Lexus CT200h: Ustawienia układu wspomagania parkowania z czujnikami (wersje z systemem audio z ekranem lub systemem nawigacji)

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Ustawienia układu wspomagania parkowania z czujnikami (wersje z systemem audio z ekranem lub systemem nawigacji)

Można regulować głośność sygnalizacji akustycznej oraz warunki działania ekranu.

  1. Nacisnąć przycisk "MENU" sterownika systemu audio z ekranem, a następnie na ekranie wybrać "Konfiguracja".
  2. Na ekranie wybrać "Samochód", a następnie "LEXUS park assist".
  3. Wybrać żądaną pozycję.

System nawigacji

  1. Nacisnąć przycisk "MENU" zdalnego sterownika dotykowego, a następnie na ekranie wybrać "Konfiguracja".
  2. Na ekranie wybrać "Samochód", a następnie "LEXUS park assist".
  3. Wybrać żądaną pozycję.

Ekran systemu audio

Ekran systemu audio


Ekran systemu nawigacji

Ekran systemu nawigacji


  1. Ustawianie głośności sygnałów akustycznych
  2. Włączanie/Wyłączanie ekranu układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości
  3. Zmiana sposobu wyświetlania oraz dświęku oznaczającego odległość dla tylnych czujników centralnych.

Układ wspomagania parkowania z czujnikami odległości działa, gdy

Przednie czujniki narożne:

Tylne czujniki narożne i centralne:

Ekran wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Gdy używany jest układ monitorowania sytuacji z tyłu samochodu lub interaktywne wspomaganie parkowania i zostanie wykryta przeszkoda, w górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony wskaśnik ostrzegawczy, nawet jeżeli ekran został ustawiony jako wyłączony.

Uwagi dotyczące zasięgu detekcyjnego czujników

Zasięg detekcyjny czujników obejmuje jedynie okolice przednich naroży samochodu i tylnego zderzaka.

W pewnych warunkach i sytuacjach czujniki odległości od przeszkody mogą nie działać prawidłowo. Wybrane przypadki wyszczególnione są poniżej.

Oprócz wymienionych powyżej mogą zdarzyć się przypadki, że pewne obiekty mogą znaleść się bliżej, niż jest to sygnalizowane, ze względu na swój specyficzny kształt lub cechę.

Mogą też zdarzyć się przypadki, że czujniki nie wykryją przeszkody ze względu na jej specyficzny kształt. Przy tego rodzaju obiektach należy zachowywać szczególną ostrożność. Są to między innymi:

Sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z układu.

Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat ostrzegawczy

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. zmiana głośności sygnalizacji akustycznej).


Zalecenia przy korzystaniu z układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich uniemożliwia bezpieczne prowadzenie samochodu i grozi spowodowaniem wypadku.


Podczas korzystania z układu wspomagania parkowania

W następujących sytuacjach, w wyniku usterki np. czujnika, układ może nie działać prawidłowo. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Uwagi dotyczące mycia samochodu

Nie kierować strumienia wody lub pary w okolice czujników.

Grozi to ich uszkodzeniem.

Zasięg detekcyjny czujników

Około 50 cm Około 60 cm Około 150 cm Na ilustracji pokazane są zasięgi detekcyjne czujników. Należy zwrócić uwag ...

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu

Wizyjny system monitorowania sytuacji z tyłu samochodu wspomaga kierowcę podczas cofania, wyświetlając linie i widok z tyłu samochodu, na przykład w ...

Zobacz tez:

Pozostałe światła
* Wymiany można dokonać tylko w ASO NISSAN'a Procedury wymiany Wszystkie pozostałe żarówki są rodzaju A, B, C lub D. Wymieniając je, należy postępować jak na odpowiednim rysunku. ...

Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (ssps)
Układ SSPS dostosowuje siłę niezbędną do obracania kierownicą do prędkości jazdy. Przy niskich prędkościach wspomaganie jest największe, co ułatwia wykonywanie manewrów skrętu i parkowania. Przy wyższych prędko& ...

Kasowanie danych osobistych
Przycisk "MENU" "Konfiguracja"  "Ogólne" "Usuń dane osobiste" Wybrać pozycję "Usuń". W pierwszej kolejności należy dokładnie skontrolować, które dane mają zostać skasowane, ponieważ póśniej nie b& ...

Categorie