Lexus CT200h: Tryb dzienny

Lexus CT200h –> System audio –> Konfiguracja (System audio z ekranem) –> Ustawienia wyświetlacza –> Tryb dzienny

Po włączeniu świateł głównych obraz wyświetlany na ekranie przygasa.

Można jednak przełączyć ekran w tryb dzienny, wybierając pozycję "Tryb dzienny".

Ekran pozostanie w trybie dziennym przy włączonych światłach głównych, aż do momentu ponownego wyboru pozycji "Tryb dzienny".

Regulacja parametrów wyświetlania

  1. Wybrać pozycję "Ogólne" lub "Kamera" na ekranie "Wyświetlacz" bądś wybrać pozycję "Wyświetlacz" na każdym z ekranów menu systemu audio.
  2. Dokonać żądanej regulacji parametrów wyświetlania, obracając sterownik w prawo (+) lub w lewo (-).

    Aby wybrać pozycję "Kontrast", "Jasność", "Kolor" lub "Odcień", należy przesunąć sterownik w lewo. (Pozycje "Kolor" i "Odcień" są dostępne, gdy wybrany został ekran "Wyświetlacz".)

Zmiana przykładowego obrazu (gdy wybrany został ekran "Ogólne")

Należy przesunąć sterownik w prawo i wybrać żądany przykładowy obraz.

Ekran ustawień wyświetlacza

Przejście do ekranu "Wyświetlacz": Przycisk "MENU" "Wyświetlacz" Wyłączanie ekranu. Regulacja parametrów wyświetlania. Regulacja pa ...

Używanie systemu audio (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Zmiana nazwy zapisanej pozycji
Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name" Za pomocą pokrętła wybrać żądaną pozycję. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie prz ...

Całkowita blokada zamków
Zablokowanie możliwości otwarcia drzwi zarówno od zewnątrz, jak i od strony wnętrza pojazdu, chroni samochód przed dostępem osób niepowołanych. Samochody wyposażone w takie zabezpieczenie mają na szybach w przednich drzwiach odpowiedn ...

Ponowna inicjalizacja
Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół. Przypomina o tym etykieta naklejona na słupku środkowym po stronie kierowcy. Przed pon ...

Categorie