiuj".

  Możliwe jest załadowanie maksymalnie 10 obrazów.

Kasowanie obrazów

Wybrać pozycję "Usuń obrazy" na ekranie "Dostosuj obrazy", a nast ępnie zaznaczyć żądane obrazy.

Urządzenia USB

W przypadku zapisu obrazów w urządzeniu USB należy nadać nazwę "Image" katalogowi, w którym są one zapisywane.

Obsługiwane formaty

Urządzenie obsługuje następujące formaty:

Obsługa formatu plików JPEG

Obsługiwany rozmiar pliku z obrazem: maksymalnie 10 MB


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego.

Ekran ustawień ogólnych

Przejście do ekranu "Ustawienia ogólne": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Ogólne" Zmiana języka. Zakres dostępnych języków może ...

Kasowanie danych osobistych

Przycisk "MENU" "Konfiguracja"  "Ogólne" "Usuń dane osobiste" Wybrać pozycję "Usuń". W pierwszej kolejności należy dok ...

Zobacz tez:

Wprowadzanie ustawień kierowcy do pamięci
Ustawienia fotela kierowcy, kierownicy oraz zewnętrznych lusterek wstecznych można zapisać w pamięci mikroprocesora, z której następnie można je przywołać naciśnięciem przycisku. W pamięci można zarejestrować trzy warianty ...

Boczne poduszki powietrzne
Moduły bocznych poduszek powietrznych są montowane po bokach oparć foteli. OSTRZEŻENIE Poduszki powietrzne stanowią zabezpieczenie dodatkowe i chronią jedynie przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przebywające w samoch ...

Instalacja alarmowa
Układ autoalarmu ostrzega o włamaniu do samochodu za pomocą sygnalizacji optycznej i dświękowej. Gdy układ jest w stanie czuwania, wzbudzenie sygnalizacji alarmowej następuje w niżej wyszczególnionych przypadkach: Odblokowanie lub otwarcie wcze ...

Categorie