Lexus CT200h: Ustawienia obsługi wiadomości

Lexus CT200h –> System audio –> Książka telefoniczna (System audio z ekranem) –> Ustawienia obsługi wiadomości

Przejść do ekranu "Ustawienia wiadomości": Przycisk "MENU"
"Konfiguracja" "Telefon"
"Ustawienia wiadomości"


Ustawienia obsługi wiadomości


  1. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć przekazywanie wiadomości z telefonów komórkowych
  2. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości SMS/MMS
  3. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć powiadomienie o nowej wiadomości e-mail
  4. Wybrać, aby włączyć lub wy- łączyć dodawanie podpisu
  5. Wybrać, aby włączyć lub wyłączyć funkcję aktualizacji stanu wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych telefonu komórkowego.
  6. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości SMS/MMS
  7. Zmiana ekranu przychodzących wiadomości e-mail
  8. Zmiana nazwy konta na "Nazwa z urządzenia" (nazwa z podłączonego urządzenia) lub "Stała nazwa" (wstępnie zdefiniowana nazwa).

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Ustawienia wiadomości".

Usuwanie danych kont

Przejść do ekranu "Usuń kontakty": Przycisk "MENU"  "Konfiguracja" "Telefon" "Ust. kontak./hist. poł." "Usuń kontakty" Wybrać kon ...

Bluetooth (System audio z ekranem)

...

Zobacz tez:

Ekran ustawień wyświetlacza
Przejście do ekranu "Wyświetlacz": Przycisk "MENU" "Wyświetlacz" Wyłączanie ekranu. Regulacja parametrów wyświetlania. Regulacja parametrów wyświetlania obrazu z kamery systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu. Prze ...

Ekran główny Audio Bluetooth
Naciśnięcie przycisku "MEDIA" na dowolnym ekranie wybranego śródła spowoduje wyświetlenie ekranu głównego Audio Bluetooth. Ekran menu Wybór utworu Nacisnąć przycisk "<" lub ">" lub obrócić pokrętło "TUNE-SCR ...

Włączanie świateł drogowych
Wcelu włączenia świateł drogowych należy, przy włączonych światłach mijania, odepchnąć od siebie dśwignię przełącznika. Wcelu wyłączenia świateł drogowych należy pociągnąć ...

Categorie