Lexus CT200h: Przesyłanie numeru telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon nie obsługuje profilu PBAP lub profilu OPP, nie można przesłać kontaktów do systemu.

Przejść do ekranu "Prześlij kontakty": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." 
"Aktualizuj kontakty z telefonu"

Aktualizacja zostanie uruchomiona automatycznie.

 1. Wybrać, aby przesłać kontakt podłączonego telefonu komórkowego, zastępując bieżący kontakt.
 2. Wybrać, aby przesłać dane wybranego kontaktu z podłączonego telefonu komórkowego, dodając je do bieżącego kontaktu.

Przesyłanie numeru telefonu


Rejestrowanie ulubionych

Wybrany kontakt z książki telefonicznej można zarejestrować jako ulubiony.

Dla jednego telefonu na liście ulubionych można zarejestrować do 15 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Dodaj do ulubionych": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" "Telefon"
  "Ust. kontak./hist. poł." 
  "Dodaj do ulubionych"
 2. Wybrać kontakt do zarejestrowania.

Usuwanie z ulubionych

 1. Przejść do ekranu "Usuń z ulubionych": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"

  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń z ulubionych"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"

Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." ...

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Zobacz tez:

Reflektory
Refl ektory są typu półzamkniętego z wymienialnymi żarówkami halogenowymi. UWAGA  We wnętrzu żarówki znajduje się gaz halogenowy pod wysokim ciśnieniem. Żarówka może więc ulec uszkodzeniu pod wpł ...

Pozostałe funkcje
Przełączanie pomiędzy doprowadzaniem powietrza z zewnątrz a recyrkulacją powietrza. Nacisnąć przycisk . Przełączanie pomiędzy recyrkulacją powietrza  a doprowadzaniem powietrza z zewnątrz następuje po naciśnięc ...

Przegrzanie silnika
OSTRZEŻENIE Nigdy nie wolno zdejmować korka chłodnicy gdy silnik jest gorący. Można ulec groźnemu poparzeniu. Zjechać na pobocze, zaciągnąć hamulec ręczny, dźwignię skrzyni biegów ustawić w pozycji N (neutral), a ...

Categorie