Lexus CT200h: Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia przenośnego odtwarzacza Bluetooth –> Wyrejestrowanie przenośnego odtwarzacza audio z systemu

  1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Audio".
  2. Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, który ma zostać wyrejestrowany.

Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zarejestrowany jest również jako telefon komórkowy Bluetooth, można go również wyrejestrować.

  1. Gdy pojawi się pytanie o wyrejestrowanie telefonu komórkowego "Del Phone?", za pomocą pokrętła wybrać "Yes" w celu potwierdzenia bądś "No" w celu zaprzeczenia.

Liczba przenośnych odtwarzaczy audio, które można zarejestrować

W systemie można zarejestrować maksymalnie 2 przenośne odtwarzacze audio.

Zmiana nazwy zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name". Za pomocą pokrętła wybrać przenośny odtwarzacz audio, którego nazwa m ...

Ustawienia systemu audio z funkcją Bluetooth

Funkcje i procedury operacyjne W celu uzyskania dostępu do określonego ustawienia należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć p ...

Zobacz tez:

Monitor przepływu energii i zużycia paliwa
Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz ekranie układu nawigacji (w niektórych wersjach) lub ekranie systemu audio (w niektórych wersjach), ukazują się informacje o stanie operacyjnym hybrydowego układu nap ędowego. Wyświetlacz wielofunkcyjny ...

Panel sterowania
Regulacja ustawienia temperatury Naciskając przycisk  , można podwyższyć nastawioną temperatur ę, zaś naciskając można obniżyć nastawioną temperaturę. Regulacja prędkości dmuchawy Naciskając przycisk , ...

Tryb odtwarzacza CD
Odtwarzanie płyty  Jeśli w szczelinie nie ma jeszcze płyty CD,  delikatnie włożyć płytę CD stroną z nadrukiem do góry do szczeliny odtwarzacza do momentu wyczucia oporu. Płyta zostanie automatycznie wciągnięta d ...

Categorie