Lexus CT200h: Ustawienia obsługi wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ustawienia wiadomości"


Ustawienia obsługi wiadomości


  1. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć przekazywanie wiadomości z telefonów komórkowych
  2. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości SMS/MMS
  3. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości e-mail
  4. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć dodawanie podpisu
  5. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć funkcję aktualizacji stanu wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych telefonu komórkowego.
  6. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości SMS/MMS
  7. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości e-mail
  8. Zmiana nazwy konta na "Nazwa z urządzenia" (nazwa z podłączonego urządzenia) lub "Stała nazwa" (wstępnie zdefiniowana nazwa).

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Ustawienia wiadomości".

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Lampa lusterka w daszku przeciwsłonecznym
W celu dokonania wymiany żarówki należy: otworzyć pokrywę A lusterka; wyjąć klosz B podważając w punktach wskazanych strzałką; wyjąć delikatnie lampę C z odpowiedniego gniazda, wyciągając ją wywier ...

Wyświetlanie w zestawie wskaźników
W momencie przestawienia dźwigni na prowadnicy w celu wybrania położenia na wyświetlaczu w zestawie wskaźników pojawi się odpowiednia kontrolka. P. Parking (Parkowanie) R. Reverse (Bieg wsteczny) N. Neutral (Luz) D. Drive (Prowadzenie automatyczne) S. ...

Audio
Radio Wybór stacji radiowej Otoczenie zewnętrzne (wzgórze, budynek, tunel, parking, podziemie...) może blokować odbiór, także w trybie śledzenia RDS. Zjawisko to jest normalne w przypadku propagacji fal radiowych i w żadnym wypadku nie jest o ...

Categorie