Lexus CT200h: Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości

Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać.

Pokazywanie odległości


*1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji.

*2: Wyświetlacz wielofunkcyjny.

*3: Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji

Sygnały akustyczne i odległość samochodu od przeszkody

Sygnały akustyczne są uruchamiane, gdy czujniki wykrywają przeszkody.

Wraz ze zbliżeniem się do przeszkody częstotliwość sygnałów akustycznych zwiększa się. Gdy odległość samochodu od przeszkody osiągnie poniższe wartości, rozlegnie się sygnał ciągły.

Gdy wykryte zostaną jednocześnie dwie lub więcej przeszkód, sygnał akustyczny będzie dostosowany do najbliższej z nich. Gdy jedna lub obydwie znajdą się w opisanych powyżej zakresach, rozlegnie się długi sygnał, a tuż za nim krótkie.

Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległo ...

Zasięg detekcyjny czujników

Około 50 cm Około 60 cm Około 150 cm Na ilustracji pokazane są zasięgi detekcyjne czujników. Należy zwrócić uwag ...

Zobacz tez:

Wyjmowanie awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia
Wyjąć środkową część podłogi bagażnika. Wyjąć środkowy dodatkowy schowek. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Wyjmowanie podnośnika Wyjąć środkową czę ...

Świetlenie
OSTRZEŻENIE Żarówki halogenowe zawierają gaz pod ciśnieniem. Przy ich dotykaniu i utylizacji należy zachować szczególną ostrożność.  Na czas pracy przy żarówkach halogenowych zakładać odpowie ...

Przesuwanie foteli
OSTRZEŻENIE  Nie regulować fotela kierowcy podczas jazdy. Kierowca może wówczas stracić panowanie nad samochodem. Aby przesunąć przedni fotel do przodu lub do tyłu:  Pociągnąć za uchwyt znajduj ...

Categorie