Lexus CT200h: Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia przenośnego odtwarzacza Bluetooth –> Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako telefon komórkowy Bluetooth, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie telefonu komórkowego "Del Phone?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba przenośnych odtwarzaczy audio, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 2 przenośne odtwarzacze audio.

Zmiana nazwy zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, którego nazwa m ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth

Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć p ...

Zobacz tez:

Automatyczna regulacja temperatury
Gdy układ FATC pracuje w trybie AUTO, wystarczy ustawić żądaną temperaturę wewnętrzną. Przycisk AUTO Po naciśnięciu przycisku AUTO temperatura wewnętrzna będzie regulowana automatycznie w taki sposób, aby zrównała s ...

Otwieranie i zamykanie
Otwieranie okna dachowego* Nacisnąć i przytrzymać przełącznik po stronie "OPEN" dłużej niż 1 sekundę. Okno uchyli się do góry, a następnie w sposób automatyczny otworzy. Zamykanie okna dachowego* Nacisną&# ...

W razie podejrzenia nieprawidłowości
Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować konieczność regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalisty ...

Categorie