Lexus CT200h: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciśnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Gdy ciśnienie w oponie spadnie poniżej określonego poziomu, informuje o tym lampka ostrzegawcza.

Przy wymianie kół bądś opon należy zamontować zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

    Kalibracja nie jest możliwa podczas jazdy.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia. Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
  3. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  4. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


  1. Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaśnika sygnału. Czynność tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

W razie wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i tarcz kół (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty pozostanie zaświecona na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałość opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych śladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania nie zwalnia z konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynności sprawdzających stan techniczny samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje z kołami 17-calowymi)

Wporównaniu ze standardowymi oponami opony niskoprofilowe zużywają się szybciej i mają mniejszą przyczepność na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. Na tego typu nawierzchni należy używać opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych i jechać ostrożnie, dostosowując prędkość do warunków drogowych i pogodowych.

Gdy głębokość bieżnika opony zimowej nie przekracza 4 mm

W takim przypadku opona zimowa traci swą skuteczność.

Sytuacje, w których ostrzeganie o spadku ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (w niektórych wersjach)

Wopisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Wopisanych poniżej sytuacjach może ulec obniżeniu sprawność działania układu.

W zaparkowanym samochodzie sygnalizacja ostrzegawcza może być uruchamiana i przerywana z opóśnieniem.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.

Kalibracja układu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu działa w sposób uzależniony od warunków kalibracji układu. Dlatego może zostać uruchomiona, mimo że ciśnienie nie spadło poniżej określonego poziomu bądś w sytuacji, gdy ciśnienie będzie wyższe od tego, przy którym układ został skalibrowany.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartości ciśnienia w oponach zakończył się niepomyślnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia, lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.


Naprawa bądś wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału oraz zakrętek ochronnych na zawory (w niektórych wersjach)

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciśnienia i przekaśników sygnału (w niektórych wersjach)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego środka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. Wprzypadku użycia środka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu płynnego środka uszczelniającego, podczas naprawy lub wymiany opony należy pamiętać o wymianie czujnika ciśnienia i przekaśnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i tarcz kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje z kołami 17-calowymi)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obrę- czy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego nale ży przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. W celu wyrównania stopnia zużycia wszystkich opon oraz przedłu- & ...

Ciśnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Lexus zaleca, aby ...

Zobacz tez:

Bluetooth
Korzystanie z systemu audio Bluetooth System może nie działać w następujących sytuacjach: Gdy przenośny odtwarzacz audio jest wyłączony Gdy przenośny odtwarzacz audio nie jest podłączony Gdy bateria przenośnego odtwarzacza audio je ...

Wyświetlanie na ekranie
Wyświetla następujące informacje:  godzinę,  datę,  temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi),  kontrolę zamknięć (drzwi, bagażnik...),  pomoc ...

Kontrole okresowe
Co 1000 km lub przed długą podróżą należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom płynu w układzie chłodzenia silnika; poziom płynu hamulcowego; poziom płynu spryskiwaczy szyb; ciśnienie i stan opon; funkcj ...

Categorie