Lexus CT200h: Wyświetlacz

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległości do przeszkody.

Wersje z wyświetlaczem kolorowym

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym

Wersje z wyświetlaczem monochromatycznym


  1. Wykrycie przeszkody przez przedni czujnik narożny
  2. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik narożny
  3. Wykrycie przeszkody przez tylny czujnik centralny

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)

  1. Ekran układu wspomagania parkowania z czujnikami odległości

Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji (w niektórych wersjach)


Gdy obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania* nie jest wyświetlany.

Informacja graficzna zostanie wyświetlona automatycznie wprzypadku wykrycia przeszkody. Można zmienić ustawienia, aby informacja graficzna nie była wyświetlana

: Wybrać, aby wyciszyć
sygnał akustyczny.

  1. Dodatkowy symbol

Gdy wyświetlany jest obraz z wizyjnego systemu monitorowania sytuacji z tyłu samochodu* lub interaktywnego wspomagania parkowania*.

W momencie wykrycia przeszkody w górnym rogu ekranu systemu nawigacji pojawia się uproszczony obraz graficzny.

*: w niektórych wersjach

Rodzaje czujników

Przednie czujniki narożne Tylne czujniki narożne Tylne czujniki centralne Wyłącznik układu wspomagania parkowania z czujnikami odległo&# ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mog& ...

Zobacz tez:

Regulacja wysokości zagłówka
Aby go podnieść, pociągnąć do góry.  Aby wyjąć, nacisnąć występ A i pociągnąć do góry.  Aby założyć na miejsce, wsunąć trzpienie zagłówka w otwory, pozostaj ...

Wskazówki dotycz´ce obsługi układu wentylacji
W przypadku zaparkowania samochodu na słońcu, przed włączeniem klimatyzacji należy uchylić szyby. W celu usunięcia zaparowania szyb przy deszczowej pogodzie lub przy wysokiej wilgotności powietrza należy zmniejszyć wilgotność poprze ...

Prawidłowa pozycja za kierownicą
Oparcie ustawić pod takim kątem, aby można było siedzieć prosto, bez konieczności pochylania się do przodu podczas kierowania. Wysunięcie fotela tak dobrać, aby można było swobodnie wciskać pedały i trzymać ki ...

Categorie