Lexus CT200h: Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia przenośnego odtwarzacza Bluetooth –> Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako telefon komórkowy Bluetooth, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie telefonu komórkowego "Del Phone?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba przenośnych odtwarzaczy audio, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 2 przenośne odtwarzacze audio.

Zmiana nazwy zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, którego nazwa m ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth

Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć p ...

Zobacz tez:

Korzystanie z joysticka
Wyświetlacz jest obsługiwany przez odpowiedni wybór poleceń na obrazie za pośrednictwem joysticka znajdującego się na zestawie przełączników i przycisku ENTER w środku joysticka. Aby wybrać odpowiednie polecenie na obrazie, nal ...

Korektor ustawienia refl ektorów
Kąt padania wiązki światła z przednich refl ektorów zależy od liczby pasażerów i ciężaru bagażu. Korektor ustawienia refl ektorów umożliwia dopasowanie kąta padania wiązki światła do warunków ob ...

Katalizator (opcja)
Katalizator jest urządzeniem redukującym szkodliwe składniki w spalinach. Zainstalowany jest on w układzie wydechowym i podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką temperaturę. ZALECENIA  Spaliny i cały układ wydechowy podczas pracy silnika ...

Categorie