Lexus CT200h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

  1. Całkowicie zatrzymać samochód.
  2. Uruchomić hamulec postojowy.
  3. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskazuje położenie P.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego


  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

    Hybrydowy układ napędowy zostanie wyłączony i zgaśnie podświetlenie zespołu wskaśników (kilka sekund póśniej zgaśnie wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej).

  2. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna w przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

Gdy środkowy tylny pas bezpieczeństwa nie jest już używany
Schować sprzączkę w odpowiednie miejsce w siedzisku tylnego fotela. Bezwładnościowa blokada wysuwu (ELR) Mechanizm zwijający pasa bezpieczeństwa zostaje zablokowany w sytuacji gwałtownego zatrzymania samochodu lub zderzenia. Zablokowanie wysuwu pasa m ...

Regulacja ustawienia
Typ A Naciskając przycisk, wybrać lusterko które ma być regulowane. Lewe Prawe Naciskając przycisk, ustawić pozycję lusterka. Góra Prawo Dół Lewo Typ B Naciskając przycisk, wybrać lusterko ...

Podłączanie urządzeń zewnętrznych do gniazda AUX
Aby skorzystać z gniazda AUX, należy podłączyć przenośny odtwarzacz audio, nacisnąć przycisk "MEDIA" lub wybrać pozycję "AUX" lub "A/V" na ekranie "èródło". Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio Ekran gł ...

Categorie