Lexus CT200h: Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia zabezpieczeń i systemu –> Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić dotychczasowy kod PIN.
 3. Za pomocą pokrętła wprowadzić nowy kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zablokowanie lub odblokowanie książki telefonicznej

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Phbk Lock" w celu zablokowania książki lub "Phbk Unlock" w celu jej odblokowania.
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Ustawienie głośności instrukcji głosowych

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Guidance Vol".
 2. Zmiana poziomu głośności instrukcji głosowych.

  Zmniejszenie głośności: Obrócić pokrętło w lewo.

  Zwiększenie głośności: Obrócić pokrętło w prawo.

Wyświetlenie adresu i nazwy urządzenia Bluetooth

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Device Name".
 2. Obracając pokrętło, wyświetlić adres i nazwę urządzenia Bluetooth.
 3. W celu powrotu do menu ustawień funkcyjnych "System Setup", za pomocą pokrętła, wybrać "Go Back".

Funkcje i procedury operacyjne

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybr ...

Wyzerowanie stanu systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Initialize", a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia. Za pomocą pokrętła ponowni ...

Zobacz tez:

Materiały eksploatacyjne
ZALECANE PRODUKTY I ICH PARAMETRY Przeznaczenie Parametry jakościowe materiałów eksploatacyjnych dla prawidłowego funkcjonowania samochodu Materiały eksploatacyjne  oryginalne Okres wymiana Oleje do silników benzynowych Olej ...

Regulacja kierownicy
OSTRZEŻENIE Podczas jazdy kierowca musi zachowywać pełną kontrolę nad kierownicą.  Nie regulować położenia kierownicy podczas jazdy. Może to spowodować utratę panowania nad samochodem. Poło& ...

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
Głównymi przyczynami powstawania korozji są: zanieczyszczenie atmosfery; zasolenie i wilgotność atmosfery (strefy nadmorskie lub o bardzo wilgotnym klimacie); zmienne warunki otoczenia. Nie można także lekceważyć ściernego dzia ...

Categorie