Lexus CT200h: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Lexus CT200h –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciśnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Gdy ciśnienie w oponie spadnie poniżej określonego poziomu, informuje o tym lampka ostrzegawcza.

Przy wymianie kół bądś opon należy zamontować zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

    Kalibracja nie jest możliwa podczas jazdy.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia. Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
  3. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  4. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


  1. Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaśnika sygnału. Czynność tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

W razie wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i tarcz kół (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty pozostanie zaświecona na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałość opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych śladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania nie zwalnia z konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynności sprawdzających stan techniczny samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje z kołami 17-calowymi)

Wporównaniu ze standardowymi oponami opony niskoprofilowe zużywają się szybciej i mają mniejszą przyczepność na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. Na tego typu nawierzchni należy używać opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych i jechać ostrożnie, dostosowując prędkość do warunków drogowych i pogodowych.

Gdy głębokość bieżnika opony zimowej nie przekracza 4 mm

W takim przypadku opona zimowa traci swą skuteczność.

Sytuacje, w których ostrzeganie o spadku ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (w niektórych wersjach)

Wopisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Wopisanych poniżej sytuacjach może ulec obniżeniu sprawność działania układu.

W zaparkowanym samochodzie sygnalizacja ostrzegawcza może być uruchamiana i przerywana z opóśnieniem.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.

Kalibracja układu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu działa w sposób uzależniony od warunków kalibracji układu. Dlatego może zostać uruchomiona, mimo że ciśnienie nie spadło poniżej określonego poziomu bądś w sytuacji, gdy ciśnienie będzie wyższe od tego, przy którym układ został skalibrowany.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartości ciśnienia w oponach zakończył się niepomyślnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Certyfikat dotyczący układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia, lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.


Naprawa bądś wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału oraz zakrętek ochronnych na zawory (w niektórych wersjach)

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciśnienia i przekaśników sygnału (w niektórych wersjach)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego środka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. Wprzypadku użycia środka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu płynnego środka uszczelniającego, podczas naprawy lub wymiany opony należy pamiętać o wymianie czujnika ciśnienia i przekaśnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i tarcz kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje z kołami 17-calowymi)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obrę- czy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego nale ży przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. W celu wyrównania stopnia zużycia wszystkich opon oraz przedłu- & ...

Ciśnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Lexus zaleca, aby ...

Zobacz tez:

Katalizator (opcja)
Katalizator jest urządzeniem redukującym szkodliwe składniki w spalinach. Zainstalowany jest on w układzie wydechowym i podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką temperaturę. ZALECENIA  Spaliny i cały układ wydechowy podczas pracy silnika ...

Bluetooth
Warunki, w których system nie będzie działać Gdy używany telefon komórkowy nie obsługuje technologii Bluetooth. Gdy telefon komórkowy jest wyłączony Gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej. Gd ...

Kontrole okresowe
Co 1000 km lub przed długą podróżą należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom płynu w układzie chłodzenia silnika; poziom płynu hamulcowego; poziom płynu spryskiwaczy szyb; ciśnienie i stan opon; funkcj ...

Categorie