Lexus CT200h: Ustawienia obsługi wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ustawienia wiadomości"


Ustawienia obsługi wiadomości


  1. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć przekazywanie wiadomości z telefonów komórkowych
  2. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości SMS/MMS
  3. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości e-mail
  4. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć dodawanie podpisu
  5. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć funkcję aktualizacji stanu wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych telefonu komórkowego.
  6. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości SMS/MMS
  7. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości e-mail
  8. Zmiana nazwy konta na "Nazwa z urządzenia" (nazwa z podłączonego urządzenia) lub "Stała nazwa" (wstępnie zdefiniowana nazwa).

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Ustawienia wiadomości".

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. System audio można obsługiwać tylko jeśli warunki drogowe na ...

Masy
(*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy, itd.), masa samochodu zwiększa się i w konsekwencji zmniejsza się nośność użytkowa, w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. (**) ...

Napełnianie zbiornika paliwa
Na etykietce przyklejonej po wewnętrznej stronie klapki zaznaczony jest wymagany rodzaj paliwa w zależności od silnika. Stan paliwa należy uzupełnić o co najmniej 5 litrów, aby ilość ta mogła zostać uwzględniona przez wskaź ...

Categorie