Chevrolet Lacetti: Zagłówki

Chevrolet Lacetti –> Fotele i systemy bezpieczeństwa –> Stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety ciężarne –> Zagłówki

Zagłówki mają na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów karku w razie kolizji.

Dla uzyskania optymalnej ochrony zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby jego górna krawędź była na równej wysokości z górnymi koniuszkami uszu.

OSTRZEŻENIE Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie zagłówka grozi odniesieniem poważnych urazów głowy i karku w razie kolizji.

Aby wyregulować wysokość przednich i tylnych zagłówków, należy wysunąć zagłówek do odpowiedniej wysokości lub wsunąć go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokady.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność wyjęcia zagłówka:

  1.  Wysunąć zagłówek do oporu.
  2.  Naciskając przycisk blokady, wyciągnąć zagłówek z prowadnic.
OSTRZEŻENIE Nie rozpoczynać jazdy z wyjętym lub nieprawidłowo ustawionym zagłówkiem.
  1. Przed rozpoczęciem jazdy założyć zagłówek i ustawić go w odpowiednim położeniu.

Zag¼ówki


Aby odchylić przednie zagłówki*:

  1.  Ustawić zagłówki w położeniu pionowym poprzez popchnięcie do oporu do przodu i zwolnienie.
  2.  Popchnąć zagłówek ostrożnie do przodu, aż do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Zag¼ówki


Dolne punkty mocowania fotelików dziecięcych

W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa. W efekcie ich zamocowanie było cz ...

Foteliki dziecięce

...

Zobacz tez:

Funkcje i procedury operacyjne
Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybrać "Phone Setup" Za pomocą pokrętła wybrać jedną z następujących pozycji: ...

Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa
W przypadku włączenia zapłonu, gdy pasy bezpieczeństwa kierowcy nie są prawidłowo zapięte:  Zacznie świecić sygnalizator niezapiętych pasów  Przez ok. 6 sekund słychać będzie sygnał dźwiękowy ...

Jazda po zalanej drodze
Zaleca się, aby nie jechać po zalanej drodze, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika, skrzyni biegów, jak również układów elektrycznych samochodu. Jeżeli jednak muszą Państwo koniecznie przejechać zala ...

Categorie