Lexus CT200h: Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się na zielono. Jeżeli to nie nastąpi, uruchomienie hybrydowego układu napędowego nie będzie możliwe.

Jeżeli dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, hybrydowy układ napędowy nie zostanie uruchomiony. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

Do chwili uruchomienia hybrydowego układu napędowego nie należy zwalniać nacisku na pedał hamulca zasadniczego.

Hybrydowy układ napędowy może zostać uruchomiony z dowolnego stanu operacyjnego.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego


  1. Sprawdzić, czy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY".

Gdy migająca lampka "READY" zacznie świecić się w sposób ciągły i rozlegnie się sygnał akustyczny, hybrydowy układ napędowy zostaje uruchomiony.

Gdy lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie świeci się, samochód nie został uruchomiony.

Gdy świeci się lampka "READY", samochód może ruszyć nawet przy niepracującym silniku spalinowym. (Silnik spalinowy jest uruchamiany i zatrzymywany automatyczne odpowiednio do stanu samochodu.)

Przycisk rozruchu

Mając przy sobie elektroniczny kluczyk, przyciskiem rozruchu można uruchomić hybrydowy układ napędowy lub przełączać pomiędzy poszcze ...

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdz ...

Zobacz tez:

Alarm
System alarmowy do samochodu dostępny jest w Lineaccessori Fiat. Poniżej przedstawiono zestawienie głównych funkcji możliwych do uaktywnienia za pomocą kluczyków (z i bez pilota): OSTRZEŻENIE Opuszczanie szyb stanowi jedną z konsekwencji polece ...

Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora
W przypadku rozładowania akumulatora samochodu można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu), wykorzystując do tego przewody rozruchowe. Najpierw sprawdzić, czy akumulator pomocniczy posiada napi& ...

Siatka oddzielaj´ca przestrzeń bagażow´
Pojazd został wyposażony w siatkę oddzielającą kabinę od przestrzeni bagażowej. Siatka może być zamontowana w 2 położeniach: z przodu lub tyłu. PRZESTROGA  Nie przewozić pasażerów w przestrzeni bag ...

Categorie