Lexus CT200h: Wyświetlacz

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległości do przeszkody.

Wersje z wyświetlaczem kolorowym

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym

Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym


  1. Wykrycie przeszkody przez przedni czujnik narożny
  2. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik narożny
  3. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik centralny

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)

  1. Ekran układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)


Gdy obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania* nie jest wyświetlany.

Informacja graficzna zostanie wyświetlona automatycznie wprzypadku wykrycia przeszkody. Można zmienić ustawienia, aby informacja graficzna nie była wyświetlana

: Wybrać, aby wyciszyć
sygnał akustyczny.

  1. Dodatkowy symbol

Gdy wyświetlany jest obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania*.

W momencie wykrycia przeszkody w górnym rogu ekranu systemu nawigacji pojawia się uproszczony obraz graficzny.

*: w niektórych wersjach

Rodzaje czujników

Przednie czujniki narożne Tylne czujniki narożne Tylne czujniki centralne Wyłącznik układu wspomagania parkowania z czujnikami odległo&# ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mog& ...

Zobacz tez:

Zalecenia dotyczące użytkowania pasów bezpieczeństwa
Firma NISSAN bardzo zachęca do za pina nia pasów w czasie jazdy. Możliwości zranienia w razie wypadku oraz za kres urazu są znacznie zmniej szo ne jeśli pasy są dobrze dopasowane i zapięte. Na leży bez względ nie prze strze gać obo wi&# ...

Filtr układu klimatyzacji
Filtr usuwa kurz, pyłki i inne lotne substancje drażniące z powietrza pobieranego z zewnątrz przez układ ogrzewania i wentylacji. PRZESTROGA Jazda z zatkanym wkładem filtra może spowodować przegrzanie silnika dmuchawy i jego uszkodzenie. ...

Przyciski sterujące w kierownicy
Przyciski sterujące w kierownicy umożliwiają obsługę podłączonego telefonu komórkowego lub przenośnego odtwarzacza audio Obsługa urządzeń Bluetooth za pomocą przycisków sterujących w kierownicy Regulacja gł ...

Categorie