Lexus CT200h: USB wideo

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem) –> Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB –> USB wideo

Przesunięcie sterownika wprawo iwybranie pozycji "Odtwarzanie wideo", gdy wyświetlany jest ekran USB audio, powoduje przejście w tryb USB wideo.

Funkcja ta nie działa w przypadku korzystania z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć lub korzystania z funkcji MirrorLink.

Ekran menu

Wybór pliku

Nacisnąć przycisk "<" lub ">", obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", aby wybrać żądany numer pliku.

Aby uruchomić przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Wybór katalogu

  1. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przeglądaj".
  2. Wybrać żądany katalog, a następnie wybrać plik, aby rozpocząć odtwarzanie z wybranego katalogu.

Wyświetlanie listy "Teraz odtwarzane"

Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Teraz odtwarzane".

Funkcje urządzeń z pamięcią USB

Komunikaty błędów dla urządzenia USB

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu należy posłużyć się poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Komunikat Przyczyna/Sposób postępowania
"Błąd podłączenia." Sygnalizuje wystąpienie problemu dotyczącego urządzenia USB lub jego połączenia z systemem audio.
"Nie znaleziono plików muzycznych." Sygnalizuje brak plików MP3/WMA/AAC zapisanych w urządzeniu USB.

Urządzenia USB

Urządzenia USB z pamięcią wewnętrzną umożliwiające odtwarzanie plików MP3, WMA i AAC (tryb audio) lub plików MP4, WMV i AVI (tryb wideo).

Urządzenie obsługuje następujące formaty:

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów:

Pliki MP3, WMA i AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft. Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

AAC to skrót od nazwy Advanced Audio Coding i odnosi się do technologii kompresji plików z zapisem dświęku stosowanej w formatach MPEG2 i MPEG4.

Standardy kompresji MP3, WMA i AAC oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Kompatybilność plików MP3

Kompatybilność plików WMA

Kompatybilność plików AAC

Obsługiwane sposoby kodowania dświęku: 1-kanałowy i 2-kanałowy

Rozszerzenia w nazwach plików Jedynie pliki posiadające rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a są rozpoznawane jako pliki MP3/WMA/AAC i odtwarzane.

Etykiety ID3, WMA i AAC

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itd.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0 i 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3 i 2.4.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, wsposób analogiczny jak wprzypadku etykiet ID3.

Do plików AAC można dodawać etykiety AAC, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, wsposób analogiczny jak wprzypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3, WMA i AAC

Rozszerzenie w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3, WMA lub AAC wystąpi rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a, plik ten zostanie pominięty (nie będzie odtwarzany).

Odtwarzanie


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego

USB audio

Przesunięcie sterownika w prawo i wybranie pozycji "Odtwarzanie muzyki", gdy wyświetlany jest ekran USB wideo, powoduje przejście w tryb USB audio. Ekran menu Wy ...

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub ...

Zobacz tez:

Zapamietanie predkosci samochodu
Należy wykonać, co następuje: obrócić pokrętło A-rys. 47 na ON i nacisnąć pedał przyspieszenia, aby samochód uzyskał wymaganą prędkość; przesunąć dźwignię w górę (+) na c ...

Przełączanie wyświetlacza
Nacisnąć przycisk "TEXT". Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają pomiędzy poszczególnymi informacjami w następującej kolejności: Czas odtwarzania Nazwa katalogu  Nazwa pliku  Tytuł albumu Nazwa ścieżk ...

Środki ostrożności
Podczas wykonywania czynności kontrolnych i serwisowych należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zmniejszające ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu. Ogólne zalecenia, których należ ...

Categorie