Lexus CT200h: Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Lexus CT200h –> System audio –> Podłączanie urządzeń Bluetooth (System audio z ekranem) –> Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić informacje dotyczące zarejestrowanego urządzenia.

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth

 1. Przejść do ekranu "Konfiguracja Bluetooth*": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" 
  "Bluetooth*"
 2. Wybrać odpowiednie urządzenie, a następnie wybrać pozycję "Info o urządzeniu".

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth


 1. Umożliwia zmianę nazwy urządzenia
 2. Umożliwia zmianę metody nawiązywania połączenia "Pojazd": Połączyć system audio z przenośnym odtwarzaczem audio.

  "Urządzenie": Połączyć przenośny odtwarzacz audio z systemem audio.

 3. Adres urządzenia
 4. Profil zgodności urządzenia

*: Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Informacje o urządzeniu".

Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth

Dostępne są dwie metody nawiązywania połączenia: automatyczna i ręczna. Połączenie automatyczne Po zarejestrowaniu telefonu zostanie akty ...

Szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth. Sprawdzanie i zmiana szczegółowych ustawień komunikacji Blue ...

Zobacz tez:

Ustawienie podnośnika warsztatowego
Podczas używania podnośnika warsztatowego należy postępować zgodnie z instrukcją jego obsługi. Przy podnoszeniu samochodu należy prawidłowo ustawić podnośnik warsztatowy. Nieprawidłowe ustawienie podnośnika warsztatowego grozi us ...

Ogrzewanie i wentylacja
1. Nawiew stały górny - 2. Nawiewy środkowe regulowane - 3. Nawiewy stałe boczne - 4. Nawiewy boczne regulowane 5. Nawiewy dolne na miejsca przednie - 6. Nawiewy powietrza boczne na miejsca tylne - 7. Nawiew powietrza środkowy na miejsca tylne (dla wersji/rynk&oa ...

Regulator prędkości
System automatycznie utrzymuje prędkość samochodu zaprogramowaną przez kierowcę, bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia. Włączenie regulatora prędkości odbywa się ręcznie: wymagana jest prędkość samocho ...

Categorie