Lexus CT200h: Inny wyświetlany komunikat

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy –> Inny wyświetlany komunikat

Wykonanie odpowiednich czynności spowoduje wyłączenie komunikatu.
Wyświetlany komunikat Opis/Sposób postępowania
Sygnalizuje konieczność wykonania obsługi technicznej układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego.

Możliwe jest zanieczyszczenie filtra, zablokowanie wlotu powietrza lub nieszczelność kanału wentylacyjnego.

 • Należy zlecić obsługę techniczną układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
Sygnał dświękowy wewnątrz samochodu Sygnał dświękowy na zewnątrz samochodu Komunikat ostrzegawczy Sposób postępowania
-- -- Wyłączenie zasilania w wyniku zadziałania funkcji oszczędzania energii elektrycznej.
 • Po następnym uruchomieniu hybrydowego układu napędowego utrzymać jego pracę przez 5 minut lub więcej w celu podładowania akumulatora 12-woltowego.
Ciągły --
(Miga)
Otwarcie drzwi kierowcy, gdy dśwignia przekładni napędowej nie znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
 • Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.
Ciągły Ciągły

(Wyświetlane na
przemian)


(Wyświetlane na przemian)


(Miga)

Otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy, gdy elektronicznego kluczyka nie ma w samochodzie, dśwignia przekładni napędowej nie znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
 • Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.
 • Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Pojedynczy -- Próba uruchomienia hybrydowego układu napędowego, gdy elektroniczny kluczyk nie został wykryty lub elektroniczny kluczyk nie działa prawidło.
 • Uruchomić hybrydowy układ napędowy z elektronicznym kluczykiem w kabinie samochodu.
Próba rozpoczęcia jazdy, gdy elektroniczny kluczyk nie znajduje się w kabinie samochodu.
 • Potwierdzić, czy elektroniczny kluczyk znajduje się w kabinie samochodu.
Pojedynczy 3 krotny Elektroniczny kluczyk został zabrany z samochodu, a drzwi inne niż drzwi kierowcy zostały otwarte i zamknięte, gdy przyciskiem rozruchu wybrany był stan inny niż wyłączony.
 • Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Otwarcie i zamknięcie drzwi kierowcy, gdy elektronicznego kluczyka nie ma w samochodzie, dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P i przyciskiem rozruchu nie jest wybrany stan wyłączony.
 • Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.
 • Umieścić elektroniczny kluczyk z powrotem w kabinie samochodu.
Pojedynczy Co 5 sekund Próba wyjścia z samochodu wraz z elektronicznym kluczykiem i zablokowania drzwi, gdy przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan wyłączony.
 • Wybrać przyciskiem stan wyłączony i ponownie zablokować drzwi.
Pojedynczy -- Próba wybrania przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, gdy nie jest wybrane położenie P dświgni przekładni napędowej.
 • Aby wyłączyć hybrydowy układ napędowy, należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej, a następnie wybrać przyciskiem rozruchu stan wyłączony.
Pojedynczy Co 5 sekund Próba zablokowania drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Próba zablokowania przednich drzwi przez przestawienie wewn ętrznej dświgni w położenie blokady i zatrzaśnięcie drzwi z klamką zewnętrzną w pozycji odchylonej, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

 • Zabrać elektroniczny kluczyk z samochodu i ponowić próbę zablokowania drzwi.
Pojedynczy Ciągły Przy naciskaniu przycisku rozruchu, po odblokowaniu drzwi przy użyciu mechanicznego kluczyka, elektroniczny kluczyk jest poza zasięgiem detekcyjnym.

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku rozruchu elektroniczny kluczyk pozostaje poza zasięgiem detekcyjnym.

 • Dotykając przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Pojedynczy -- Po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy przycisk rozruchu został dwukrotnie naciśni ęty i nastąpiło przełączenie ze stanu wyłączonego w stan ACCESSORY lub ON bez uruchamiania hybrydowego układu napędowego.
 • Przy naciskaniu przycisku rozruchu wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Po dotknięciu przycisku rozruchu elektronicznym kluczykiem podczas próby uruchomienia hybrydowego układu napędowego w sytuacji nieprawidłowego działania elektronicznego kluczyka
 • Nacisnąć przycisk rozruchu w ciągu 10 sekund od wzbudzenia sygnalizacji dświękowej.
Pojedynczy -- Próba uruchomienia hybrydowego układu napędowego, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N.
 • Wybrać położenie P przekładni napędowej i ponowić próbę rozruchu hybrydowego układu napędowego.
Pojedynczy -- Wyczerpana bateria w elektronicznym kluczyku.
 • Wymienić baterię w elektronicznym kluczyku

Komunikaty ostrzegawcze

Sygnał ostrzegawczy

Lista komunikatów i sygnałów ostrzegawczych

Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie (Miga szybko) (Miga) (W niektórych wersjach) Sygnalizuje, że: występuje duże prawdop ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym. Gdy zostanie przebita opona Nie należy kontynuowa ...

Zobacz tez:

Powiększanie bagażnika
Powiększenie częściowe (1/3 lub 2/3) rys. 91 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Siedzenie tylne dzielone umożliwia powiększenie częściowe (1/3 lub 2/3) lub całkowite bagażnika. Należy wykonać, co następuje: z ...

Oświetlenie główne
Poszczególne przednie i tylne światła pojazdu służą do stopniowego dostosowania widoczności kierowcy do warunków pogodowych i oświetlenia:  światła pozycyjne, aby być widocznym,  światła mijania, aby widzie& ...

Tryb ekonomiczny
System ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczający poziom naładowania akumulatora. Po wyłączeniu silnika można korzystać przez łączny maksymalny czas około 30 minut z takich funkcji, jak systemy audio i t ...

Categorie