Lexus CT200h: Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się na zielono. Jeżeli to nie nastąpi, uruchomienie hybrydowego układu napędowego nie będzie możliwe.

Jeżeli dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, hybrydowy układ napędowy nie zostanie uruchomiony. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

Do chwili uruchomienia hybrydowego układu napędowego nie należy zwalniać nacisku na pedał hamulca zasadniczego.

Hybrydowy układ napędowy może zostać uruchomiony z dowolnego stanu operacyjnego.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego


  1. Sprawdzić, czy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY".

Gdy migająca lampka "READY" zacznie świecić się w sposób ciągły i rozlegnie się sygnał akustyczny, hybrydowy układ napędowy zostaje uruchomiony.

Gdy lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie świeci się, samochód nie został uruchomiony.

Gdy świeci się lampka "READY", samochód może ruszyć nawet przy niepracującym silniku spalinowym. (Silnik spalinowy jest uruchamiany i zatrzymywany automatyczne odpowiednio do stanu samochodu.)

Przycisk rozruchu

Mając przy sobie elektroniczny kluczyk, przyciskiem rozruchu można uruchomić hybrydowy układ napędowy lub przełączać pomiędzy poszcze ...

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdz ...

Zobacz tez:

Uchwyt górny z wieszakiem na ubranie
Samochód jest wyposażony w uchwyty nad drzwiami pasażera z przodu oraz drzwiami tylnymi. Uchwyty nad drzwiami tylnymi dodatkowo posiadają wieszaki na ubrania. W celu skorzystania z uchwytu należy go pociągnąć w dół i przytrzymać. Po z ...

System oceny trwałości oleju silnikowego (tylko Diesel)
Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. W zależności od warunków jazdy, przebieg po którym wskazywana będzie konieczność wymiany oleju, mo ...

Zamiana opon miejscami
Opony przednie i tylne podlegają innym obciążeniom i mogą zużywać się nierównomiernie. Przednie opony zwykle zużywają się szybciej niż tylne. W celu przedłużenia trwałości opon i uniknięcia nierównom ...

Categorie