Lexus CT200h: Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

 1. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zarejestrowanych telefonów komórkowych

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Phones". Zostaną głośno odczytane nazwy zarejestrowanych w systemie telefonów komórkowych.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phone Setup".

Zmiana hasła

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set Passkey".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać hasło składające się z 4 do 8 cyfr.

  Hasło należy wprowadzać po 1 cyfrze.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr hasła ponownie nacisnąć pokrętło.

  Jeżeli nowe hasło składa się z 8 cyfr, naciśnięcie pokrętła nie jest konieczne.

Funkcje i procedury operacyjne

Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej s ...

Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać ...

Zobacz tez:

Regulacja kierownicy
Po zatrzymaniu opuścić dźwignię, aby odblokować kierownicę.  Wyregulować wysokość, aby dopasować stanowisko kierowcy.  Pociągnąć dźwignię, aby zablokować kierownicę. Ze wzglę ...

Obsługa przycisków sterowania zespołu wskaśników
Wyświetlacz wielofunkcyjny jest obsługiwany przy użyciu przycisków sterowania zespołu wskaśników Wybór elementu/zmiana strony Wprowadzanie zmiany ustawień Powrót do poprzedniego ekranu Nacisnąć: Pokazywany jest ekr ...

Czyszczenie zacisków akumulatora
Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.  Za pomocą klucza poluzować i zdjąć klamry dociskowe akumulatora z zacisków. Zawsze odłączać ujemny zacisk (-) w pierwszej kolejności.  Oczyścić ...

Categorie