Lexus CT200h: USB wideo

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie urządzeń zewnętrznych (System audio z ekranem) –> Odtwarzanie dświęku z urządzenia USB –> USB wideo

Przesunięcie sterownika wprawo iwybranie pozycji "Odtwarzanie wideo", gdy wyświetlany jest ekran USB audio, powoduje przejście w tryb USB wideo.

Funkcja ta nie działa w przypadku korzystania z urządzenia USB do przenoszenia zdjęć lub korzystania z funkcji MirrorLink.

Ekran menu

Wybór pliku

Nacisnąć przycisk "<" lub ">", obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", aby wybrać żądany numer pliku.

Aby uruchomić przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, należy przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Wybór katalogu

  1. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przeglądaj".
  2. Wybrać żądany katalog, a następnie wybrać plik, aby rozpocząć odtwarzanie z wybranego katalogu.

Wyświetlanie listy "Teraz odtwarzane"

Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Teraz odtwarzane".

Funkcje urządzeń z pamięcią USB

Komunikaty błędów dla urządzenia USB

W przypadku wyświetlenia komunikatu błędu należy posłużyć się poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problemu nie udało się rozwiązać, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Komunikat Przyczyna/Sposób postępowania
"Błąd podłączenia." Sygnalizuje wystąpienie problemu dotyczącego urządzenia USB lub jego połączenia z systemem audio.
"Nie znaleziono plików muzycznych." Sygnalizuje brak plików MP3/WMA/AAC zapisanych w urządzeniu USB.

Urządzenia USB

Urządzenia USB z pamięcią wewnętrzną umożliwiające odtwarzanie plików MP3, WMA i AAC (tryb audio) lub plików MP4, WMV i AVI (tryb wideo).

Urządzenie obsługuje następujące formaty:

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów:

Pliki MP3, WMA i AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft. Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

AAC to skrót od nazwy Advanced Audio Coding i odnosi się do technologii kompresji plików z zapisem dświęku stosowanej w formatach MPEG2 i MPEG4.

Standardy kompresji MP3, WMA i AAC oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Kompatybilność plików MP3

Kompatybilność plików WMA

Kompatybilność plików AAC

Obsługiwane sposoby kodowania dświęku: 1-kanałowy i 2-kanałowy

Rozszerzenia w nazwach plików Jedynie pliki posiadające rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a są rozpoznawane jako pliki MP3/WMA/AAC i odtwarzane.

Etykiety ID3, WMA i AAC

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itd.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0 i 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3 i 2.4.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, wsposób analogiczny jak wprzypadku etykiet ID3.

Do plików AAC można dodawać etykiety AAC, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy, wsposób analogiczny jak wprzypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3, WMA i AAC

Rozszerzenie w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3, WMA lub AAC wystąpi rozszerzenie .mp3, .wma lub .m4a, plik ten zostanie pominięty (nie będzie odtwarzany).

Odtwarzanie


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego

USB audio

Przesunięcie sterownika w prawo i wybranie pozycji "Odtwarzanie muzyki", gdy wyświetlany jest ekran USB wideo, powoduje przejście w tryb USB audio. Ekran menu Wy ...

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX

Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub ...

Zobacz tez:

Blokowanie i odblokowywanie drzwi bagażnika
System elektronicznego kluczyka (wersje z funkcją dostępu do samochodu) Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, należy posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk. Zablokowanie wszystkich drzwi Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zablokowane. ...

Pokrętło ręcznego poziomowania świateł głównych (w niektórych wersjach)
Wysokość świecenia przednich świateł głównych można regulować w zależności od liczby pasażerów oraz stanu obciążenia pojazdu. Odchylanie świateł głównych do góry Pochylanie świat ...

Sterownik systemu audio z ekranem
Przy użyciu sterownika systemu audio z ekranem można sterować systemem audio, systemem zdalnej obsługi telefonu komórkowego itp. Wyświetlanie ekranu "èródło" lub ekranu głównego systemu audio Wyświetlanie ekranu "MENU" ...

Categorie