Lexus CT200h: Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości

Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać.

Pokazywanie odległości


*1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji.

*2: Wyświetlacz wielofunkcyjny.

*3: Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji

Sygnały akustyczne i odległość samochodu od przeszkody

Sygnały akustyczne są uruchamiane, gdy czujniki wykrywają przeszkody.

Wraz ze zbliżeniem się do przeszkody częstotliwość sygnałów akustycznych zwiększa się. Gdy odległość samochodu od przeszkody osiągnie poniższe wartości, rozlegnie się sygnał ciągły.

Gdy wykryte zostaną jednocześnie dwie lub więcej przeszkód, sygnał akustyczny będzie dostosowany do najbliższej z nich. Gdy jedna lub obydwie znajdą się w opisanych powyżej zakresach, rozlegnie się długi sygnał, a tuż za nim krótkie.

Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległo ...

Zasięg detekcyjny czujników

Około 50 cm Około 60 cm Około 150 cm Na ilustracji pokazane są zasięgi detekcyjne czujników. Należy zwrócić uwag ...

Zobacz tez:

Zespół optyczny przedni
W zespole optycznym przednim znajdują się żarówki świateł pozycyjnych, mijania, drogowych i kierunkowskazów. Rozmieszczenie żarówek w zespole optycznym jest następujące: światła mijania światła pozycyjne ...

Przednia lampa sufitowa z lampami punktowymi i z diodą światła rozproszonego
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Przełącznikiem A włącza się/wyłącza lampę sufitową. Gdy przełącznik A znajduje się w pozycji środkowej, lampy C i D zaświecają się/ gasną po otwarciu/zamknię ...

Przycisk trybu recyrkulacji
Przycisk ten należy nacisnąć w przypadku jazdy przy dużym zapyleniu lub zadymieniu, a także w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania kabiny. Zaświeci się wówczas kontrolka trybu recyrkulacji, a powietrze z kabiny będzie krążyć ...

Categorie