Lexus CT200h: Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych (lub urządzenie rozruchowe), można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Upewnić się, że kluczyk został zabrany z samochodu.

  Wniektórych sytuacjach, podczas podłączania przewodów rozruchowych (lub urządzenia rozruchowego) może dojść do uruchomienia alarmu i zablokowania drzwi

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Otworzyć pokrywę silnika ( S. 456) i pokrywę skrzynki bezpieczników.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Zdjąć pokrywę zacisku do rozruchu awaryjnego.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do zacisku do awaryjnego rozruchu w tym samochodzie.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze sta- łym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od zacisku do awaryjnego rozruchu i ruchomych części, tak jak pokazano na ilustracji.
 1. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkość obrotową silnika w celu pod- ładowania rozładowanego akumulatora 12-woltowego.
 2. Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony
 3. Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkość obrotową silnika, przyciskiem rozruchu uruchomić hybrydowy układ napędowy.
 4. Upewnić się, że zapaliła się lampka sygnalizacyjna "READY". Jeżeli to nie nastąpi, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.
 5. Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejności do tej, w jakiej były podłączane.
 6. Zamontować pokrywę zacisku do awaryjnego rozruchu i skrzynki bezpieczników.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego w przypadku rozładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno uruchamiać hybrydowego układu napędowego przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora 12-woltowego

Wymontowanie lub rozładowanie akumulatora 12-woltowego

Ładowanie akumulatora 12-woltowego

Zgromadzona w akumulatorze 12-woltowym energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojść do rozładowania akumulatora 12-woltowego, co uniemożliwi rozruch hybrydowego układu napędowego. (Ładowanie akumulatora 12-woltowego następuje automatycznie podczas pracy hybrydowego układu napędowego.)


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora 12-woltowego

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Środki ostrożności dotyczące akumulatora 12-woltowego

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora 12- woltowego należy zachować opisane poniżej środki ostrożności:

Po naładowaniu akumulatora 12-woltowego

Należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie akumulatora 12-woltowego.

Gdy akumulator 12-woltowy traci swoje parametry użytkowe, przy dłuższym jego używaniu może dochodzić do emisji gazu o nieprzyjemnej woni, który może być szkodliwy dla zdrowia.

Wymiana akumulatora 12-woltowego


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

Aby uniknąć uszkodzenia samochodu

Zacisk do awaryjnego rozruchu przeznaczony jest do czerpania prądu z zewn ętrznego śródła napięcia 12 wolt. Nie wolno go wykorzystywać do rozruchu silnika w innym samochodzie.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Dotknąć przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem stroną z emblematem Lexusa. Gdy w trakcie dotyka ...

Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub ...

Zobacz tez:

Pomoc dźwiękowa
Informacja o bliskości przeszkody sygnalizowana jest przerywanym sygnałem dźwiękowym, którego częstotliwość zwiększa się w miarę zbliżania się samochodu do przeszkody. Dźwięk wydobywający się z gło& ...

Sprawdzanie stanu bieżnika
Należy sprawdzić czy wskaśniki zużycia widoczne są na oponie oraz czy opony nie są nieprawidłowo zużyte, np. nadmiernie wytarty bieżnik po jednej stronie. Należy również kontrolować stan opony koła zapasowego i ciśnien ...

Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji
Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi:  Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie powietrza, nie należy zakrywać wlotów powietrza z zew ...

Categorie