Lexus CT200h: Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia przenośnego odtwarzacza Bluetooth –> Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako telefon komórkowy Bluetooth, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie telefonu komórkowego "Del Phone?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba przenośnych odtwarzaczy audio, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 2 przenośne odtwarzacze audio.

Zmiana nazwy zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, którego nazwa m ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth

Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć p ...

Zobacz tez:

Schowek przedni
Pozwala na schowanie butelki wody, dokumentów pokładowych samochodu... W zależności od modelu może być wyposażony w pokrywę. W takim wypadku:  Aby otworzyć schowek, należy podnieść rączkę. Wewnątrz zn ...

Wyświetlanie w zestawie wskaźników
Położenia dźwigni zmiany biegów N. Neutral (Luz) R. Reverse (Bieg wsteczny) 1 2 3 4 5. Biegi w trybie ręcznym. AUTO. Zapala się po wybraniu trybu zautomatyzowanego. Gaśnie po przejściu do trybu ręcznego. Nacisnąć pedał hamulca ...

Korzystanie z tempomatu na wzniesieniach
Sposób funkcjonowania tempomatu na wzniesieniach zależy od prędkości i obciążenia samochodu oraz kąta nachylenia drogi. W celu utrzymania prędkości podczas wjazdu pod górę konieczne może być wciśnięcie pedału pr ...

Categorie