Lexus CT200h: Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych (lub urządzenie rozruchowe), można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Upewnić się, że kluczyk został zabrany z samochodu.

  Wniektórych sytuacjach, podczas podłączania przewodów rozruchowych (lub urządzenia rozruchowego) może dojść do uruchomienia alarmu i zablokowania drzwi

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Otworzyć pokrywę silnika ( S. 456) i pokrywę skrzynki bezpieczników.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Zdjąć pokrywę zacisku do rozruchu awaryjnego.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do zacisku do awaryjnego rozruchu w tym samochodzie.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze sta- łym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od zacisku do awaryjnego rozruchu i ruchomych części, tak jak pokazano na ilustracji.
 1. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkość obrotową silnika w celu pod- ładowania rozładowanego akumulatora 12-woltowego.
 2. Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony
 3. Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkość obrotową silnika, przyciskiem rozruchu uruchomić hybrydowy układ napędowy.
 4. Upewnić się, że zapaliła się lampka sygnalizacyjna "READY". Jeżeli to nie nastąpi, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.
 5. Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejności do tej, w jakiej były podłączane.
 6. Zamontować pokrywę zacisku do awaryjnego rozruchu i skrzynki bezpieczników.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego w przypadku rozładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno uruchamiać hybrydowego układu napędowego przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora 12-woltowego

Wymontowanie lub rozładowanie akumulatora 12-woltowego

Ładowanie akumulatora 12-woltowego

Zgromadzona w akumulatorze 12-woltowym energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojść do rozładowania akumulatora 12-woltowego, co uniemożliwi rozruch hybrydowego układu napędowego. (Ładowanie akumulatora 12-woltowego następuje automatycznie podczas pracy hybrydowego układu napędowego.)


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora 12-woltowego

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Środki ostrożności dotyczące akumulatora 12-woltowego

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora 12- woltowego należy zachować opisane poniżej środki ostrożności:

Po naładowaniu akumulatora 12-woltowego

Należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie akumulatora 12-woltowego.

Gdy akumulator 12-woltowy traci swoje parametry użytkowe, przy dłuższym jego używaniu może dochodzić do emisji gazu o nieprzyjemnej woni, który może być szkodliwy dla zdrowia.

Wymiana akumulatora 12-woltowego


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

Aby uniknąć uszkodzenia samochodu

Zacisk do awaryjnego rozruchu przeznaczony jest do czerpania prądu z zewn ętrznego śródła napięcia 12 wolt. Nie wolno go wykorzystywać do rozruchu silnika w innym samochodzie.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Dotknąć przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem stroną z emblematem Lexusa. Gdy w trakcie dotyka ...

Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub ...

Zobacz tez:

Pielęgnacja i czyszczenie nadwozia
Mycie samochodu Najlepszym sposobem utrzymania dobrego stanu powłoki lakierniczej jest częste mycie samochodu.  Zaparkować samochód w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  Używać łagodnego ...

Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC (System audio z ekranem)
Używanie odtwarzacza CD Aby rozpocząć korzystanie z odbiornika radiowego, należy wybrać pozycję "AM", "FM" lub "DAB" na ekranie "èródło". Ekran główny odbiornika radiowego Naciśnięcie przycisku "RADIO" powoduje wyświetle ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód jest wyposażony w napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich. Sposób użytkowania pasów z napinaczami jest taki sam, jak zwykłych pasów. Napinacze pasów bezpieczeństwa uaktywniają się w zależn ...

Categorie