Chevrolet Lacetti: Zagłówki

Chevrolet Lacetti –> Fotele i systemy bezpieczeństwa –> Stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety ciężarne –> Zagłówki

Zagłówki mają na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów karku w razie kolizji.

Dla uzyskania optymalnej ochrony zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby jego górna krawędź była na równej wysokości z górnymi koniuszkami uszu.

OSTRZEŻENIE Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie zagłówka grozi odniesieniem poważnych urazów głowy i karku w razie kolizji.

Aby wyregulować wysokość przednich i tylnych zagłówków, należy wysunąć zagłówek do odpowiedniej wysokości lub wsunąć go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokady.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność wyjęcia zagłówka:

  1.  Wysunąć zagłówek do oporu.
  2.  Naciskając przycisk blokady, wyciągnąć zagłówek z prowadnic.
OSTRZEŻENIE Nie rozpoczynać jazdy z wyjętym lub nieprawidłowo ustawionym zagłówkiem.
  1. Przed rozpoczęciem jazdy założyć zagłówek i ustawić go w odpowiednim położeniu.

Zag¼ówki


Aby odchylić przednie zagłówki*:

  1.  Ustawić zagłówki w położeniu pionowym poprzez popchnięcie do oporu do przodu i zwolnienie.
  2.  Popchnąć zagłówek ostrożnie do przodu, aż do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Zag¼ówki


Dolne punkty mocowania fotelików dziecięcych

W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa. W efekcie ich zamocowanie było cz ...

Foteliki dziecięce

...

Zobacz tez:

Wybieranie tradycyjnego trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy
Tryb utrzymywania stałej prędkości jazdy różni się od trybu aktywnej kontroli prędkości jazdy. Po wybraniu trybu utrzymywania stałej prędkości samochód będzie utrzymywać zaprogramowaną prędkość bez kontro ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody
Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji. *2: Wyświetlacz wielofunkcyjny. *3: ...

Kierownica/uchwyt dżwigni zmiany biegów obszyte skóra
Czyszczenie tych elementów należy wykonywać wyłącznie wodą i mydłem neutralnym. Nie należy używać nigdy alkoholi lub produktów na bazie alkoholu. Przed użyciem produktów dostępnych w sprzedaży specyficznych do ...

Categorie