Lexus CT200h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

  1. Całkowicie zatrzymać samochód.
  2. Uruchomić hamulec postojowy.
  3. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskazuje położenie P.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego


  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

    Hybrydowy układ napędowy zostanie wyłączony i zgaśnie podświetlenie zespołu wskaśników (kilka sekund póśniej zgaśnie wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej).

  2. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna w przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

Regulacja reflektorów za granicą
Reflektory świateł mijania ustawione są odpowiednio do ruchu drogowego kraju, w którym sprzedawany jest samochód. W krajach z ruchem odwrotnym, aby nie oślepiać jadących z przeciwka, należy zmodyfikować ustawienie wiązek świetlny ...

Hamulec postojowy
Hamulec postojowy działa na tylne koła samochodu. Dźwignia hamulca postojowego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. W celu zaciągnięcia hamulca postojowego należy wcisnąć pedał hamulca i mocno pociągnąć dźwigni ...

Montaż siatki w tylnej części kabiny
Aby zamontować siatkę w tylnej części kabiny, należy:  Usunąć zaślepki pociągając obydwa uchwyty w górę (nie opuszczając tylnych foteli).  Wsunąć zaczepy siatki do dużych otworów znajduj&# ...

Categorie