Chevrolet Lacetti: Zagłówki

Chevrolet Lacetti –> Fotele i systemy bezpieczeństwa –> Stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety ciężarne –> Zagłówki

Zagłówki mają na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów karku w razie kolizji.

Dla uzyskania optymalnej ochrony zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby jego górna krawędź była na równej wysokości z górnymi koniuszkami uszu.

OSTRZEŻENIE Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie zagłówka grozi odniesieniem poważnych urazów głowy i karku w razie kolizji.

Aby wyregulować wysokość przednich i tylnych zagłówków, należy wysunąć zagłówek do odpowiedniej wysokości lub wsunąć go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokady.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność wyjęcia zagłówka:

  1.  Wysunąć zagłówek do oporu.
  2.  Naciskając przycisk blokady, wyciągnąć zagłówek z prowadnic.
OSTRZEŻENIE Nie rozpoczynać jazdy z wyjętym lub nieprawidłowo ustawionym zagłówkiem.
  1. Przed rozpoczęciem jazdy założyć zagłówek i ustawić go w odpowiednim położeniu.

Zag¼ówki


Aby odchylić przednie zagłówki*:

  1.  Ustawić zagłówki w położeniu pionowym poprzez popchnięcie do oporu do przodu i zwolnienie.
  2.  Popchnąć zagłówek ostrożnie do przodu, aż do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Zag¼ówki


Dolne punkty mocowania fotelików dziecięcych

W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa. W efekcie ich zamocowanie było cz ...

Foteliki dziecięce

...

Zobacz tez:

Dolne przednie i tylne punkty mocowania
Aby zamontować siatkę oddzielającą w przedniej części kabiny i zwiększyć przestrzeń bagażową, należy:  Złożyć oparcia tylnych foteli. Patrz "SKŁADANIE OPARĆ FOTELI TYLNYCH" we wcześniejszej cz ...

Dolne punkty mocowania fotelików dziecięcych
W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa. W efekcie ich zamocowanie było często nieprawidłowe lub zbyt luźne, aby zapewnić dziecku odpowiednią ochronę. Obecnie samoch ...

Ekran menu
Przesunąć sterownik w lewo, aby wyświetlić ekran menu. Przełączanie na tryb pełnoekranowy Włączanie lub wyłączanie ekranu pokazu slajdów Rozpoczyna pokaz slajdów ze zdjęć znajdujących się w wybrany ...

Categorie