Lexus CT200h: Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

Lexus CT200h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania

  1. Zablokowanie wszystkich drzwi
  2. Zamknięcie wszystkich drzwi*
  3. Odblokowanie wszystkich drzwi
  4. Otwarcie okien bocznych i okna dachowego*
  5. Sygnał dświękowy (w niektórych wersjach)

*: Zmiany ustawień należy dokonywać w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Układ bezprzewodowego zdalnego sterowania


Kluczyki

Następujące rodzaje kluczyków są stosowane w samochodzie. Elektroniczne kluczyki Umożliwiają dostęp do samochodu i uruchamianie hyb ...

Używanie kluczyka mechanicznego

W celu wyjęcia mechanicznego kluczyka należy: Elektroniczny kluczyk: przesunąć dśwignię zwalniającą i wyciągnąć kluczyk. ...

Zobacz tez:

Dioda kontrolna NATS
Dioda kontrolna immobilisera błyska informując, że system jest w stanie czuwania. Awaria systemu immobilisera jest sygnalizowana ciągłym świeceniem się diody kontrolnej, po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji ON. Jeżeli dioda kontrol ...

Korzystanie z wyświetlacza
Podczas korzystania z wyświetlacza należy zachować ostrożność. OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy rozbierać wyświetlacza. Niektóre jego elementy są pod bardzo wysokim napięciem. UWAGA Należy zapoznać się z odpowie ...

Hamulce
Układ hamulcowy zapewnia optymalną skuteczność hamowania w różnych warunkach drogowych. Samochód wyposażony jest w przednie i tylne hamulce tarczowe oraz układ hamulcowy z dwoma niezależnymi obwodami. W razie awarii jednego z obwod&oacu ...

Categorie