Lexus CT200h: Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

 1. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zarejestrowanych telefonów komórkowych

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Phones". Zostaną głośno odczytane nazwy zarejestrowanych w systemie telefonów komórkowych.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phone Setup".

Zmiana hasła

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set Passkey".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać hasło składające się z 4 do 8 cyfr.

  Hasło należy wprowadzać po 1 cyfrze.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr hasła ponownie nacisnąć pokrętło.

  Jeżeli nowe hasło składa się z 8 cyfr, naciśnięcie pokrętła nie jest konieczne.

Funkcje i procedury operacyjne

Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej s ...

Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać ...

Zobacz tez:

Radioodtwarzacz cd z systemem RDS
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. OSTRZEŻENIE Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. System audio można obsługiwać tylko jeśli warunki drogowe na ...

Olej do manualnej skrzyni biegów (Benzyna)
SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW OSTRZEŻENIE Ta czynność wymaga specjalnych umiejętności i wyposażenia. Przed jej wykonaniem należy uważnie zapoznać się z odpowiednią procedurą.  W prz ...

Dźwignia awaryjna
Aby zaryglować i odryglować mechanicznie drzwi w przypadku usterki systemu centralnego zamka lub usterki akumulatora. Drzwi kierowcy Włożyć klucz do zamka w celu zaryglowania lub odryglowania drzwi. Drzwi pasażera  Na drzwiach tylnych sprawdzić, ...

Categorie