Lexus CT200h: Ekran "Ustawienia telefonu"

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ekran "Ustawienia telefonu"

Przejść do ekranu "Ustawienia telefonu": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon"

  1. Rejestrowanie i połączenie urządzenia Bluetooth
  2. Dostosowanie głośności połączenia.
  3. Zmiana ustawień listy kontaktów/ historii połączeń.
  4. Zmiana ustawień wiadomości
  5. Zmiana ustawień ekranu telefonu

Ekran


Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth

Można odpowiednio dostosować ustawienia systemu zdalnej obsługi telefonu komórkowego. ...

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Zobacz tez:

Schowek podręczny
Otwarcie klapy schowka następuje po po ciągnię ciu klamki. OSTRZEŻENIE Schowek podręczny powinien być zawsze zamknięty podczas jazdy, aby unik nąć zranienia w czasie wypadku lub gwał tow ne go hamowania. Schowek na okulary (opcja) ...

Korzystanie z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu
Opis ekranu Ekran wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu pojawia się po przestawieniu dświgni przekładni napędowej w poło- żenie R, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON. Linie obrysowe samochodu Wskazują ślad obrysu ...

Ważne!
Nigdy nie jeździć z zaciągniętym hamulcem postojowym - grozi to przegrzaniem i uszkodzeniem układu hamulcowego! Nie parkować i nie uruchamiać silnika podczas postoju samochodu w miejscach, w których substancje i materiały pal ...

Categorie