Lexus CT200h: Wybieranie tradycyjnego trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Lexus CT200h –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Aktywna kontrola prędkości jazdy –> Wybieranie tradycyjnego trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy

Tryb utrzymywania stałej prędkości jazdy różni się od trybu aktywnej kontroli prędkości jazdy. Po wybraniu trybu utrzymywania stałej prędkości samochód będzie utrzymywać zaprogramowaną prędkość bez kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu, niezależnie czy na tym samym pasie znajduje się poprzedzający pojazd.

  1. Przyciskiem "ON/OFF" włączyć układ utrzymywania prędkości jazdy.

    Kolejne naciśnięcie przycisku wy- łącza układ.

  2. Przełączenie na tryb utrzymywania stałej prędkości.

    (Należy wychylić dśwignię w kierunku od siebie i przytrzymać ją w tej pozycji przez około 1 sekundę.)

Zaświeci się lampka kontrolna układu utrzymywania stałej prędkości jazdy.

Wtrybie utrzymywania stałej prędkości, aby powrócić do trybu kontroli odst ępu od poprzedzającego pojazdu, należy ponownie odchylić dśwignię w kierunku od siebie i przytrzymać ją w tej pozycji przez około 1 sekundę.

Po zaprogramowaniu odpowiedniej prędkości nie można powrócić do trybu kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu.

W przypadku wybrania trybu wyłączonego, a następnie ponownego wybrania przyciskiem rozruchu stanu ON, samochód automatycznie wznowi działanie w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu.

Wybieranie tradycyjnego trybu utrzymywania stałej prędkości jazdy


Aktywną kontrolę prędkości jazdy można zaprogramować, gdy

Przyspieszenie po zaprogramowaniu prędkości jazdy

Prędkość jazdy można zwiększyć w zwykły sposób. Po przyspieszeniu zaprogramowana prędkość zostanie przywrócona. Jednak w trybie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu prędkość samochodu może zostać zmniejszona do prędkości niższej niż zaprogramowana w celu zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu.

Zaprogramowana prędkość jazdy

Zaprogramowana prędkość jazdy może okazać się nieodpowiednia do panujących warunków drogowych.

Samoczynne przerwanie kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu

Kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu jest automatycznie wyłączana w następujących sytuacjach:

Jeśli kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu zostanie automatycznie wyłączona z innego powodu, może to oznaczać usterkę układu. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Samoczynne przerwanie automatycznego utrzymywania prędkości jazdy

W niżej wyszczególnionych sytuacjach automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy zostaje samoczynnie przerwane.

Czujnik radarowy i osłona chłodnicy

Należy zawsze utrzymywać w czystości czujnik i osłonę chłodnicy, aby zapewnić prawidłowe działanie układu kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu.

(Niektóre obiekty, takie jak śnieg, lód i obiekty z tworzywa, nie zostaną wykryte przez czujnik.) W przypadku wykrycia zasłonięcia czujnika aktywna kontrola prędkości jazdy zostanie wyłączona.

  1. Osłona chłodnicy
  2. Czujnik radarowy

Komunikaty i sygnały ostrzegawcze aktywnej kontroli prędkości jazdy

O usterkach układu, a także o sytuacjach wymagających wzmożonej czujności informują kierowcę komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu oraz sygnały ostrzegawcze.

Certyfikat

Certyfikat


CertyfikatPrzed użyciem aktywnej kontroli prędkości jazdy

Nie należy nadmiernie polegać na działaniu układu kontroli odstępu od poprzedzającego pojazdu.

Należy pamiętać jaka prędkość została zaprogramowana. Jeżeli działanie automatycznego zmniejszania/zwiększania prędkości nie jest odpowiednie, należy dostosować prędkość samochodu oraz odstęp od poprzedzających pojazdów, używając hamulców itp.

Ostrzeżenia dotyczące układów wspomagających kierowcę podczas jazdy

Unikanie przypadkowego uruchomienia układu automatycznego utrzymania prędkości jazdy

Gdy układ ten nie jest wykorzystywany, powinien być wyłączony przyciskiem "ON/OFF".

Warunki drogowe nieodpowiednie do korzystania z aktywnej kontroli prędkości jazdy

W niżej wyszczególnionych warunkach nie należy korzystać z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy.

Może to doprowadzić do nieprawidłowej kontroli prędkości jazdy i wypadku drogowego, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Sytuacje, w których czujnik może nie wykrywać prawidłowo poprzedzającego pojazdu

W poniższych sytuacjach oraz zależnie od warunków jazdy, jeżeli układ nie jest w stanie odpowiednio zmniejszyć prędkości, należy użyć hamulca zasadniczego.

Gdy konieczne jest zwiększenie prędkości, należy użyć pedału przyspieszenia.

Ze względu na to, że prawidłowe wykrycie tych typów pojazdów przez czujnik może być niemożliwe, ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu ( S. 215) może nie zostać uruchomione, co może być przyczyną wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Warunki, w których kontrola odstępu od poprzedzającego pojazdu może działać nieprawidłowo

W następujących warunkach należy użyć hamulców (lub pedału przyspieszenia, zależnie od sytuacji), gdy to konieczne, ponieważ prawidłowe wykrycie poprzedzających pojazdów przez czujnik radarowy może być niemożliwe, co może być przyczyną wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Obsługa czujnika radarowego

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapewnić skuteczne działanie układu automatycznego utrzymywania prędkości jazdy. Wprzeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania układu, co może doprowadzić do wypadku

Ostrzeżenie o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu

Gdy samochód znajduje się zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, a wystarczające zmniejszenie prędkości przez układ aktywnej kontroli prę ...

Wspomaganie parkowania z czujnikami odległości

Podczas parkowania lub wjeżdżania do garażu czujniki mierzą odległości pojazdu od pobliskich przeszkód i przekazują odpowiednie informac ...

Zobacz tez:

Ustawienia dświęku
Przejść do ekranu "Ustawienia dświęku": Przycisk "MENU" "Konfiguracja" "Telefon" "Ustawienia dświęku" Zmiana typu dzwonka Dostosowanie głośności dzwonka Zmiana typu sygnału wiadomości SMS/MMS Dostosowanie głośno ...

Czyszczenie szyb
Dźwignia prawa rys. 46 steruje działaniem wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej. WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SPRYSKIWACZE SZYBY PRZEDNIEJ Działają tylko, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu jest w położeniu MAR. Pokrętło na dźwigni ...

Dźwignia awaryjna
Urządzenie służy do mechanicznego odryglowania bagażnika w przypadku usterki akumulatora lub centralnego zamka. Odryglowanie  Złożyć oparcia siedzenia tylnego w celu uzyskania dostępu do zamka od środka bagażnika.  Aby odry ...

Categorie