Lexus CT200h: Usuwanie danych kont

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Usuwanie danych kont

 1. Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU" 
  "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń kontakty"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Dane książki telefonicznej

Dane książki telefonicznej są zarządzane oddzielnie dla każdego zarejestrowanego telefonu. Gdy podłączony jest inny telefon, nie można odczytać zarejestrowanych danych.

Przesyłanie kontaktów

Podczas przesyłania kontaktów hybrydowy układ napędowy powinien być uruchomiony.

Wprzypadku telefonu komórkowego obsługującego profil OPP lub PBAP może być konieczne wprowadzenie cyfr "1234" w celu uwierzytelnienia protokołu OBEX.

bGdy wybrano opcję "Zastąp kontakty" lub "Dodaj kontakt" w celu przesłania kontaktów

Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje usługi OPP, nie można używać tych funkcji.

Dane książki telefonicznej można przesłać tylko z poziomu telefonu.

Przesyłanie kontaktów podczas odtwarzania dświęku z przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth

Przenośny odtwarzacz audio Bluetooth zostanie odłączony. Zostanie on automatycznie podłączony ponownie po zakończeniu przesyłania danych. W zale żności od podłączonego telefonu ponowne połączenie może nie nastąpić.

Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, ...

Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączyć ...

Zobacz tez:

Kontrolka poziomu paliwa
Ta kontrolka zapala się w razie niskiego poziomu paliwa w zbiorniku. PRZESTROGA  Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora. Gdy kontrolka zacznie świecić ...

Olej do automatycznej skrzyni biegów (Diesel)
Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności, wydajności i trwałości automatycznej skrzyni biegów należy utrzymywać właściwy poziom oleju przekładniowego. Jego zbyt duża lub zbyt mała ilość może być przyczyną prob ...

Po wykonaniu operacji
umieść koło zapasowe w odpowiednim miejscu w bagażniku; umieść w pojemniku C-rys. 2 podnośnik częściowo rozłożony, wciskając go lekko w odpowiednie miejsce, tak aby uniknąć ewentualnych wibracji podczas jazdy; umi ...

Categorie