Lexus CT200h: Ekran "Ustawienia telefonu"

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth –> Ekran "Ustawienia telefonu"

Przejść do ekranu "Ustawienia telefonu": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon"

  1. Rejestrowanie i połączenie urządzenia Bluetooth
  2. Dostosowanie głośności połączenia.
  3. Zmiana ustawień listy kontaktów/ historii połączeń.
  4. Zmiana ustawień wiadomości
  5. Zmiana ustawień ekranu telefonu

Ekran


Ustawienia telefonu komórkowego Bluetooth

Można odpowiednio dostosować ustawienia systemu zdalnej obsługi telefonu komórkowego. ...

Ustawienia dświęku

Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie g& ...

Zobacz tez:

Zmiana ustawień dotyczących odtwarzacza iPod
Zmiana wielkości ekranu (tryb wideo) Zmiana ustawień wyświetlania grafiki okładki Regulacja parametrów wyświetlania (tryb wideo) Zmiana gniazda wejściowego dświęku dla wideo Zmiana ustawień dotyczących urządzeń ...

Wylacznik blokujacy paliwo
Samochód wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa, który interweniuje w przypadku zderzenia, przerywając zasilanie paliwem i w konsekwencji wyłączając silnik. W ten sposób zapobiega się rozlaniu paliwa w wyniku pękni ...

Zużycie paliwa
Wartości zużycia paliwa podane w poniższej tabeli, zostały określone na podstawie prób homologacyjnych przewidzianych w specyfikacji Dyrektywy Europejskiej. W celu określenia zużycia paliwa wykonano następujące procedury: cykl miejski: roz ...

Categorie