Lexus CT200h: Kluczyki

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Kluczyki

Następujące rodzaje kluczyków są stosowane w samochodzie.

  1. Elektroniczne kluczyki
  1. Mechaniczne kluczyki
  2. Płytka z numerem kodowym kluczyka
  3. Karta kluczyka (elektroniczny kluczyk) (w niektórych wersjach)

Umożliwiają dostęp do samochodu i uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Kluczyki


Informacje podstawowe

...

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

Zablokowanie wszystkich drzwi Zamknięcie wszystkich drzwi* Odblokowanie wszystkich drzwi Otwarcie okien bocznych i okna dachowego* Sygnał dświękowy ...

Zobacz tez:

Programowanie prędkości samochodu (tryb kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu)
Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ aktywnej kontroli prędkości jazdy. Pojawi się lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Kolejne naciśnięcie wyłącza układ. Przyspieszy&# ...

Regulacja parametrów wyświetlacza
TYP A i B (z systemem nawigacji) Nacisnąć przycisk SET na zestawie przełączników i za pomocą joysticka wybrać polecenie Display. Gdy polecenie to będzie zaznaczone, należy potwierdzić wybór naciskając przycisk ENTER znajduj ...

Właściwości napędu hybrydowego
Samochód ten ma napęd hybrydowy, który powoduje, że swoimi własnościami różni się on od tradycyjnych pojazdów. Należy szczegó- łowo zapoznać się z charakterystycznymi cechami tego samochodu i eksploatować go ...

Categorie