Lexus CT200h: Obsługa połączeń przychodzących

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń przychodzących

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest poniższy ekran i rozlega się sygnał dświękowy.

Odbieranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy lub wybrać .


Odbieranie połączenia


Odrzucanie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki na kierownicy lub wybrać  .


Połączenia międzynarodowe

W zależności od używanego telefonu komórkowego obierane połączenia mię- dzynarodowe mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Wybieranie numeru z historii połączeń

Można nawiązać połączenie, korzystając z historii połączeń. Przejść do ekranu "Historia połączeń": Przycis ...

Funkcje podczas rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej wyświetlany jest następujący ekran. Regulacja siły głosu wychodzącego Wybrać "Głośność pr ...

Zobacz tez:

Używanie telefonu komórkowego Bluetooth
Zdalna obsługa telefonu komórkowego to funkcja umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego bez jego dotykania. Ten system obsługuje komunikację Bluetooth. Bluetooth to system bezprzewodowego przesyłania danych, który umożliwia nawi ...

System napinaczy pasów bezpieczeństwa
System napinaczy pasów bez pie czeń stwa przednich miejsc jest uruchamiany wraz z poduszką powietrzną. Od dzia ły wu jąc na mechanizm zwijania taśmy pasa powoduje zwiększenie napięcia taśmy, kiedy sa mo chód ulega czo ło we mu zde ...

Zasady używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Przepisy regulujące stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na koła są różne w zależności od regionu i typu drogi, co należy sprawdzić przed ich założeniem. Zasady użytkowania łańcuchów przeciwpo ...

Categorie