Lexus CT200h: Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia zabezpieczeń i systemu –> Wprowadzenie lub zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

Wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set PIN"
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić dotychczasowy kod PIN.
 3. Za pomocą pokrętła wprowadzić nowy kod PIN.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Zablokowanie lub odblokowanie książki telefonicznej

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Phbk Lock" w celu zablokowania książki lub "Phbk Unlock" w celu jej odblokowania.
 2. Za pomocą pokrętła wprowadzić kod PIN a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

  Kod wprowadzać po 1 cyfrze.

Ustawienie głośności instrukcji głosowych

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Guidance Vol".
 2. Zmiana poziomu głośności instrukcji głosowych.

  Zmniejszenie głośności: Obrócić pokrętło w lewo.

  Zwiększenie głośności: Obrócić pokrętło w prawo.

Wyświetlenie adresu i nazwy urządzenia Bluetooth

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Device Name".
 2. Obracając pokrętło, wyświetlić adres i nazwę urządzenia Bluetooth.
 3. W celu powrotu do menu ustawień funkcyjnych "System Setup", za pomocą pokrętła, wybrać "Go Back".

Funkcje i procedury operacyjne

Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki i za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Setup". Za pomocą pokrętła wybr ...

Wyzerowanie stanu systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Initialize", a następnie wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia. Za pomocą pokrętła ponowni ...

Zobacz tez:

Chłodnica i skraplacz
Należy sprawdzać stan chłodnicy i skraplacza oraz usuwać z nich jakiekolwiek zabrudzenia. Jeżeli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu, a także wrazie braku pewności co do jego stanu, należy zwrócić się d ...

Przewożenie ładunku i bagażu
Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy. Czego nie wolno przewozić w bagażniku Niżej wymienione przedmioty przewożone w bagażniku stwarzają z ...

Środki ostrożności dotyczące hybrydowego układu napędowego
Podczas obsługi układu hybrydowego należy zachować odpowiednie środki ostrożności, ponieważ napięcie elektryczne w hybrydowym układzie napędowym sięga 650 V, zaś jego elementy mogą silnie rozgrzewać się podczas pracy. ...

Categorie