Lexus CT200h: Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

Lexus CT200h –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu –> Wyłączanie hybrydowego układu napędowego

  1. Całkowicie zatrzymać samochód.
  2. Uruchomić hamulec postojowy.
  3. Wybrać położenie P dświgni przekładni napędowej.

Sprawdzić, czy wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej na desce rozdzielczej wskazuje położenie P.

Wyłączanie hybrydowego układu napędowego


  1. Nacisnąć przycisk rozruchu.

    Hybrydowy układ napędowy zostanie wyłączony i zgaśnie podświetlenie zespołu wskaśników (kilka sekund póśniej zgaśnie wskaśnik położenia dświgni przekładni napędowej).

  2. Powoli zwolnić pedał hamulca zasadniczego i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna w przycisku rozruchu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Lampka kontrolna w przycisku rozruchu zaświeci się ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego jest zwolniony, przyciskiem rozruchu moż- na przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan ope ...

Zobacz tez:

Filtr powietrza
Wkład z papieru wiskotycznego Wkład fi ltra nie powinien być czyszczony i ponownie używany. Należy go wymieniać zgodnie z zaleceniami w "Kalendarzu przeglądów". Przy wymianie przetrzeć wilgotną szmatką wnętrze obudowy fi ltra i ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)
Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych lub bocznych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na fotelu. Przy drobniejszych zderzeniach czołowyc ...

Jazda w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu
Wtym trybie czujnik radarowy wykrywa obecność pojazdów w odległości do ok. 120 m z przodu, określa bieżącą odległość od poprzedzającego pojazdu i utrzymuje odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu. ...

Categorie