Lexus CT200h: Przesyłanie numeru telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon nie obsługuje profilu PBAP lub profilu OPP, nie można przesłać kontaktów do systemu.

Przejść do ekranu "Prześlij kontakty": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." 
"Aktualizuj kontakty z telefonu"

Aktualizacja zostanie uruchomiona automatycznie.

 1. Wybrać, aby przesłać kontakt podłączonego telefonu komórkowego, zastępując bieżący kontakt.
 2. Wybrać, aby przesłać dane wybranego kontaktu z podłączonego telefonu komórkowego, dodając je do bieżącego kontaktu.

Przesyłanie numeru telefonu


Rejestrowanie ulubionych

Wybrany kontakt z książki telefonicznej można zarejestrować jako ulubiony.

Dla jednego telefonu na liście ulubionych można zarejestrować do 15 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Dodaj do ulubionych": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" "Telefon"
  "Ust. kontak./hist. poł." 
  "Dodaj do ulubionych"
 2. Wybrać kontakt do zarejestrowania.

Usuwanie z ulubionych

 1. Przejść do ekranu "Usuń z ulubionych": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"

  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń z ulubionych"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"

Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." ...

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Zobacz tez:

Wskazywane wielkości
Zasięg Wskazuje odległość, jaką można jeszcze przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Po wystąpieniu następujących przypadków na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "- - - -: wartość zasięgu ...

Zamykanie
Opuścić pokrywę bagażnika za pomocą jednej z wewnętrznych rączek. Bagażnik otwierany elektrycznie Jeżeli pokrywa bagażnika jest niedomknięta: przy pracującym silniku zapali się kontrolka, a na ekranie wielofunkcyjnym ...

Sygnalizacje diody na drzwiach po stronie kierowcy
W momencie blokowania drzwi dioda A zaświeca się na około 3 sekundy, po czym zacznie migać (funkcja czuwania). Jeżeli podczas blokowania którekolwiek z drzwi lub pokrywa bagażnika nie są dokładnie zamknięte, dioda miga szybko wraz z kie ...

Categorie