Lexus CT200h: Lista komunikatów i sygnałów ostrzegawczych

Lexus CT200h –> Sytuacje awaryjne Informacje techniczne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy –> Lista komunikatów i sygnałów ostrzegawczych


Komunikat ostrzegawczy Opis/Znaczenie

(Miga szybko) (Miga) (W niektórych wersjach)
Sygnalizuje, że:
 • występuje duże prawdopodobieństwo zderzenia czołowego; lub
 • funkcja hamowania przez układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest uruchomiona.

  Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Zwolnić, używając hamulców.


(Miga) (W niektórych wersjach)
Sygnalizuje zbliżanie się do poprzedzającego pojazdu (tryb określania odległości od poprzedzającego pojazdu) Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Zwolnić, używając hamulców.


(Miga)
Sygnalizuje, że zostały otwarte drzwi kierowcy, gdy dśwignia przekładni napędowej znajdowała się w położeniu innym niż P.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P.

Sygnalizuje, że jedne lub więcej drzwi nie są całkowicie zamknięte.

Dodatkowo wskazywane są drzwi, które nie są prawidłowo zamknięte.

Gdy samochód osiągnie prędkość 5 km/h, rozlega się sygnał ostrzegawczy, przypominając, że drzwi nadal nie zostały zamknięte.

Sprawdzić, czy wszystkie drzwi są zamknięte.

Sygnalizuje, że pokrywa silnika nie jest całkowicie zamknięta
 • Zamknąć pokrywę silnika
Sygnalizuje, że drzwi bagażnika nie są całkowicie zamknięte Gdy samochód osiągnie prędkość 5 km/h, rozlega się sygnał ostrzegawczy, przypominając, że drzwi bagażnika nadal nie zostały zamknięte.
 • Zamknąć pokrywę bagażnika.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje usterkę układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości.

Migają wszystkie lampki czujników układu wspomagania.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje usterkę układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości.

Zaświecają się wszystkie lampki czujników układu wspomagania.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje zabrudzenie lub oblodzenie czujnika układu wspomagania parkowania.

Migają wszystkie lampki czujników układu wspomagania.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Oczyścić czujnik.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje zabrudzenie lub oblodzenie czujnika układu wspomagania parkowania.

Zaświecają się wszystkie lampki czujników układu wspomagania.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Oczyścić czujnik.

(Miga)
Sygnalizuje, że naciśnięty został pedał przyspieszenia, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Zwolnić pedał przyspieszenia i przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie D lub R.

(Miga)
Sygnalizuje, gdy pedał przyspieszenia zostanie wciśnięty, aby zatrzymać samochód na wzniesieniu itp.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Jeżeli sytuacja taka będzie kontynuowana, hybrydowy układ napędowy może ulec przegrzaniu.

 • Zwolnić pedał przyspieszenia i wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

(Miga)
Sygnalizuje spadek napięcia akumulatora trakcyjnego na skutek długiego pozostawania dświgni przekładni napędowej w położeniu N.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Przed wznowieniem jazdy ponownie uruchomić hybrydowy układ napędowy.
Sygnalizuje usterkę hybrydowego układu napędowego Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.
 • Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.
Sygnalizuje, że akumulator trakcyjny jest w znacznym stopniu rozładowany.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • W przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy czas należy wybrać położenie P przekładni napę- dowej. Akumulator trakcyjny nie jest ładowany, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N.

(Miga)
Sygnalizuje, że hamulec postojowy nie został zwolniony, gdy samochód przekroczy prędkość 5 km/h.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Zwolnić hamulec postojowy.
Sygnalizuje usterkę układu sterowania dśwignią przekładni napędowej Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

 • Uruchomienie hybrydowego układu napędowego mo- że nie być możliwe.
 • Może nie działać blokada parkowania. Również, wybranie położenia P dświgni przekładni napędowej może być niemożliwe. Parkując samochód należy ustawić go na płaskiej powierzchni i prawidłowo uruchomić hamulec postojowy.
 • Układu automatycznego wyboru położenia P ( S. 188) może nie działać. Przed wybraniem przyciskiem rozruchu stanu włączonego, należy nacisnąć przycisk położenia P i sprawdzić na wskaśniku lub lampkę kontrolną przycisku czy położenie P zostało wybrane.
 • Może nie być możliwe wybranie przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego. W takiej sytuacji, wybranie stanu wyłączonego będzie możliwe po uruchomieniu hamulca postojowego.
 • Poziom naładowania akumulatora 12-woltowego może być zbyt niski. Wtakiej sytuacji, należy naładować lub wymienić akumulator 12-woltowy.

Po naładowaniu akumulatora 12-woltowego, komunikat może być wyświetlany do momentu wybrania innego niż P położenia dświgni przekładni napędowej.

Sygnalizuje usterkę układu sterowania dśwignią przekładni napędowej Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.
 • Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

Jeżeli samochód nie zostanie sprawdzony, jego układy mogą nie pracować prawidłowo.

Wykonana została próba zmiany położenia dświgni przekładni napędowej, gdy poziom naładowania akumulatora 12-woltowego był niski.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Naładować lub wymienić akumulator 12-woltowy.
Oznacza, że dśwignia przekładni napędowej i przycisk położenia P obsługiwane były w krótkich odstępach czasu.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Należy odczekać około 20 sekund i zmienić poło- żenie dświgni przekładni napędowej.
Wykonana została próba zmiany położenia dświgni przekładni napędowej z P lub N na B.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Wybrać położenie D, a następnie przestawić dśwignię w położenie B.

(Miga)
Wykonana została próba przestawienia dświgni przekładni napędowej w położenie R, D lub B, gdy przyciskiem rozruchu wybrany był stan ON (wskaśnik gotowości READY był wyłączony).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego przestawić dśwignię w położenie R, D lub B*.

*: Aby wybrać położenie B, należy najpierw przestawić dśwignię w położenie D, a następnie wybrać B.


(Miga)
Wykonana została próba przestawienia dświgni przekładni napędowej z położenia P, gdy pedał hamulca zasadniczego nie był wciśnięty.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Przestawiając dśwignię z położenia P, należy wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

(Miga)
Wykonana została próba przestawienia dświgni przekładni napędowej z położenia R na B.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Położenie dświgni zmienia się automatycznie na N.

 • Wybrać położenie D, a następnie przestawić dśwignię w położenie B.

(Miga)
Wykonana została próba przestawienia dświgni przekładni napędowej w położenie D, gdy samochód poruszał się do tyłu.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Położenie dświgni zmienia się automatycznie na N.

Zatrzymać samochód i zmienić położenie dświgni


(Miga)
Wykonana została próba przestawienia dświgni przekładni napędowej w położenie R, gdy samochód poruszał się do przodu.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Położenie dświgni zmienia się automatycznie na N.

Zatrzymać samochód i zmienić położenie dświgni.


(Miga)
Wykonana została próba wybrania położenie P dświgni przekładni napędowej, gdy samochód się poruszał.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Położenie dświgni zmienia się automatycznie na N.

 • Aby wybrać położenie P, należy całkowicie zatrzymać samochód i nacisnąć przycisk położenia P.
 • Aby kontynuować jazdę, należy przestawić dśwignię w położenie D lub R.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje, że czujnik radarowy odległości od poprzedzającego pojazdu jest zabrudzony lub oblodzony.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Oczyścić czujnik.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje, że układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie jest w stanie określić odległości od poprzedzającego pojazdu.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Jeżeli uruchomione są wycieraczki przedniej szyby, wyłączyć je lub przełączyć na pracę przerywaną bądś wolną.

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje usterkę następujących podzespołów:
 • układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy; lub
 • układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.

  Naciskając przycisk "ON/OFF", wyłączyć, a następnie ponownie włączyć układ.

  Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

Należy zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.


(Miga) (W niektórych wersjach)
Sygnalizuje usterkę układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.

(Miga)
Sygnalizuje, że zostały otwarte drzwi kierowcy, gdy włączone są światła i przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony lub ACCESSORY.

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Wyłączyć światła.

(Miga)(Miga) (W niektórych wersjach)
Sygnalizuje, że okno dachowe nie jest zamknięte (po otwarciu drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Zamknąć okno dachowe.
Sygnalizuje przegrzanie hybrydowego układu napędowego Komunikat ostrzegawczy może pojawić się podczas jazdy w trudnych warunkach. (Na przykład podczas jazdy w górę długiego i stromego wzniesienia).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Zatrzymać samochód i sprawdzić

(Miga)
Sygnalizuje usterkę świateł głównych typu LED Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.
 • Należy zlecić sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztacie.
Sygnalizuje niski poziom płynu do spryskiwaczy
 • Dolać płynu

(W niektórych wersjach)
Sygnalizuje, że układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia obecnie nie działa z powodu zabrudzenia osłony chłodnicy lub czujnika.

Komunikat ten pojawia się również, gdy układ ulegnie przegrzaniu.

 • Sprawdzić, czy osłona chłodnicy lub czujnik jest zabrudzony i wyczyścić je w razie potrzeby.

  W przypadku przegrzania układu, należy odczekać, aż jego temperatura spadnie.

Tryb jazdy z napędem elektrycznym nie może być uruchomiony*.

Zostanie wyświetlona przyczyna braku możliwości uruchomienia trybu jazdy z napędem elektrycznym (samochód pracuje na biegu jałowym, poziom naładowania akumulatora trakcyjnego jest niski, prędkość pojazdu jest wyższa niż dopuszczalna dla trybu jazdy z napędem elektrycznym, pedał przyspieszenia wciśnięty jest zbyt mocno).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Uruchomić tryb jazdy z napędem elektrycznym, gdy będzie to możliwe.

(Miga 3-krotnie)
Tryb jazdy z napędem elektrycznym został automatycznie przerwany*.

Zostanie wyświetlona przyczyna przerwania trybu jazdy z napędem elektrycznym (poziom naładowania akumulatora trakcyjnego jest niski, prędkość pojazdu jest wyższa niż dopuszczalna dla trybu jazdy z napę- dem elektrycznym, pedał przyspieszenia wciśnięty jest zbyt mocno).

Rozlega się również sygnał ostrzegawczy.

 • Przez krótki czas jechać w normalnym trybie.

*: Warunki działania trybu jazdy z napędem elektrycznym

Komunikaty ostrzegawcze

Ilustracje przedstawiające komunikaty ostrzegawcze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego obrazu wyświetlanego na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Komunikat ostrzegawczy w trybie aktywnej kontroli prędkości jazdy (w niektórych wersjach).

W następujących sytuacjach komunikat ostrzegawczy nie zostanie wyświetlony mimo zmniejszenia odległości od poprzedzającego pojazdu:

Sygnał ostrzegawczy

Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności: Wersje ...

Inny wyświetlany komunikat

Wykonanie odpowiednich czynności spowoduje wyłączenie komunikatu. Wyświetlany komunikat Opis/Sposób postępowania Sygnalizuje ...

Zobacz tez:

Tylna lampa sufitowa (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)
W celu dokonania wymiany żarówki należy: nacisnąć w punktach pokazanych strzałkami i wyjąć lampę D-rys. 31; otworzyć pokrywę zabezpieczającą E-rys. 32; wymienić żarówkę F-rys. 32 po odłącze ...

Stacyjka
Stacyjka, znajdująca się po prawej stronie kolumny kierownicy, posiada następujące położenia: LOCK, ACC, ON i START.  LOCK W celu zablokowania kierownicy należy wyjąć kluczyk i obrócić kierownicę do momentu jej zablokowani ...

Zegar
Wersje z systemem nawigacji Patrz instrukcja obsługi systemu nawigacji. Wersje bez systemu nawigacji Zegar można wyregulować, naciskając odpowiednie przyciski. Ustawianie godzin Ustawianie minut Przestawienie wskazań na pełną godzinę* ...

Categorie