Chevrolet Lacetti: Zagłówki

Chevrolet Lacetti –> Fotele i systemy bezpieczeństwa –> Stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kobiety ciężarne –> Zagłówki

Zagłówki mają na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów karku w razie kolizji.

Dla uzyskania optymalnej ochrony zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby jego górna krawędź była na równej wysokości z górnymi koniuszkami uszu.

OSTRZEŻENIE Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie zagłówka grozi odniesieniem poważnych urazów głowy i karku w razie kolizji.

Aby wyregulować wysokość przednich i tylnych zagłówków, należy wysunąć zagłówek do odpowiedniej wysokości lub wsunąć go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokady.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność wyjęcia zagłówka:

  1.  Wysunąć zagłówek do oporu.
  2.  Naciskając przycisk blokady, wyciągnąć zagłówek z prowadnic.
OSTRZEŻENIE Nie rozpoczynać jazdy z wyjętym lub nieprawidłowo ustawionym zagłówkiem.
  1. Przed rozpoczęciem jazdy założyć zagłówek i ustawić go w odpowiednim położeniu.

Zag¼ówki


Aby odchylić przednie zagłówki*:

  1.  Ustawić zagłówki w położeniu pionowym poprzez popchnięcie do oporu do przodu i zwolnienie.
  2.  Popchnąć zagłówek ostrożnie do przodu, aż do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Zag¼ówki


Dolne punkty mocowania fotelików dziecięcych

W przeszłości foteliki dziecięce były mocowane do fotela samochodu za pomocą pasów bezpieczeństwa. W efekcie ich zamocowanie było cz ...

Foteliki dziecięce

...

Zobacz tez:

Wykaz lampek oświetlenia pomocniczego
Zewnętrzne lampki oświetlenia podłoża Oświetlenie uchwytu na kubki (gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY lub ON) Przednie lampki oświetlenia osobistego/wnętrza Tylna lampka oświetlenia wnętrza Oświetlenie podłogi ...

Obsługa połączeń wychodzących
Obsługa połączeń wychodzących Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy "Dial by name" Szybkie wybieranie Uzyskiwanie połączenia z numerem zapisanym w historii połączeń przychodzących "Redial" Uzyskiwani ...

Holowanie przez pomoc drogową
Podczas holowania należy stosować się do lokalnych przepisów regulujących jego zasady. Użycie niewłaściwego sprzętu może uszkodzić Twój pojazd. NISSAN zaleca holowanie wyłącznie przez specjalistyczne samochody pomocy dr ...

Categorie