Lexus CT200h: Wyświetlacz

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległości do przeszkody.

Wersje z wyświetlaczem kolorowym

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym

Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym


  1. Wykrycie przeszkody przez przedni czujnik narożny
  2. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik narożny
  3. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik centralny

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)

  1. Ekran układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)


Gdy obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania* nie jest wyświetlany.

Informacja graficzna zostanie wyświetlona automatycznie wprzypadku wykrycia przeszkody. Można zmienić ustawienia, aby informacja graficzna nie była wyświetlana

: Wybrać, aby wyciszyć
sygnał akustyczny.

  1. Dodatkowy symbol

Gdy wyświetlany jest obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania*.

W momencie wykrycia przeszkody w górnym rogu ekranu systemu nawigacji pojawia się uproszczony obraz graficzny.

*: w niektórych wersjach

Rodzaje czujników

Przednie czujniki narożne Tylne czujniki narożne Tylne czujniki centralne Wyłącznik układu wspomagania parkowania z czujnikami odległo&# ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mog& ...

Zobacz tez:

Informacje o zestawach dodatkowych elementów nadwozia
Jeśli zamontowano zestaw dodatkowych elementów nadwozia, należy zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ wykończenia te powodują zmniejszenie prześwitu pod pojazdem. Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu nale& ...

Regulacja siedzeñ
OSTRZEŻENIE  Nie reguluj położenia siedzenia kierow cy podczas jazdy. Siedzenie może się gwałtownie przesunąć po wo du jąc utratę kontroli nad po jaz dem.  Po nastawieniu siedzenia porusz się w nim lekko, aby upewni&# ...

Przegrzanie silnika
Jeśli wskaźnik temperatury silnika wskazuje na jego przegrzanie lub jeśli istnieją inne przesłanki wskazujące na możliwość przegrzania silnika:  Zatrzymać samochód.  Wyłączyć klimatyzację.  Pozosta ...

Categorie