Lexus CT200h: Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się na zielono. Jeżeli to nie nastąpi, uruchomienie hybrydowego układu napędowego nie będzie możliwe.

Jeżeli dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, hybrydowy układ napędowy nie zostanie uruchomiony. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

Do chwili uruchomienia hybrydowego układu napędowego nie należy zwalniać nacisku na pedał hamulca zasadniczego.

Hybrydowy układ napędowy może zostać uruchomiony z dowolnego stanu operacyjnego.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego


  1. Sprawdzić, czy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY".

Gdy migająca lampka "READY" zacznie świecić się w sposób ciągły i rozlegnie się sygnał akustyczny, hybrydowy układ napędowy zostaje uruchomiony.

Gdy lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie świeci się, samochód nie został uruchomiony.

Gdy świeci się lampka "READY", samochód może ruszyć nawet przy niepracującym silniku spalinowym. (Silnik spalinowy jest uruchamiany i zatrzymywany automatyczne odpowiednio do stanu samochodu.)

Przycisk rozruchu

Mając przy sobie elektroniczny kluczyk, przyciskiem rozruchu można uruchomić hybrydowy układ napędowy lub przełączać pomiędzy poszcze ...

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdz ...

Zobacz tez:

Spryskiwacze
Szyba przednia (spryskiwacze szyby przedniej) rys. 16 Jeżeli spryskiwacze nie działają, należy sprawdzić przede wszystkim, czy w zbiorniku znajduje się płyn do spryskiwaczy: (patrz sekcja "Sprawdzanie poziomów" w niniejszym rozdziale). Nastę ...

Przewożenie na platformie samochodowej
Jeśli samochód jest przewożony na platformie samochodowej, należy zamocować go w miejscach przedstawionych na ilustracji. W przypadku zastosowania łańcuchów lub lin do umocowania samochodu kąty zaznaczone na ilustracji powinny wynosić ...

Zegar cyfrowy
Gdy kluczyk stacyjki znajduje się w położeniu ACC lub ON, zegar cyfrowy pokazuje godzinę. Zegar cyfrowy posiada trzy przyciski nastawcze. H: Przycisk godziny.  Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie wskazania o 1 godzinę ...

Categorie