Nissan Almera Tino: Licznik przebiegu sumaryczny/okresowy

Nissan Almera Tino –> Wskaźniki i elementy sterowania –> Zestaw wskaźników –> Licznik przebiegu sumaryczny/okresowy

Licznik sumaryczny


Licznik sumaryczny

Licznik sumaryczny pokazuje całkowity przebieg samochodu.

Podwójny licznik okresowy

Podwójny licznik okresowy rejestruje odległości poszczególnych przejazdów.

Wybór licznika

Aby wybrać wskazanie jednego z liczników okresowych, należy krótko nacisnąć przycisk zerowania. Kolejne naciśnięcia będą powodowały kolejne zmiany:

LICZNIK A LICZNIK B LICZNIK A.

Zerowanie licznika okresowego

Aby wyzerować licznik okresowy, należy przez ponad 1 sekundę naciskać przycisk zerowania.

Zestaw wskaźników

Prędkościomierz Prędkościomierz wskazuje prędkość jazdy samochodu. ...

Obrotomierz

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (obr/min). UWAGA Kiedy prędkość obrotowa silnika będzie taka, że wsk ...

Zobacz tez:

Zmniejszanie zapamiętanej prędkości
Można to wykonać na dwa sposoby: wyłączyć urządzenie i następnie zapamiętać nową prędkość; lub przesuwać dźwignię w dół (−), aż do uzyskania nowej prędkości, która z ...

Hamowanie silnikiem
Aby lepiej wykorzystać efekt hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z długich wzniesień:  W przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie "3", "2" lub "1", w zależności od sytuacji. Hamowanie silnikiem jest najskut ...

Ustawienia audio
Ekran C 1 Nacisnąć , aby wyświetlić menu ustawień audio. 2 Dostępne są następujące ustawienia:  Charakterystyka,  Tony niskie,  Tony wysokie,  Loudness,  Rozk ...

Categorie