Lexus CT200h: Korzystanie z historii połączeń

Lexus CT200h –> System audio –> Zdalna obsługa telefonu komórkowego Bluetooth –> Obsługa połączeń wychodzących –> Korzystanie z historii połączeń

Wcelu użycia numeru zapisanego w historii połączeń należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Redial" (w celu wybrania numeru z historii połączeń wychodzących) lub "Call back" (w celu wybrania numeru z historii połączeń przychodzących).
  2. Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję.
  3. Możliwe jest wykonanie następujących operacji: Uzyskanie połączenia: Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki lub za pomocą pokrętła wybrać "Dial".

    Zapisanie numeru w książce telefonicznej: Za pomocą pokrętła wybrać "Store", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

    Usunięcie pozycji: Za pomocą pokrętła wybrać "Delete", a następnie "Confirm" w celu potwierdzenia.

Historia połączeń

W historii połączeń wychodzących i przychodzących przechowywane jest maksymalnie po 5 pozycji.

Obsługa połączeń przychodzących

Odebranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki.

Odrzucenie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki.

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego przez podanie nazwy

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i wypowiedzieć zapisaną nazwę. Żądana nazwa lub numer zostanie wyświetlona. ...

Prowadzenie rozmowy telefonicznej

Przełączanie połączenia Połączenie może być przełączane pomiędzy telefonem komórkowym a systemem bezprzewodowej komu ...

Zobacz tez:

Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
Działanie dświgni przełącznika wycieraczek Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dświgni. Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej Przerywana praca wycieraczek Praca wycieraczek z mał ...

Olej do automatycznej skrzyni biegów  (Model 1.8 DOHC model - automatyczna skrzynia biegów ZF 4HP16)
Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności, wydajności i trwałości automatycznej skrzyni biegów należy utrzymywać właściwy poziom oleju przekładniowego. Jego zbyt duża lub zbyt mała ilość może być przyczyną prob ...

Wgłębienia na kubki - butelki
rys. 69-70 Wgłębienia na kubki/butelki umieszczone są na tunelu środkowym (dwa przed dźwignią zmiany biegów, jedno za dźwignią). SZCZELINA NA KARTY/PŁYTY CD rys. 71 Na tunelu środkowym znajdują się szczeliny do umieszc ...

Categorie