Lexus CT200h: Przyciski sterujące w kierownicy

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth –> Przyciski sterujące w kierownicy

Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio

Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy

Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy


  1. Regulacja głośności

Przyciskiem tym niemożliwa jest regulacja głośności poleceń głosowych.

  1. Przycisk z symbolem podniesionej słuchawki

Włączenie zdalnej obsługi telefonu komórkowego/ uzyskanie połączenia telefonicznego

  1. Przycisk z symbolem odłożonej słuchawki

Wyłączenie zdalnej obsługi telefonu komórkowego/ przerywanie połączenia telefonicznego/ odrzucanie połączenia przychodzącego

  1. Przycisk poleceń głosowych

Włączenie systemu poleceń głosowych (naciśnięcie)/ wyłączenie systemu poleceń głosowych (przytrzymanie wciśniętego)

Menu bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

Audio Pierwsze menu Drugie menu Trzecie menu Opis "BTA MENU" "BTA Setup" "Pair Audio" Zarejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio ...

Rejestrowanie systemu audio Bluetooth po raz pierwszy

Warunkiem podłączenia przenośnego odtwarzacza audio do pokładowej instalacji nagłośnieniowej jest jego zarejestrowanie w systemie audio z funkcj ...

Zobacz tez:

Panel kontrolny
Pokrętło regulacji temperatury.  Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy.  Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza.  Przycisk klimatyzacji (A/C)*. Patrz "KLIMATYZACJA" w dalszej części niniejszego rozdziału. ...

Funkcje podlegające zmianie ustawień
Wersje z systemem nawigacji lub systemem audio z ekranem: Ustawienia, które mogą zostać zmienione za pomocą zdalnego sterownika dotykowego lub sterownika systemu audio z ekranem Wersje z systemem nawigacji lub systemem audio z ekranem: Ustawienia, które mog ...

Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:  godzinę,  datę,  temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi),  kontrolę zamknięć (drzwi, bagażnik...),  pomoc ...

Categorie