Lexus CT200h: Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Lexus CT200h –> System audio –> Podłączanie urządzeń Bluetooth (System audio z ekranem) –> Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić informacje dotyczące zarejestrowanego urządzenia.

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth

 1. Przejść do ekranu "Konfiguracja Bluetooth*": Przycisk "MENU"
  "Konfiguracja" 
  "Bluetooth*"
 2. Wybrać odpowiednie urządzenie, a następnie wybrać pozycję "Info o urządzeniu".

Stan rejestracji urządzenia Bluetooth


 1. Umożliwia zmianę nazwy urządzenia
 2. Umożliwia zmianę metody nawiązywania połączenia "Pojazd": Połączyć system audio z przenośnym odtwarzaczem audio.

  "Urządzenie": Połączyć przenośny odtwarzacz audio z systemem audio.

 3. Adres urządzenia
 4. Profil zgodności urządzenia

*: Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Przywracanie ustawień domyślnych

Przesunąć sterownik w lewo i wybrać pozycję "Domyślne" na ekranie "Informacje o urządzeniu".

Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth

Dostępne są dwie metody nawiązywania połączenia: automatyczna i ręczna. Połączenie automatyczne Po zarejestrowaniu telefonu zostanie akty ...

Szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić szczegółowe ustawienia komunikacji Bluetooth. Sprawdzanie i zmiana szczegółowych ustawień komunikacji Blue ...

Zobacz tez:

Czujniki parkowania
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Znajdują się w zderzaku tylnym samochodu rys. 101 i ich funkcją jest rozpoznawanie i powiadamianie kierowcy, za pomocą przerywanego sygnału akustycznego, o obecności przeszkody z tyłu samochodu. AKTYWACJA Czujni ...

Tryb zmieniacza płyt CD
Wkładanie płyty CD Zmieniacz płyt CD mieści pięć płyt o średnicy 12 cm.  Ostrożnie wkładać płytę CD stroną z nadrukiem do góry do odpowiedniej szczeliny (16) do momentu wyczucia oporu. Płyta zostani ...

Bezpieczniki w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Odpiąć pokrywę.  Wymienić bezpiecznik (patrz odpowiedni paragraf).  Po wymianie zamknąć ...

Categorie