Lexus CT200h: Wybór stacji

Lexus CT200h –> System audio –> Odtwarzanie płyt CD i płyt z plikami MP3/WMA/AAC (System audio z ekranem) –> Zmiana trybu wyświetlania ekranu głównego –> Wybór stacji

Należy dostroić odbiornik radiowy do częstotliwości żądanej stacji jednym z poniższych sposobów.

Przeszukiwanie stacji radiowych

Ekran wyboru ręcznego: Nacisnąć bądś przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Ekran uprzednio zaprogramowanych stacji lub ekran z listą stacji: Przytrzymać wciśnięty przycisk "<" lub ">".

Przeszukiwania stacji radiowych można również dokonywać z poziomu ekranu menu.

Odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie stacji nadającej na najbliższej częstotliwości, a po znalezieniu stacji nastąpi zatrzymanie wyszukiwania.

Strojenie ręczne (ekran wyboru ręcznego)

Obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL", bądś obrócić sterownik.

Lista stacji (ekran uprzednio zaprogramowanych stacji lub ekran z listą stacji)

Wybrać żądaną stację poprzez naciśnięcie przycisku "<" lub ">" lub obrócić pokrętło "TUNE-SCROLL" bądś obrócić sterownik.

Programowanie odbioru stacji radiowych (ekran uprzednio zaprogramowanych stacji)

Możliwe jest programowanie odbioru stacji radiowych.

  1. Wyszukać żądane stacje.
  2. Po przejściu do ekranu wyboru uprzednio zaprogramowanych stacji radiowych należy obrócić sterownik, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji, a następnie przytrzymać wciśnięty sterownik, aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Zmiana trybu wyświetlania ekranu głównego

Aby wyświetlić prawy ekran menu, należy przesunąć sterownik w prawo. Zmiana ekranu głównego odbiornika radiowego na ekran wyboru uprzed ...

Obsługa funkcji przesunięcia czasowego (DAB)

Możliwe jest ponowne odsłuchanie bieżącej audycji w dowolnym momencie. Przesunąć sterownik w prawo i wybrać pozycję "Przes. czasu". Ob ...

Zobacz tez:

Wyłaczanie urządzenia
Kierowca może wyłączyć to urządzenie w następujący sposób: obracając pokrętło A w pozycję OFF; wyłączając silnik; naciskając pedał hamulca; naciskając pedał sprzęgła; naciskają ...

System oceny trwałości oleju silnikowego (tylko Diesel)
Pojazd może być wyposażony w system oceny trwałości oleju silnikowego, co pozwoli na sygnalizowanie konieczności wymiany oleju. W zależności od warunków jazdy, przebieg po którym wskazywana będzie konieczność wymiany oleju, mo ...

Odblokowywanie drzwi z zewnątrz
Naciśnij krótko przycisk rys. 77, aby odblokować drzwi z dystansu, zaświecą się wówczas czasowo lampy sufitowe i dwa razy migną kierunkowskazy, lub włóż i obróć w lewo wkładkę metalową kluczyka w zamk ...

Categorie