Lexus CT200h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

  1. Całkowicie zatrzymać samochód.
  2. Uruchomić hamulec postojowy.
  3. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskazuje położenie P.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego


  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

    Hybrydowy układ napędowy zostanie wyłączony i zgaśnie podświetlenie zespołu wskaśników (kilka sekund póśniej zgaśnie wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej).

  2. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna w przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

Przyciski, przełączniki i wyłączniki (wersje z kierownicą po lewej stronie)
Przełączniki regulacji ustawienia zewnętrznych lusterek wstecznych Pokrętło regulacji intensywności podświetlenia zestawu wskaśników Wyłącznik układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości Wył ...

Wersje z obręczami ze stali
Procedura jest następująca: upewnij się, czy koło używane normalnie przylega dokładnie do powierzchni piasty koła, w razie potrzeby oczyść je z zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować poluzowanie się śrub mocuj ...

Przypominanie o przeglądach (typ A i B - z nawigacją)
Aby nastawić opcję Przypominania o przeglądach i czynnościach obsługowych (na wyświetlaczu - Reminder) takich jak: zmiana opon, pasków napędowych, fi ltra powietrza, itp., należy za pomocą joystick'a wybrać odpowiednie polecenie i nac ...

Categorie