Lexus CT200h: Wybór stacji

Lexus CT200h –> System audio –> Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC (System audio z ekranem) –> Zmiana trybu wyświetlania ekranu głównego –> Wybór stacji

Należy dostroić odbiornik radiowy do częstotliwości żądanej stacji jednym z poniższych sposobów.

Przeszukiwanie stacji radiowych

Ekran wyboru ręcznego: Nacisnąć bądś przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Ekran uprzednio zaprogramowanych stacji lub ekran z listą stacji: Przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Przeszukiwania stacji radiowych można również dokonywać z poziomu ekranu menu.

Odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości, a po znalezieniu stacji nastąpi zatrzymanie wyszukiwania.

Strojenie ręczne (ekran wyboru ręcznego)

Obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", bądś obrócić sterownik.

Lista stacji (ekran uprzednio zaprogramowanych stacji lub ekran z listą stacji)

Wybrać żądaną stację poprzez naciśnięcie przycisku "<" lub ">" lub obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL" bądś obrócić sterownik.

Programowanie odbioru stacji radiowych (ekran uprzednio zaprogramowanych stacji)

Możliwe jest programowanie odbioru stacji radiowych.

  1. Wyszukać żądane stacje.
  2. Po przejściu do ekranu wyboru uprzednio zaprogramowanych stacji radiowych należy obrócić sterownik, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji, a następnie przytrzymać wciśnięty sterownik, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Zmiana trybu wyświetlania ekranu głównego

Aby wyświetlić prawy ekran menu, należy przesunąć sterownik w prawo. Zmiana ekranu głównego odbiornika radiowego na ekran wyboru uprzed ...

Obsługa funkcji przesunięcia czasowego (DAB)

Możliwe jest ponowne odsłuchanie bieżącej audycji w dowolnym momencie. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przes. czasu". Ob ...

Zobacz tez:

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy
Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowaniu. W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lu ...

Wprowadzanie znaków
Tryb wprowadzania danych Litery i cyfry wprowadzane są przy użyciu ekranu. Obracając sterownik, należy wybrać żądany znak, a nast ępnie nacisnąć sterownik, aby go wprowadzić. Gdy świeci się wskaśnik, moż- na do ...

Akumulator
Należy dbać, aby powierzchnia akumulatora była zawsze sucha i czysta. Naloty korozji powinny być zmywane wodnym roztworem sody.  Upewnić się, że końcówki biegunów i klemy są czyste i dobrze zamocowane.  Jeżeli s ...

Categorie