Lexus CT200h: Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia zabezpieczeń i systemu –> Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić dotychczasowy kod PIN.
 3. Za pomocą pokrętła wprowadzić nowy kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zablokowanie lub odblokowanie książki telefonicznej

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Phbk Lock" w celu zablokowania książki lub "Phbk Unlock" w celu jej odblokowania.
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Ustawienie głośności instrukcji głosowych

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Guidance Vol".
 2. Zmiana poziomu głośności instrukcji głosowych.

  Zmniejszenie głośności: Obrócić pokrętło w lewo.

  Zwiększenie głośności: Obrócić pokrętło w prawo.

Wyświetlenie adresu i nazwy urządzenia Bluetooth

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Device Name".
 2. Obracając pokrętło, wyświetlić adres i nazwę urządzenia Bluetooth.
 3. W celu powrotu do menu ustawień funkcyjnych "System Setup", za pomocą pokrętła, wybrać "Go Back".

Funkcje i procedury operacyjne

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybr ...

Wyzerowanie stanu systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Initialize", a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia. Za pomocą pokrętła ponowni ...

Zobacz tez:

Przywracanie wcześniejszej prędkości
Załóżmy, że samochód poruszał się z prędkością kontrolowaną przez tempomat i wciśnięty został pedał hamulca lub sprzęgła (w pojazdach z manualną skrzynią biegów). Spowoduje to oczywiś ...

Wyświetlanie w zestawie wskaźników
Położenia dźwigni zmiany biegów N. Neutral (Luz) R. Reverse (Bieg wsteczny) 1 2 3 4 5. Biegi w trybie ręcznym. AUTO. Zapala się po wybraniu trybu zautomatyzowanego. Gaśnie po przejściu do trybu ręcznego. Nacisnąć pedał hamulca ...

Zamykanie pojazdu
Ryglowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania Nacisnąć zamkniętą kłódkę, aby zaryglować pojazd. Zaryglowanie sygnalizowane jest zapaleniem się świateł kierunkowskazów na około dwie sekundy. Jeżeli jedne z ...

Categorie