Lexus CT200h: Korzystanie z historii połączeń

Lexus CT200h –> System audio –> Zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth –> Obsługa połączeń wychodzących –> Korzystanie z historii połączeń

Wcelu użycia numeru zapisanego w historii połączeń należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Redial" (w celu wybrania numeru z historii połączeń wychodzących) lub "Call back" (w celu wybrania numeru z historii połączeń przychodzących).
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Możliwe jest wykonanie następujących operacji: Uzyskanie połączenia: Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki lub za pomocą pokrętła wybrać "Dial".

    Zapisanie numeru w książce telefonicznej: Za pomocą pokrętła wybrać "Store", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

    Usunięcie pozycji: Za pomocą pokrętła wybrać "Delete", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

Historia połączeń

W historii połączeń wychodzących i przychodzących przechowywane jest maksymalnie po 5 pozycji.

Obsługa połączeń przychodzących

Odebranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Odrzucenie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki.

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i wypowiedzieć zapisaną nazwę. Żądana nazwa lub numer zostanie wyświetlona. ...

Prowadzenie rozmowy telefonicznej

Przełączanie połączenia Połączenie może być przełączane pomiędzy telefonem komórkowym a systemem bezprzewodowej komu ...

Zobacz tez:

Sterownik systemu audio z ekranem
Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio Wyświetlanie ekranu "MENU" ...

Przywracanie zapamiętanej prędkósci
Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, na przykład przez naciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła, zapamiętaną prędkość można przywrócić w następujący sposób: przyspieszyć stopniowo ...

Zalecenia dotyczące użytkowania pasów bezpieczeństwa
Firma NISSAN bardzo zachęca do za pina nia pasów w czasie jazdy. Możliwości zranienia w razie wypadku oraz za kres urazu są znacznie zmniej szo ne jeśli pasy są dobrze dopasowane i zapięte. Na leży bez względ nie prze strze gać obo wi&# ...

Categorie