Lexus CT200h: Przyciski sterujące w kierownicy

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth –> Przyciski sterujące w kierownicy

Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio

Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy

Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy


  1. Regulacja głośności

Przyciskiem tym niemożliwa jest regulacja głośności poleceń głosowych.

  1. Przycisk z symbolem podniesionej słuchawki

Włączenie zdalnej obsługi telefonu komórkowego/ uzyskanie połączenia telefonicznego

  1. Przycisk z symbolem odłożonej słuchawki

Wyłączenie zdalnej obsługi telefonu komórkowego/ przerywanie połączenia telefonicznego/ odrzucanie połączenia przychodzącego

  1. Przycisk poleceń głosowych

Włączenie systemu poleceń głosowych (naciśnięcie)/ wyłączenie systemu poleceń głosowych (przytrzymanie wciśniętego)

Menu bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

Audio Pierwsze menu Drugie menu Trzecie menu Opis "BTA MENU" "BTA Setup" "Pair Audio" Zarejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio ...

Rejestrowanie systemu audio Bluetooth po raz pierwszy

Warunkiem podłączenia przenośnego odtwarzacza audio do pokładowej instalacji nagłośnieniowej jest jego zarejestrowanie w systemie audio z funkcj ...

Zobacz tez:

Usuwanie danych kont
Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kontakty do usunięcia. Można wybrać wszystkie kontakty, wybierając pozycję "Wszystko". Przesun ...

Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
PRZESTROGA  Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku.  Nie włączać wycieraczki szyby tylnej, gdy jest ona sucha albo pokryta śniegiem lub lodem. Praca wycieraczki na pokrytej śniegiem lub lodem szy ...

Inny wyświetlany komunikat
Wykonanie odpowiednich czynności spowoduje wyłączenie komunikatu. Wyświetlany komunikat Opis/Sposób postępowania Sygnalizuje konieczność wykonania obsługi technicznej układu chłodzenia akumulatora trakcyjnego. M ...

Categorie