Lexus CT200h: Rejestrowanie systemu audio Bluetooth po raz pierwszy

Lexus CT200h –> System audio –> Używanie bezprzewodowej komunikacji Bluetooth –> Rejestrowanie systemu audio Bluetooth po raz pierwszy

Warunkiem podłączenia przenośnego odtwarzacza audio do pokładowej instalacji nagłośnieniowej jest jego zarejestrowanie w systemie audio z funkcją Bluetooth. W celu rejestracji przenośnego odtwarzacza audio należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Nacisnąć przycisk "AUX-USB" i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "BTA MENU".
 2. Nacisnąć przycisk poleceń głosowych lub za pomocą pokrętła wybrać "BTA Setup".

Rozlegnie się komunikat początkowy, a następnie instrukcja głosowa dotycząca procesu rejestrowania nazwy przenośnego odtwarzacza audio.

 1. Posługując się poleceniem głosowym lub za pomocą pokrętła, wybrać "Pair Audio Player (Pair Audio)".
 2. Zarejestrować nazwę przenośnego odtwarzacza audio jednym z nast ępujących sposobów:

a. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i wypowiedzieć nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

b. Nacisnąć przycisk poleceń głosowych i wypowiedzieć nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Rozlegnie się komunikat głosowy potwierdzający przyjęcie.

 1. Posługując się poleceniem głosowym lub za pomocą pokrętła, wybrać "Confirm".

  Zostanie wyświetlone oraz przekazane komunikatem głosowym hasło, a następnie rozlegną się instrukcje dotyczące wprowadzenia go do przenośnego odtwarzacza audio.

 2. Wprowadzić hasło do przenośnego odtwarzacza audio.

  W tym celu należy postępować według odpowiednich wskazówek podanych w instrukcji obsługi przenośnego odtwarzacza audio.

Rozlegnie się komunikat głosowy potwierdzający zakończenie procesu rejestracji.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio ma wbudowany telefon komórkowy, można go również zarejestrować. Rozlegnie się komunikat głosowy dotyczący zarejestrowania zestawu do zdalnej obsługi telefonu komórkowego.

 1. Posługując się poleceniem głosowym lub za pomocą pokrętła, wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Zmiana hasła

Przyciski sterujące w kierownicy

Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio Obsłu ...

Rejestrowanie zdalnej obsługi telefonu komórkowego Bluetooth po raz pierwszy

Warunkiem korzystania ze zdalnej obsługi telefonu komórkowego jest uprzednie zarejestrowanie telefonu w systemie komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. Jeżeli w s ...

Zobacz tez:

Holowanie przyczepy
Twój nowy samochód został zaprojektowany do przewożenia głównie pasażerów i ich bagażu. Pamiętaj, że holowanie przyczepy stanowi dodatkowe obciążenie dla silnika, układów przeniesienia napędu, kierownicz ...

Przednie poduszki powietrzne
Samochód wyposażony jest w przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. Poduszki powietrzne przednie kierowcy/ pasażera chronią osoby siedzące na miejscach przednich w przypadku zderzeń czołowych o dużej-średniej energii zderzenia, ...

Całkowita blokada zamków
Zablokowanie możliwości otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od strony wnętrza pojazdu, chroni samochód przed dostępem osób niepowołanych. Samochody wyposażone w takie zabezpieczenie mają na szybach w przednich drzwiach odpowiedn ...

Categorie