Lexus CT200h: Ekran "Ustawienia telefonu"

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ekran "Ustawienia telefonu"

Przejść do ekranu "Ustawienia telefonu": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon"

  1. Rejestrowanie i połączenie urządzenia Bluetooth
  2. Dostosowanie głośności połączenia.
  3. Zmiana ustawień listy kontaktów/ historii połączeń.
  4. Zmiana ustawień wiadomości
  5. Zmiana ustawień ekranu telefonu

Ekran


Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth

Można odpowiednio dostosować ustawienia systemu zdalnej obsługi telefonu komórkowego. ...

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Zobacz tez:

Regul. data (Regulacja daty)
Funkcja ta umożliwia aktualizację daty (dzień - miesiąc - rok). W celu wykonania aktualizacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu migać będzie "rok"; nacisnąć przycisk + lub −, aby wykonać ...

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"
Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć automatyczne pobieranie książki ...

Katalizator
PRZESTROGA Samochód wyposażony jest w katalizator.  Nie stosować paliwa zawierającego ołów (etyliny). W samochodach wyposażonych w katalizator otwór wlewu paliwa jest zwężony, co uniemożliwia wło ...

Categorie