Lexus CT200h: Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem) –> Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło".

Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio

Ekran główny

Naciśnięcie przycisku "MEDIA" na dowolnym ekranie wybranego śródła spowoduje wyświetlenie ekranu głównego.

Ekran menu

Uchwyt na przenośny odtwarzacz audio (w niektórych wersjach)

Obsługa przenośnych odtwarzaczy audio podłączonych do systemu audio

Głośność można dostosować przy użyciu przycisków sterowania systemu audio samochodu. Wszystkie inne ustawienia można dostosować bezpośrednio przy użyciu przenośnego odtwarzacza audio.

Używanie przenośnego odtwarzacza audio podłączonego do gniazda elektrycznego

Podczas odtwarzania może być słyszalny szum. Należy używać śródła zasilania przenośnego odtwarzacza audio.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia przenośnego odtwarzacza audio lub jego gniazda przyłączeniowego

USB wideo

Przesunięcie sterownika wprawo iwybranie pozycji "Odtwarzanie wideo", gdy wyświetlany jest ekran USB audio, powoduje przejście w tryb USB wideo. Funkcja ta nie dzi ...

Podłączanie urządzeń Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Przycisk trybu recyrkulacji
Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Zaświeci się wówczas kontrolka trybu recyrkulacji, a powietrze z kabiny będzie krążyć ...

Typy żarówek
W samochodzie zainstalowane są różne typy żarówek: Żarówki w całości szklane; mocowane są na wcisk. Aby wyjąć tego typu żarówki należy je pociągnąć. Żarówki ze złączem b ...

Czujnik ref.(Regulacja czułości czujnika reflektorów automatycznych)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia regulację czułości czujnika zmierzchu zgodnie z 3 poziomami (poziom 1 = poziom minimalny, poziom 2 = poziom średni, poziom 3 = poziom maksymalny); w miarę zwiększania czułości zmnie ...

Categorie