Lexus CT200h: Przestawianie dświgni przekładni napędowej

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Hybrydowa przekładnia napędowa –> Przestawianie dświgni przekładni napędowej

Przestawianie dświgni przekładni napędowej


  1. Dśwignia przekładni napędowej

Dśwignię przekładni napędowej należy przestawiać ostrożnie, zapewniając jej prawidłową obsługę.

Dśwignię przekładni napędowej należy zwolnić po każdej operacji zmiany biegów, aby umożliwić jej powrót do pozycji .


Aby wybrać położenie D lub R
należy przestawić dśwignię przekładni napędowej zgodnie z wyznaczonym torem.

Aby wybrać położenie N, należy
przestawić dśwignię przekładni nap ędowej w lewo (wersje z kierownicą po lewej stronie) lub w prawo (wersje z kierownicą po prawej stronie) i przytrzymać ją w tym poło- żeniu. Położenie dświgni przekładni napędowej zmieni się na N.

Aby wybrać położenie B, należy
przestawić dśwignię przekładni napędowej do tyłu zgodnie z wyznaczonym torem. Dśwignię przekładni napędowej można przestawić w położenie B tylko przy włączonym zakresie D.

Podczas przestawiania dświgni przekładni napędowej z położenia P na N, D lub R, z położenia D na R lub z położenia R na D należy upewnić się, że pedał hamulca zasadniczego jest wciśnięty i samochód jest zatrzymany.

  1. Wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej

Wskaśnik aktualnego ustawienia przekładni napędowej jest podświetlony.

Jeżeli wybrane jest inne położenie niż D lub B, z wyświetlacza położenia dświgni przekładni napędowej znika strzałka wskazująca położenie B.

Podczas przestawiania dświgni przekładni napędowej należy upewnić się, że wybrane zostało żądane położenie, sprawdzając wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej znajdujący się na zestawie wskaśników.

Zastosowanie poszczególnych położeń dświgni

Zastosowanie poszczególnych położeń dświgni


*: W normalnych warunkach zalecane jest używanie położenia D, które pozwala uzyskać najniższe zużycie paliwa i zapewnia najcichszą jazdę.

Wybór trybu jazdy

Hybrydowa przekładnia napędowa

...

Przycisk położenia P

Wybór położenia P dświgni przekładni napędowej Zatrzymać samochód, wciskając pedał hamulca zasadniczego, a następn ...

Zobacz tez:

Lampki sufitowe
Lampki sufitowe Lampki oświetlenia mapy Lampki sufitowe przednie i tylne W tym położeniu lampka sufitowa zapala się stopniowo: po odryglowaniu samochodu, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, po otworzeniu drzwi, po naciśnięciu przycisku ryglowa ...

Aktywacja/Dezaktywacja przednich poduszek powietrznych pasażera i poduszki powietrznej bocznej chroniącej klatkę piersiową/miednicę
(Bag pasażera) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera. Należy wykonać, co następuje: nacisnąć przycisk MENU ESC i, po pojawieniu się na wy& ...

Schowek pod płyt´ podłogi
Pod płytą podłogi przestrzeni bagażowej znajdują się różne schowki. Są one dostępne po podniesieniu płyty podłogi. PRZESTROGA W schowkach nie należy umieszczać przedmiotów wystających ponad ich g&o ...

Categorie