Lexus CT200h: Usuwanie danych kont

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia kontaktów –> Usuwanie danych kont

 1. Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU" 
  "Konfiguracja"
  "Telefon" "Ust. kontak./hist.
  poł." "Usuń kontakty"

 2. Wybrać kontakty do usunięcia.

  Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko".

 3. Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Usuń".

Dane książki telefonicznej

Dane książki telefonicznej są zarządzane oddzielnie dla każdego zarejestrowanego telefonu. Gdy podłączony jest inny telefon, nie można odczytać zarejestrowanych danych.

Przesyłanie kontaktów

Podczas przesyłania kontaktów hybrydowy układ napędowy powinien być uruchomiony.

Wprzypadku telefonu komórkowego obsługującego profil OPP lub PBAP może być konieczne wprowadzenie cyfr "1234" w celu uwierzytelnienia protokołu OBEX.

bGdy wybrano opcję "Zastąp kontakty" lub "Dodaj kontakt" w celu przesłania kontaktów

Jeśli telefon komórkowy nie obsługuje usługi OPP, nie można używać tych funkcji.

Dane książki telefonicznej można przesłać tylko z poziomu telefonu.

Przesyłanie kontaktów podczas odtwarzania dświęku z przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth

Przenośny odtwarzacz audio Bluetooth zostanie odłączony. Zostanie on automatycznie podłączony ponownie po zakończeniu przesyłania danych. W zale żności od podłączonego telefonu ponowne połączenie może nie nastąpić.

Przesyłanie numeru telefonu

Można przesłać numery telefonu z telefonu komórkowego Bluetooth do systemu audio z ekranem. Czynności, które należy wykonać w tym celu, ...

Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia wiadomości" Wybrać, aby włączyć ...

Zobacz tez:

Typy żarówek
W samochodzie zainstalowane są różne typy żarówek: Żarówki w całości szklane; mocowane są na wcisk. Aby wyjąć tego typu żarówki należy je pociągnąć. Żarówki ze złączem b ...

Składanie oparcia
W razie potrzeby przesunąć przednie siedzenie do przodu.  Ułożyć pas bezpieczeństwa, tak aby przylegał do oparcia, i go zapiąć. Pociągnąć pas 1, aby odblokować oparcie 2.  Złożyć opar ...

Regulacja wysokości zamocowania pasów bezpieczeństwa
Aby wyregulować wysokość zamocowania pasów bezpieczeństwa, należy wykonać poniższe czynności:  Pociągnąć pas bezpieczeństwa.  Nacisnąć przycisk regulacji wysokości w miejscu oznaczonym strzałk& ...

Categorie