Lexus CT200h: Przesyłanie numeru telefonu

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, są różne dla telefonów komórkowych Bluetooth obsługujących profil PBAP i telefonów, które go nie obsługują. Jeśli telefon nie obsługuje profilu PBAP lub profilu OPP, nie można przesłać kontaktów do systemu.

Przejść do ekranu "Prześlij kontakty": Przycisk "MENU" 
"Konfiguracja"
"Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." 
"Aktualizuj kontakty z telefonu"

Aktualizacja zostanie uruchomiona automatycznie.

 1. Wybrać, aby przesłać kontakt podłączonego telefonu komórkowego, zastępując bieżący kontakt.
 2. Wybrać, aby przesłać dane wybranego kontaktu z podłączonego telefonu komórkowego, dodając je do bieżącego kontaktu.

Przesyłanie numeru telefonu


Rejestrowanie ulubionych

Wybrany kontakt z książki telefonicznej można zarejestrować jako ulubiony.

Dla jednego telefonu na liście ulubionych można zarejestrować do 15 kontaktów.

 1. Przejść do ekranu "Dodaj do ulubionych": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" "Telefon"
  "Ust. kontak./hist. poł." 
  "Dodaj do ulubionych"
 2. Wybrać kontakt do zarejestrowania.

Usuwanie z ulubionych

 1. Przejść do ekranu "Usuń z ulubionych": Przycisk "MENU" "Konfiguracja"

  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń z ulubionych"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Ekran "Ustawienia kontaktów/historia połączeń"

Przejść do ekranu " Ustawienia kontaktów/historia połączeń": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon"  "Ust. kontak./hist. poł." ...

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Zobacz tez:

Pokrywa silnika
Mechanizm zabezpieczający i umożliwiający dostęp do wewnętrznych elementów silnika w celu kontroli poziomów płynów. Otwieranie Pociągnąć do siebie wewnętrzną dźwignię znajdującą się w doln ...

Wnęki na drobne przedmioty
Wnęka A-rys. 63 znajduje się w desce rozdzielczej i jest umieszczona po lewej stronie kierownicy. Wnęka B-rys. 64 znajduje się w desce rozdzielczej i umieszczona jest w pozycji środkowej. SCHOWEK NA RĘKAWICZKI Schowek A-rys. 65 umieszczony jest w strefie ...

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu
Objawia się ciągłym świeceniem tej kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie komunikatu. Należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać nagłych ruchów kierownicą i gwa ...

Categorie