Lexus CT200h: Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Gdy zaświeci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności. Krótkotrwałe zaświecenie się lub miganie lampki niekoniecznie sygnalizuje usterkę.

Gdy sytuacja będzie się powtarzać, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lista lampek i sygnałów ostrzegawczych
Lampka ostrzegawcza Opis/Znaczenie
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego i sygnał ostrzegawczy (czerwona lampka)*1

Oznacza:

 • Niski poziom płynu w układzie hamulcowym; lub
 • Usterka w układzie hamulcowym

Lampka ta świeci się także, gdy hamulec postojowy nie jest zwolniony.

Jeżeli po całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego lampka zgaśnie, układ jest sprawny.

 • Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne.
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego (żółta lampka)

Sygnalizuje usterkę następujących podzespołów:

 • Układu hamowania regeneracyjnego; lub
 • Elektronicznej kontroli układu hamulcowego.

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka ostrzegawcza braku ładowania akumulatora 12-woltowego

Sygnalizuję usterkę w układzie ładowania.

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju

Sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie w układzie smarowania silnika

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka sygnalizacyjna usterki

Sygnalizuje usterkę następujących podzespołów:

 • Hybrydowego układu napędowego;
 • Elektronicznego układu sterowania pracą silnika;
 • Elektronicznego układu sterowania przepustnicą; lub
 • Układu kontroli emisji spalin (w niektórych wersjach)

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej

Sygnalizuje usterkę następujących podzespołów:

 • Układu poduszek powietrznych; lub
 • Układu napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka ostrzegawcza układu ABS

Sygnalizuje usterkę następujących podzespołów:

 • Układu ABS; lub
 • Układu wspomagania hamowania awaryjnego

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Sygnalizuje usterkę elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (EPS).

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


(Miga) (w niektórych wersjach)
Lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Sygnalizuje usterkę układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Lampka ostrzegawcza będzie działać w następujący sposób, nawet wtedy gdy układ jest sprawny.

 • Działanie układu jest sygnalizowane szybkim miganiem lampki kontrolnej
 • Lampka świeci się, gdy funkcja awaryjnego hamowania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest wyłączona
 • Tymczasowa niedostępność układu jest sygnalizowana miganiem lampki kontrolnej

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka sygnalizacyjna poślizgu

Sygnalizuje usterkę układów:

 • Stabilizacji toru jazdy (VSC);
 • Kontroli napędu (TRC); lub
 • Wspomagania ruszania na pochyłości.

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Miganie lampki sygnalizuje działanie układu VSC, TRC i/lub układu ABS.


(w niektórych wersjach)
Lampka ostrzegawcza układu automatycznego poziomowania świateł głównych

Sygnalizuje usterkę układu automatycznego poziomowania świateł głównych.

Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia

Gdy rośnie temperatura płynu chłodzącego, lampka najpierw miga, a następnie zaświeca się.

 • Zatrzymać samochód i sprawdzić
Lampka ostrzegawcza niezamkniętych drzwi (sygnał ostrzegawczy)*2
 • Sygnalizuje, że jedne z drzwi nie są całkowicie zamknięte.

Sprawdzić, czy wszystkie drzwi są zamknięte.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

Sygnalizuje, że w zbiorniku paliwa pozostało około 6,8 L paliwa lub mniej.

 • Uzupełnić paliwo.
Lampka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu (sygnał ostrzegawczy)*3

Przypomina kierowcy i pasażerowi na przednim fotelu o zapięciu pasa bezpieczeństwa.

 • Zapiąć pas bezpieczeństwa.

  Jeżeli na miejscu obok kierowcy znajduje się pasażer, również jego pas bezpieczeństwa musi zostać zapięty, aby przerwać sygnalizację ostrzegawczą.

Lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach (sygnał ostrzegawczy)*4

Przypomina pasażerom na tylnych fotelach o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

 • Tylne drzwi zostaną otwarte i zamkniete*5
 • Pasażer na tylnym fotelu zapnie pas bezpieczeństwa, a następnie go odepnie.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Główna lampka ostrzegawcza

Sygnał akustyczny oraz migająca lampka sygnalizują, że główny system ostrzegawczy zarejestrował usterkę.


(w niektórych wersjach)
Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu

Gdy lampka świeci się w sposób ciągły: Sygnalizuje spadek ciśnienia w ogumieniu na skutek:

 • Przyczyn naturalnych
 • Przebicia opony

Doprowadzić ciśnienie w oponach do prawidłowej wartości.

Po kilku minutach lampka zgaśnie. Jeżeli mimo doprowadzenia ciśnienia w oponach do prawidłowej wartości lampka nie zgaśnie, należy zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy lampka miga przez 1 minutę, a następnie świeci się na stałe: Sygnalizuje usterkę w układzie monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

*1: Sygnał ostrzegawczy układu hamulcowego: Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia usterki mającej wpływ na skuteczność układu hamulcowego, zaświeca się lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Sygnalizacja ostrzegawcza uruchomionego hamulca postojowego: S. 533 *2: Sygnał ostrzegawczy niezamkniętych drzwi: S. 530 *3: Sygnalizacja akustyczna niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu: Sygnał ostrzegawczy przypomina o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu. Sygnał ostrzegawczy rozlega się przez 30 sekund po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Następnie, gdy pas bezpieczeństwa nadal nie zostanie zapięty, barwa dświęku ulegnie zmianie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez kolejne 90 sekund.

*4: Sygnalizacja akustyczna niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach: Sygnał ostrzegawczy przypomina o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach. Sygnał ostrzegawczy rozlega się przez 30 sekund po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Następnie, gdy pas bezpieczeństwa nadal nie zostanie zapięty, barwa dświęku ulegnie zmianie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez kolejne 90 sekund.

*5: Jeżeli pas bezpieczeństwa na tylnym fotelu nie zostanie zapięty, po krótkim czasie lampka ostrzegawcza zgaśnie.

Czujnik obciążenia przedniego fotela pasażera, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera i sygnał ostrzegawczy

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Gdy akumulator 12-woltowy jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napięcia elektrycznego, może zaświecić się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym.

Gdy podczas jazdy zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa zaświeca się lampka sygnalizacyjna usterki. Należy natychmiast uzupełnić paliwo. Lampka ta po kilku jazdach zgaśnie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna usterki nie zgaśnie, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Jeżeli opona jest przebita

Jeżeli opona nie jest przebita

Gdy opony wystarczająco ostygną, należy wykonać następujące czynności:

W razie wykonania powyższych działań zanim opony wystarczająco ostygną, lampka ostrzegawcza może zaświecić się ponownie.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych, takich jak normalne uchodzenie powietrza z opony, czy zmiany ciśnienia w oponach na skutek zmian temperatury. Wtakim przypadku doprowadzenie ciśnienia w ogumieniu do prawidłowej wartości spowoduje zgaśnięcie lampki ostrzegawczej (po kilku minutach).

Wprzypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Dojazdowe koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. Wprzypadku założenia dojazdowego koła zapasowego w miejsce pełnowymiarowego koła z przebitą oponą lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu nie zgaśnie. Należy wymienić dojazdowe koło zapasowe na koło z naprawioną oponą i wyregulować ciśnienie. Po kilku minutach lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu zgaśnie.

Okoliczności mogące powodować nieprawidłowe działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Gdy lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a nast ępnie zaświeca się na stałe (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Gdy po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ON często zdarza się, że lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Sygnał ostrzegawczy

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaśliwym miejscu lub przy głośno nastawionym systemie audio, sygnał ostrzegawczy może nie być słyszalny.


Gdy świecą się lampki ostrzegawcze układu ABS i układu hamulcowego

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Przy hamowaniu samochód będzie zachowywać się wysoce niestabilnie i układ ABS może zawodzić, co grozi wypadkiem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Przy skręcaniu układ kierowniczy może stawiać znaczny opór.

Jeżeli układ kierowniczy stawia zwiększony opór, należy mocno trzymać kierownic ę i do jej obracania używać większej siły.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Należy zastosować się do podanych niżej zaleceń. Nieprzestrzeganie ich grozi utratą panowania nad samochodem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Nagły spadek ciśnienia w oponie w wyniku jej rozerwania lub utraty szczelności (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nagły spadek ciśnienia w oponie może być sygnalizowany z pewnym opóśnieniem.


W przypadku założenia opony o innych parametrach (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Wprzypadku założenia opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

W razie podejrzenia nieprawidłowości

Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować konieczność regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji należ ...

Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności: Wersje ...

Zobacz tez:

Kluczyki
Następujące rodzaje kluczyków są stosowane w samochodzie. Elektroniczne kluczyki Umożliwiają dostęp do samochodu i uruchamianie hybrydowego układu napędowego (w niektórych wersjach) Realizują funkcje bezprzewodowego zdaln ...

Ostrzeżenia ogólne
Podczas manewrów parkowania należy zawsze zwracać maksymalną uwagę na przeszkody, które mogą znaleźć się nad lub pod czujnikami. Przedmioty znajdujące się w bliskiej odległości, w niektórych przypadkach mog ...

Koło zapasowe
Samochód może być wyposażony w koło zapasowe następującego rodzaju: Tradycyjne koło zapasowe (pełnowymiarowe) Jest to identyczne koło co do typu i wymiaru jak koła jezdne zamontowane fabrycznie. Może ono być stosowane jako ko ...

Categorie