Lexus CT200h: Obsługa połączeń przychodzących

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa połączeń przychodzących

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest poniższy ekran i rozlega się sygnał dświękowy.

Odbieranie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki na kierownicy lub wybrać .


Odbieranie połączenia


Odrzucanie połączenia

Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki na kierownicy lub wybrać  .


Połączenia międzynarodowe

W zależności od używanego telefonu komórkowego obierane połączenia mię- dzynarodowe mogą nie być poprawnie wyświetlane.

Wybieranie numeru z historii połączeń

Można nawiązać połączenie, korzystając z historii połączeń. Przejść do ekranu "Historia połączeń": Przycis ...

Funkcje podczas rozmowy

Podczas rozmowy telefonicznej wyświetlany jest następujący ekran. Regulacja siły głosu wychodzącego Wybrać "Głośność pr ...

Zobacz tez:

Panel sterowania
Regulacja ustawienia temperatury Naciskając przycisk , można podwyższyć nastawioną temperatur ę, zaś naciskając , można obniżyć nastawioną temperaturę. Regulacja prędkości dmuchawy Naciskając przycisk , mo& ...

Przyciski sterujące w kierownicy
Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy Regulacja gł ...

Otwieranie pokrywy silnika
Pociągnij uchwyt (1) blokady pokrywy sil nika, umieszczony pod tablicą z przy rzą da mi; wówczas pokrywa lek ko od sko czy.  Pchnij dźwignię (2) z przodu pod po kry wą palcami do góry i podnieś po kry wę do góry. &nbs ...

Categorie