Lexus CT200h: Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości –> Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody

Pokazywanie odległości

Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać.

Pokazywanie odległości


*1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracji.

*2: Wyświetlacz wielofunkcyjny.

*3: Ekran systemu audio lub ekran systemu nawigacji

Sygnały akustyczne i odległość samochodu od przeszkody

Sygnały akustyczne są uruchamiane, gdy czujniki wykrywają przeszkody.

Wraz ze zbliżeniem się do przeszkody częstotliwość sygnałów akustycznych zwiększa się. Gdy odległość samochodu od przeszkody osiągnie poniższe wartości, rozlegnie się sygnał ciągły.

Gdy wykryte zostaną jednocześnie dwie lub więcej przeszkód, sygnał akustyczny będzie dostosowany do najbliższej z nich. Gdy jedna lub obydwie znajdą się w opisanych powyżej zakresach, rozlegnie się długi sygnał, a tuż za nim krótkie.

Wyświetlacz

Wykrycie przeszkody przez czujniki obrazowane jest w odpowiedni sposób na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zależności od położenia i odległo ...

Zasięg detekcyjny czujników

Około 50 cm Około 60 cm Około 150 cm Na ilustracji pokazane są zasięgi detekcyjne czujników. Należy zwrócić uwag ...

Zobacz tez:

Ostrzeżenia ogólne
Wraz ze świeceniem się lampki sygnalizacyjnej pojawia się specyficzny komunikat i/lub sygnał dźwiękowy, o ile umożliwia to zestaw wskaźników. Sygnalizacje te są syntetyczne i ostrzegawcze i nie należy uważać ich za wyczerpuj ...

Zagłówki
Zagłówki mają na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów karku w razie kolizji. Dla uzyskania optymalnej ochrony zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby jego górna krawędź była na równej wysokoś ...

Wymiana płynu
Poważniejsze usterki układu chłodzenia powinny być przeprowadzane w ASO NISSAN. Odpowiednie procedury serwisowe i naprawcze znajdują się w Podręcznikach Warsztatowych dostępnych wyłącznie w ASO NISSAN. Niewłaściwa obsługa/ ...

Categorie