Lexus CT200h: Usuwanie danych kont

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Usuwanie danych kont

 1. Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU" 
  "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń kontakty"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Dane książki telefonicznej

Dane książki telefonicznej są zarządzane oddzielnie dla każdego zarejestrowanego telefonu. Gdy podłączony jest inny telefon, nie można odczytać zarejestrowanych danych.

Przesyłanie kontaktów

Podczas przesyłania kontaktów hybrydowy układ napędowy powinien być uruchomiony.

Wprzypadku telefonu komórkowego obsługującego profil OPP lub PBAP może być konieczne wprowadzenie cyfr "1234" w celu uwierzytelnienia protokołu OBEX.

bGdy wybrano opcję "Zastąp kontakty" lub "Dodaj kontakt" w celu przesłania kontaktów

Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje usługi OPP, nie można używać tych funkcji.

Dane książki telefonicznej można przesłać tylko z poziomu telefonu.

Przesyłanie kontaktów podczas odtwarzania dświęku z przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth

Przenośny odtwarzacz audio Bluetooth zostanie odłączony. Zostanie on automatycznie podłączony ponownie po zakończeniu przesyłania danych. W zale żności od podłączonego telefonu ponowne połączenie może nie nastąpić.

Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, ...

Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączyć ...

Zobacz tez:

Rozkładanie oparcia
Wyprostować oparcie 2 i je zablokować.  Odpiąć i umieścić pas na boku oparcia. Podczas rozkładania oparcia należy sprawdzić, czy pasy bezpieczeństwa nie zostały przycięte. Sprawdzić prawidłowe zabl ...

Ustawianie jednostki miary (Unit)
Funkcja ta umożliwia regulację jednostki miary. W celu wykonania regulacji należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu pojawi się napis (Unit) i ustawiona wcześniej jednostka miary (km/h) lub (mi) nacisnąć przyci ...

Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
Wskaźnik ten pokazuje temperaturę cieczy w układzie chłodzenia silnika. Temperatura cieczy w układzie chłodzenia silnika zależy między innymi od temperatury otoczenia oraz od warunków jazdy. UWAGA  Podczas holowania przyczepy lub jaz ...

Categorie