Lexus CT200h: Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Lexus CT200h –> System audio –> Telefon komórkowy Bluetooth (System audio z ekranem) –> Obsługa wiadomości –> Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej

Ta funkcja jest dostępna, gdy włączona jest opcja "Wyskakujące okno z powiadomieniem E-mail" lub "Wyskakujące okno z powiadomieniem SMS/MMS".

Po otrzymaniu wiadomości e-mail/SMS/MMS wiadomość przychodząca zostanie wyświetlona w górnej części ekranu i odtworzony zostanie dświęk.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail/SMS/MMS zostanie odtworzony dświęk i wyświetlony zostanie ekran wiadomości przychodzącej umożliwiający obsługę wiadomości za pośrednictwem wyświetlacza.

  1. Odczytywanie wiadomości.
  2. Anulowanie odczytywania wiadomości.
  3. Wybranie numeru telefonu nadawcy wiadomości.

Funkcja okienka wyskakującego wiadomości przychodzącej


Odpowiadanie na wiadomość

Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomoś& ...

Używanie przycisków sterujących systemem audio w kierownicy

Przyciski sterujące systemu audio w kierownicy umożliwiają obsługę połączonego telefonu komórkowego. Obsługa telefonu przy uży ...

Zobacz tez:

O tym należy pamiętać
Badania dowodzą, że dziecko w foteliku zamocowanym na tylnym fotelu samochodu jest znacznie bezpieczniejsze niż w foteliku zamocowanym na przednim fotelu pasażera. Fotelik powinien być dostosowany do samochodu oraz wzrostu i wieku dziecka. Fotelik dziecięcy na ...

Otwieranie pokrywy silnika
Pociągnij uchwyt (1) blokady pokrywy sil nika, umieszczony pod tablicą z przy rzą da mi; wówczas pokrywa lek ko od sko czy.  Pchnij dźwignię (2) z przodu pod po kry wą palcami do góry i podnieś po kry wę do góry. &nbs ...

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Za pomocą przycisku umieszczonego na panelu drzwi kierowcy można regulować lusterka zewnętrzne w górę i w dół oraz w lewo i w prawo. Przy regulacji lusterek zapłon musi być włączony (kluczyk w położeniu ON).  Wyb ...

Categorie