Lexus CT200h: Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy hybrydowy układ napędowy ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu hybrydowego układu napędowego mogą świadczyć niżej opisane objawy.

Procedury postępowania

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeca się lub miga lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika

 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, wyłączyć klimatyzacj ę, a następnie wyłączyć hybrydowy układ napędowy.
 2. W razie zaobserwowania pary: Poczekać, aż para przestanie się wydobywać i ostrożnie podnieść pokrywę silnika.

  Jeżeli nie widać wydobywającej się pary: Ostrożnie podnieść pokrywę silnika.

 3. Gdy hybrydowy układ napędowy wystarczająco ostygnie, sprawdzić czy nie ma jakichkolwiek wycieków z przewodów elastycznych i chłodnicy.

Procedury postępowania


 1. Chłodnica
 2. Wentylatory chłodnicy

Jeżeli wyciek jest duży, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 1. Poziom płynu w układzie chłodzenia jest wystarczający, jeżeli mieści się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym.

Procedury postępowania


 1. Zbiornik wyrównawczy
 2. Poziom wysoki "FULL"
 3. Poziom niski "LOW"

Procedury postępowania


 1. W razie potrzeby należy dolać płynu chłodzącego.

  Jeżeli odpowiedni płyn chłodzący nie jest dostępny, w sytuacji awaryjnej można użyć wody.

 2. Uruchomić hybrydowy układ napędowy i włączyć klimatyzację, aby sprawdzić, czy działają wentylatory chłodnicy oraz czy nie ma wycieku płynu chłodzącego z chłodnicy lub z przewodów elastycznych.

  Wentylatory chłodnicy działają, gdy układ klimatyzacji jest włączony bezpośrednio po uruchomieniu zimnego hybrydowego układu napędowego.

  Należy upewnić się, czy wentylatory działają, sprawdzając dświęk wentylatorów i przepływ powietrza. Jeżeli jest to trudne do sprawdzenia, należy na przemian włączać i wyłączać układ klimatyzacji. (Wentylatory mogą nie działać, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej zera.)

 3. Jeżeli wentylatory nie działają: Natychmiast wyłączyć hybrydowy układ napędowy i zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

  Jeżeli wentylatory działają: Należy zlecić najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się komunikat informujący o przegrzaniu systemu

 1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
 2. Wyłączyć hybrydowy układ napędowy i ostrożnie podnieść pokryw ę silnika.
 3. Gdy hybrydowy układ napędowy wystarczająco ostygnie, sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek wycieków z przewodów elastycznych i chłodnicy.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się komunikat informujący o przegrzaniu systemu


 1. Chłodnica
 2. Wentylatory chłodnicy

Jeżeli wyciek jest duży, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

 1. Poziom płynu w układzie chłodzenia jest wystarczający, jeżeli mieści się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się komunikat informujący o przegrzaniu systemu


 1. Zbiornik wyrównawczy
 2. Poziom wysoki "FULL"
 3. Poziom niski "LOW"
 1. W razie potrzeby należy dolać płynu chłodzącego.

Jeżeli odpowiedni płyn chłodzący nie jest dostępny, w sytuacji awaryjnej można użyć wody.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetla się komunikat informujący o przegrzaniu systemu


 1. Uruchomić hybrydowy układ napędowy i sprawdzić wyświetlacz wielofunkcyjny

Jeżeli komunikat nie zniknął: Wyłączyć hybrydowy układ napędowy i zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Jeżeli komunikat nie jest wyświetlany: Należy zlecić najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Podczas czynności kontrolnych w komorze silnikowej

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich grozi odniesieniem poważnych obrażeń ciała, np. oparzeń.


Przy dolewaniu płynu do układu chłodzenia silnika lub sterownika mocy

Płyn do układu chłodzenia należy dolewać powoli, uprzednio umożliwiając dostateczne ostygnięcie hybrydowego układu napędowego. Gdy hybrydowy układ napędowy jest gorący, zbyt szybkie dolanie płynu grozi jego uszkodzeniem.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu chłodzenia

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowa ...

Gdy samochód ugrzęśnie

Gdy koła samochodu wirują w miejscu lub samochód ugrzązł w błocie, piachu bądś śniegu, należy postępować według ...

Zobacz tez:

Klapa tylna (hatchback/kombi)
Aby odblokować klapę tylną, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić w lewo. Przekręcenie kluczyka w prawo powoduje zablokowanie klapy tylnej. Klapę tylną można również zablokować i odblokować za po ...

Otwieranie i zamykanie
Otwieranie okna dachowego* Nacisnąć i przytrzymać przełącznik po stronie "OPEN" dłużej niż 1 sekundę. Okno uchyli się do góry, a następnie w sposób automatyczny otworzy. Zamykanie okna dachowego* Nacisną&# ...

Na stacji benzynowej
ZALECANE PALIWO Silnik benzynowy: Benzyna bezołowiowa - min. 95 oktan (RON) UWAGA Nie wolno stosować benzyny ołowiowej. Jej użycie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie katalizatora. Silnik Diesla: Olej napędowy - min.50 cetan. UWAGA  Do napędu silnika ...

Categorie