Lexus CT200h: Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

 1. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zarejestrowanych telefonów komórkowych

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Phones". Zostaną głośno odczytane nazwy zarejestrowanych w systemie telefonów komórkowych.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phone Setup".

Zmiana hasła

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set Passkey".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać hasło składające się z 4 do 8 cyfr.

  Hasło należy wprowadzać po 1 cyfrze.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr hasła ponownie nacisnąć pokrętło.

  Jeżeli nowe hasło składa się z 8 cyfr, naciśnięcie pokrętła nie jest konieczne.

Funkcje i procedury operacyjne

Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej s ...

Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać ...

Zobacz tez:

Katalizator (opcja)
Katalizator jest urządzeniem redukującym szkodliwe składniki w spalinach. Zainstalowany jest on w układzie wydechowym i podczas pracy silnika osiąga bardzo wysoką temperaturę. ZALECENIA  Spaliny i cały układ wydechowy podczas pracy silnika ...

Na stacji benzynowej
ZALECANE PALIWO Silnik benzynowy: Benzyna bezołowiowa - min. 95 oktan (RON) UWAGA Nie wolno stosować benzyny ołowiowej. Jej użycie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie katalizatora. Silnik Diesla: Olej napędowy - min.50 cetan. UWAGA  Do napędu silnika ...

Bag pasażera Aktywacja/ Dezaktywacja poduszek powietrznych po stronie pasażera, przedniej i bocznej chroniącej klatkę piersiową/miednicę (side bag)
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Funkcja ta umożliwia aktywację/dezaktywację poduszki powietrznej po stronie pasażera. Należy wykonać, co następuje: nacisnąć przycisk MENU ESC i po pojawieniu się na wyświetlaczu komunik ...

Categorie