Lexus CT200h: Gniazdo elektryczne

Lexus CT200h –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Pozostałe elementy wyposażenia –> Gniazdo elektryczne

Gniazdo elektryczne służy do zasilania urządzeń przystosowanych do napi ęcia 12 V i o poborze prądu nieprzekraczającym 10 A (mocy 120 W).

W przypadku równoczesnego korzystania z kilku gniazd należy upewnić się, że sumaryczny pobór mocy wszystkich urządzeń nie przekracza 120 W.

  1. Nacisnąć i zwolnić pokrywę.

Gniazdo elektryczne


  1. Otworzyć pokrywę.

Gniazdo elektryczne


  1. Nacisnąć przycisk.

Gniazdo elektryczne


  1. Otworzyć pokrywę.

Gniazdo elektryczne


Gniazdo elektryczneZegar

Wersje z systemem nawigacji Patrz instrukcja obsługi systemu nawigacji. Wersje bez systemu nawigacji Zegar można wyregulować, naciskając odpowiedni ...

Uchwyty asekuracyjne

Uchwyty asekuracyjne zainstalowane w spodniej stronie dachu służą do przytrzymania się podczas siedzenia w fotelu. Nie należy używać uc ...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy
Opis działania Aby uruchomić hamulec postojowy, należy, naciskając prawą stopą pedał hamulca zasadniczego, lewą stopą nacisnąć do końca pedał hamulca postojowego. (Ponowne naciśniecie pedału zwalnia hamulec postojowy ...

Wskaźnik serwisowy
System informuje kierowcę o liczbie kilometrów, które pozostały do następnego przeglądu zgodnie z planem obsługowym producenta. Odległość obliczana jest od ostatniego zerowania wskaźnika. Określa się ją za pomocą ...

Wyświetlane parametry
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym ukazują się różnorodne informacje dotyczące jazdy. Menu zakładek Gdy wybrana jest zakładka wyświetlane są następujące informacje. Zależnie od sytuacji, niektóre informacje mogą b ...

Categorie