Lexus CT200h: Przycisk położenia P

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Hybrydowa przekładnia napędowa –> Przycisk położenia P

Wybór położenia P dświgni przekładni napędowej

Wybór położenia P dświgni przekładni napędowej


Zatrzymać samochód, wciskając pedał hamulca zasadniczego, a następnie nacisnąć przycisk położenia P.

Zmiana położenia na P zostanie potwierdzona na wskaśniku po- łożenia dświgni przekładni nap ędowej.

Należy sprawdzić, czy wyświetlacz wskazuje położenie P dświgni przekładni napędowej.

Zmiana położenia dświgni przekładni napędowej z P na inne

Uwagi do zmiany położenia dświgni przekładni napędowej

Jeżeli w jednej z poniższych sytuacji położenie dświgni przekładni napędowej zostanie zmienione lub zostanie naciśnięty przycisk położenia P, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i zmiana położenia zostanie przerwana lub automatycznie zostanie wybrane położenie N. W takiej sytuacji należy wybrać odpowiednie położenie dświgni przekładni napędowej.

Sytuacje, gdy przestawienie dświgni przekładni napędowej nie będzie możliwe:

Sytuacje, w których automatycznie zostanie wybrane położenie N:

*1: Przycisk położenia P może zostać wciśnięty jedynie podczas jazdy z bardzo małą prędkością.

*2: Zmiana położenia dświgni przekładni napędowej na R może nastąpić jedynie podczas jazdy z małą prędkością.

*3: Zmiana położenia dświgni przekładni napędowej na D może nastąpić jedynie podczas jazdy z małą prędkością.

Sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

O przestawieniu dświgni przekładni napędowej w położenie R kierowca informowany jest za pomocą sygnału ostrzegawczego.

Hamowanie silnikiem

Aby hamowanie silnikiem było możliwe, należy przestawić dśwignię przekładni napędowej w położenie B.

Nie należy zbyt długo jeśdzić z dśwignią przekładni napędowej w położeniu B. Może to zwiększyć zużycie paliwa. Aby temu zapobiec, do normalnej jazdy należy używać położenia D.

Podczas jazdy z automatycznym utrzymywaniem prędkości jazdy lub aktywną kontrolą prędkości jazdy

Nawet po zmianie trybu jazdy na tryb jazdy dynamicznej, z zamiarem umożliwienia hamowania silnikiem, hamowanie silnikiem nie będzie możliwe, poniewa ż układ automatycznego utrzymania prędkości jazdy lub układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie zostanie wyłączony.

Funkcja samoczynnego wybierania położenia P dświgni przekładni napędowej

Gdy dśwignia przekładni napędowej pozostaje w zakresie innym niż P i samochód jest zatrzymany, naciśnięcie przycisku rozruchu powoduje wraz z wyborem stanu wyłączonego samoczynny wybór położenia P.

Gdy nie jest możliwe przełączenie dświgni przekładni napędowej z położenia P

Przyczyną może być rozładowanie akumulatora 12-woltowego. W takim przypadku należy sprawdzić stan akumulatora 12-woltowego

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora 12-woltowego

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego).


Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Nie należy gwałtownie przyspieszać lub zmieniać położeń dświgni przekładni napędowej.

Nagła zmiana siły hamowania silnikiem może spowodować poślizg samochodu i doprowadzić do wypadku.

Ostrzeżenia dotyczące dświgni przekładni napędowej

Nie wolno usuwać gałki dświgni przekładni napędowej ani mocować jakiejkolwiek innej poza przeznaczonymi do tego samochodu oryginalnymi częściami marki Lexus. Nie należy również zawieszać żadnych przedmiotów na dświgni.

Nieprzestrzeganie tej zasady może uniemożliwić powrót dświgni do położenia wyjściowego, powodując nagły wypadek, gdy samochód porusza się.

Przycisk położenia P

Nie wolno naciskać przycisku położenia P, gdy samochód porusza się.

Jeżeli przycisk położenia P zostanie wciśnięty podczas jazdy z bardzo niską prędkością (np. bezpośrednio przed zatrzymaniem samochodu), podczas wyboru położenia P dświgni przekładni napędowej samochód może się nagle zatrzymać, co może doprowadzić do wypadku.


Ładowanie akumulatora trakcyjnego

Gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, akumulator trakcyjny nie jest ładowany. W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora trakcyjnego nie należy pozostawiać dświgni przekładni napędowej w położeniu N przez dłuższy czas.

Sytuacje, w których możliwa jest awaria układu sterowania dświgni przekładni napędowej

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, możliwa jest awaria układu sterowania dświgni przekładni napędowej.

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu na płaskim podłożu, uruchomić hamulec postojowy, a następnie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem

Uwagi dotyczące dświgni przekładni napędowej i przycisku położenia P

Należy unikać zmian położenia dświgni przekładni napędowej i naciskania przycisku położenia P w krótkim odstępie czasu.

Może to spowodować aktywację funkcji bezpieczeństwa i przez pewien czas nie będzie możliwa zmiana położenia przekładni napędowej na inną niż P. W takiej sytuacji należy chwilę poczekać i ponowić próbę zmiany po- łożenia dświgni przekładni napędowej.

Przestawianie dświgni przekładni napędowej

Dśwignia przekładni napędowej Dśwignię przekładni napędowej należy przestawiać ostrożnie, zapewniając jej prawid&# ...

Dśwignia przełącznika kierunkowskazów

Opis działania Skręt w prawo Zmiana pasa ruchu w prawo (częściowe wychylenie i zwolnienie dświgni) Kierunkowskazy po prawej stronie migną ...

Zobacz tez:

Elektrycznie otwierane szyby boczne
Elektryczne otwieranie szyb działa przy włączonym zapłonie. Do obsługi układu służą przyciski w podłokietnikach wszystkich drzwi. OSTRZEŻENIE Dzieci bawiące się elektrycznie otwieranymi szybami mogą doznać ...

Pokrywa silnika
W celu otwarcia pokrywy silnika należy z kabiny samochodu zwolnić jej zamek. Pociągnąć dśwignię zwalniającą zamek pokrywy silnika. Pokrywa nieco się uniesie. Nacisnąć do góry dśwignię zaczepu pomocnicze ...

Specjalne położenie wycieraczek przedniej szyby
Położenie to umożliwia zdjęcie piór wycieraczek przedniej szyby. Umożliwia wyczyszczenie piór wycieraczek lub ich wymianę. Może być również przydatne zimą w celu oddzielenia pióra od przedniej szyby. W ci ...

Categorie