Lexus CT200h: Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia przenośnego odtwarzacza Bluetooth –> Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako telefon komórkowy Bluetooth, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie telefonu komórkowego "Del Phone?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba przenośnych odtwarzaczy audio, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 2 przenośne odtwarzacze audio.

Zmiana nazwy zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, którego nazwa m ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth

Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć p ...

Zobacz tez:

System Fiat code
Jest to system elektronicznej blokady silnika, który umożliwia zwiększenie ochrony przed próbami kradzieży samochodu. Jego aktywacja następuje automatycznie z chwilą wyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu. Każdy kluczyk wyposa& ...

Osłona (osłony) zimowa
Zdejmowana osłona (osłony), uniemożliwiająca gromadzenie się śniegu na poziomie wentylatora chłodnicy. W zależności od modelu zamontowana jest jedna lub dwie osłony. Montaż  Ustawić odpowiednią osłonę przed ...

Uruchamianie silnika przy użyciu akumulatora dodatkowego
Jeżeli akumulator rozładuje się, można uruchomić silnik używając innego akumulatora o pojemności równej lub nieco większej od wyładowanego. UWAGA Tego typu procedurę uruchamiania powinien przeprowadzać specjalista, poniewa ...

Categorie