Lexus CT200h: Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem) –> Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło".

Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio

Ekran główny

Naciśnięcie przycisku "MEDIA" na dowolnym ekranie wybranego śródła spowoduje wyświetlenie ekranu głównego.

Ekran menu

Uchwyt na przenośny odtwarzacz audio (w niektórych wersjach)

Obsługa przenośnych odtwarzaczy audio podłączonych do systemu audio

Głośność można dostosować przy użyciu przycisków sterowania systemu audio samochodu. Wszystkie inne ustawienia można dostosować bezpośrednio przy użyciu przenośnego odtwarzacza audio.

Używanie przenośnego odtwarzacza audio podłączonego do gniazda elektrycznego

Podczas odtwarzania może być słyszalny szum. Należy używać śródła zasilania przenośnego odtwarzacza audio.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia przenośnego odtwarzacza audio lub jego gniazda przyłączeniowego

USB wideo

Przesunięcie sterownika wprawo iwybranie pozycji "Odtwarzanie wideo", gdy wyświetlany jest ekran USB audio, powoduje przejście w tryb USB wideo. Funkcja ta nie dzi ...

Podłączanie urządzeń Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Centralny wyświetlacz
Samochód jest wyposażony w wyświetlacz usytuowany na tablicy rozdzielczej. Wyświetlacz umożliwia kierowcy między innymi nadzór nad funkcjami sterowanymi za pośrednictwem zestawu przełączników. Opisano je poniżej.   ...

Obsługa akumulatora
W celu przedłużenia okresu użytkowania akumulatora należy przestrzegać poniższych zaleceń:  Zapewnić prawidłowe zamocowanie akumulatora.  Pilnować, aby górna powierzchnia obudowy akumulatora była czysta i sucha. ...

Paliwo stosowane w silnikach Diesla
Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami, zgodnymi z aktualnymi i przyszłymi standardami europejskimi (olej napędowy zgodny z normą EN 590 w mieszance z biopaliwem zgodnym z normą EN 14214), dostępnymi w dystrybutorach paliw (możliwa zawarto" ...

Categorie