Lexus CT200h: Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

 1. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zarejestrowanych telefonów komórkowych

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Phones". Zostaną głośno odczytane nazwy zarejestrowanych w systemie telefonów komórkowych.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phone Setup".

Zmiana hasła

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set Passkey".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać hasło składające się z 4 do 8 cyfr.

  Hasło należy wprowadzać po 1 cyfrze.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr hasła ponownie nacisnąć pokrętło.

  Jeżeli nowe hasło składa się z 8 cyfr, naciśnięcie pokrętła nie jest konieczne.

Funkcje i procedury operacyjne

Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej s ...

Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać ...

Zobacz tez:

Urządzenia zabezpieczające niemowlęta i małe dzieci
OSTRZEŻENIE  Dzieci i niemowlęta nigdy nie powinny być przewożone na kolanach osób dorosłych. Jest rzeczą niemożliwą, by nawet bardzo silny dorosły człowiek był w stanie się oprzeć siłom występuj ...

Informacje ogólne
Komputer pokładowy umożliwia wyświetlanie, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w pozycji MAR, wielkości odnośnych do stanu działania samochodu. Funkcja ta składa się z dwóch oddzielnych funkcji trip nazywanych "Trip ...

Regulacja intensywności podświetlenia wskaśników
Intensywność podświetlenia wskaśników można regulować, obracając pokrętło. Rozjaśnianie Przyciemnianie Jeżeli pokrętło nie zostało obrócone do góry do skrajnej pozycji, po włączeniu ś ...

Categorie