Lexus CT200h: Korzystanie z historii połączeń

Lexus CT200h –> System audio –> Zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth –> Obsługa połączeń wychodzących –> Korzystanie z historii połączeń

Wcelu użycia numeru zapisanego w historii połączeń należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Redial" (w celu wybrania numeru z historii połączeń wychodzących) lub "Call back" (w celu wybrania numeru z historii połączeń przychodzących).
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Możliwe jest wykonanie następujących operacji: Uzyskanie połączenia: Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki lub za pomocą pokrętła wybrać "Dial".

    Zapisanie numeru w książce telefonicznej: Za pomocą pokrętła wybrać "Store", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

    Usunięcie pozycji: Za pomocą pokrętła wybrać "Delete", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

Historia połączeń

W historii połączeń wychodzących i przychodzących przechowywane jest maksymalnie po 5 pozycji.

Obsługa połączeń przychodzących

Odebranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Odrzucenie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki.

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i wypowiedzieć zapisaną nazwę. Żądana nazwa lub numer zostanie wyświetlona. ...

Prowadzenie rozmowy telefonicznej

Przełączanie połączenia Połączenie może być przełączane pomiędzy telefonem komórkowym a systemem bezprzewodowej komu ...

Zobacz tez:

Wybieranie numeru z historii połączeń
Można nawiązać połączenie, korzystając z historii połączeń. Przejść do ekranu "Historia połączeń": Przycisk "MENU"  "Telefon" "Historia połączeń" Wybrać odpowiednią pozycję na liś ...

Czyszczenie zacisków akumulatora
Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z zacisków. Zawsze odłączać ujemny zacisk (-) w pierwszej kolejności.  Oczyścić ...

Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
W celu dokonania wymiany żarówki należy: nacisnąć w punkcie pokazanym strzałką i wyjąć zespół klosza A-rys. 27; wymienić żarówkę rys. 28 po odłączeniu jej od bocznych styków, sprawdzaj ...

Categorie