Lexus CT200h: Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.

Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się na zielono. Jeżeli to nie nastąpi, uruchomienie hybrydowego układu napędowego nie będzie możliwe.

Jeżeli dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu N, hybrydowy układ napędowy nie zostanie uruchomiony. Podczas uruchamiania hybrydowego układu napędowego należy wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

Do chwili uruchomienia hybrydowego układu napędowego nie należy zwalniać nacisku na pedał hamulca zasadniczego.

Hybrydowy układ napędowy może zostać uruchomiony z dowolnego stanu operacyjnego.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego


  1. Sprawdzić, czy świeci się lampka kontrolna stanu gotowości "READY".

Gdy migająca lampka "READY" zacznie świecić się w sposób ciągły i rozlegnie się sygnał akustyczny, hybrydowy układ napędowy zostaje uruchomiony.

Gdy lampka kontrolna stanu gotowości "READY" nie świeci się, samochód nie został uruchomiony.

Gdy świeci się lampka "READY", samochód może ruszyć nawet przy niepracującym silniku spalinowym. (Silnik spalinowy jest uruchamiany i zatrzymywany automatyczne odpowiednio do stanu samochodu.)

Przycisk rozruchu

Mając przy sobie elektroniczny kluczyk, przyciskiem rozruchu można uruchomić hybrydowy układ napędowy lub przełączać pomiędzy poszcze ...

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdz ...

Zobacz tez:

Otwieranie
Od zewnątrz  Po odryglowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą klucza pociągnąć klamkę drzwi. Od wewnątrz  Pociągnąć klamkę wewnętrzną drzwi; operacja ta odryglowuje cał ...

Opis działania
Poszczególne światła włącza się, obracając końcówkę dświgni prze- łącznika: Włączone światła do jazdy dziennej. Włączone przednie i tylne światła pozycyjne, oświetlenie tabl ...

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego
Całkowicie zatrzymać samochód. Uruchomić hamulec postojowy. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej. Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskaz ...

Categorie