Lexus CT200h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

  1. Całkowicie zatrzymać samochód.
  2. Uruchomić hamulec postojowy.
  3. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskazuje położenie P.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego


  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

    Hybrydowy układ napędowy zostanie wyłączony i zgaśnie podświetlenie zespołu wskaśników (kilka sekund póśniej zgaśnie wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej).

  2. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna w przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

Wyświetlacz
Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległości do przeszkody. Wersje z wyświetlaczem kolorowym Wyświetlacz wielofunkcyjny Wersje z wyświetl ...

Oświetlenie schowka na przedmioty
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W celu dokonania wymiany żarówki należy: nacisnąć w punktach pokazanych strzałkami i wyjąć lampę A-rys. 37; wymienić żarówkę B-rys. 38 po odłączeniu je ...

Bezpieczne podróżowanie
Wspomaganie układu hamulcowego: Mechanizm wspomagania układu hamulcowego wykorzystuje podciśnienie wytwarzane jedynie podczas pracy silnika. Jeżeli silnik zgaśnie hamowanie wymagać będzie znacznie większego nacisku na pedał hamulca, a droga ...

Categorie