Lexus CT200h: Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth

Lexus CT200h –> System audio –> Podłączanie urządzeń Bluetooth (System audio z ekranem) –> Podłączanie telefonu komórkowego Bluetooth

Dostępne są dwie metody nawiązywania połączenia: automatyczna i ręczna.

Połączenie automatyczne

Po zarejestrowaniu telefonu zostanie aktywowana funkcja automatycznego nawiązywania połączenia. Należy zawsze ustawiać telefon Bluetooth wtym trybie i pozostawiać go w miejscu umożliwiającym nawiązanie połączenia.

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub ON system wyszuka zarejestrowane telefony komórkowe znajdujące się w pobliżu.

Następnie system automatycznie nawiąże połączenie z ostatnio połączonym telefonem. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o nawiązaniu połączenia.

Połączenie ręczne

Wprzypadku niepowodzenia połączenia automatycznego lub wyłączenia zasilania Bluetooth* należy ręcznie połączyć urządzenie.

  1. Przejść do ekranu "Konfiguracja Bluetooth*": Przycisk "MENU"
    "Konfiguracja" "Bluetooth*"

  2. Wybrać urządzenie przeznaczone do połączenia.
  3. Wybrać pozycję "Podłącz wszystkie", "Podłącz jako telefon" lub "Podłącz jako odtwarzacz audio".

Jeśli odpowiednie urządzenie Bluetooth nie jest wyświetlane, należy je zarejestrować.

*: Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Ponowne połączenie telefonu komórkowego Bluetooth

Jeśli po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub ON system nie może wykryć urządzenia ze względu na niski poziom sygnału, system automatycznie ponowi próbę nawiązania połączenia.

Jeśli telefon jest wyłączony, system nie ponowi próby nawiązania połączenia. W takim przypadku należy ręcznie nawiązać połączenie, wybierając ponownie telefon.

Połączenie telefonu podczas odtwarzania dświęku z przenośnego odtwarzacza audio Bluetooth

Podłączanie przenośnego odtwarzacza Bluetooth

Dostępne są dwa ustawienia połączenia przenośnego odtwarzacza audio: nawiązywanie połączenia przy użyciu systemu audio samochodu i na ...

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth

Można potwierdzić i zmienić informacje dotyczące zarejestrowanego urządzenia. Stan rejestracji urządzenia Bluetooth Przejść do ekranu ...

Zobacz tez:

Service (Przeglądy okresowe)
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie wskazań dotyczących okresów w kilometrach, jakie pozostały do wykonania obsługi okresowej. W celu uzyskania takich wskazań należy: nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, na wyświetlaczu poja ...

Pokrętło ręcznego poziomowania świateł głównych (w niektórych wersjach)
Wysokość świecenia przednich świateł głównych można regulować w zależności od liczby pasażerów oraz stanu obciążenia pojazdu. Odchylanie świateł głównych do góry Pochylanie świat ...

Gniazdo elektryczne
Gniazdo elektryczne służy do zasilania urządzeń przystosowanych do napi ęcia 12 V i o poborze prądu nieprzekraczającym 10 A (mocy 120 W). W przypadku równoczesnego korzystania z kilku gniazd należy upewnić się, że sumaryczny pob&oacu ...

Categorie