Lexus CT200h: Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

Lexus CT200h –> System audio –> Menu "Setup" –> Ustawienia telefonu komórkowego –> Zmiana nazwy zarejestrowanego telefonu komórkowego

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Change Name".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. Za pomocą pokrętła wybrać "Record Name" i po sygnale wypowiedzieć nową nazwę, która zostanie nadana urządzeniu.

Brzmienie nazwy zostanie głośno powtórzone przez system.

 1. Za pomocą pokrętła wybrać "Confirm" w celu potwierdzenia.

Lista zarejestrowanych telefonów komórkowych

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "List Phones". Zostaną głośno odczytane nazwy zarejestrowanych w systemie telefonów komórkowych.

Po odczytaniu wszystkich nastąpi powrót do "Phone Setup".

Zmiana hasła

 1. Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Set Passkey".
 2. Za pomocą pokrętła wybrać hasło składające się z 4 do 8 cyfr.

  Hasło należy wprowadzać po 1 cyfrze.

 3. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr hasła ponownie nacisnąć pokrętło.

  Jeżeli nowe hasło składa się z 8 cyfr, naciśnięcie pokrętła nie jest konieczne.

Funkcje i procedury operacyjne

Wcelu uzyskania dostępu do określonej funkcji należy wykonać opisane poniżej czynności. Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej s ...

Wyrejestrowanie telefonu komórkowego z systemu

Za pomocą pokrętła "TUNE-SEL" wybrać "Delete Phone". Za pomocą pokrętła wybrać telefon komórkowy, który ma zostać ...

Zobacz tez:

Beep szybkości (Prędkość dopuszczalna)
Funkcja ta umożliwia ustawienie dopuszczalnej prędkości samochodu (w km/h lub w mph), po przekroczeniu której użytkownik zostanie ostrzeżony (patrz rozdział "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty"). W celu ustawienia wymaganej dopuszczalnej prędkoś ...

Odpowiadanie na wiadomość
Przesunąć sterownik w lewo na ekranie wiadomości. Wybrać pozycję "Szybka wiadomość", aby wyświetlić ekran "Szybka wiadomość". Wybrać odpowiednią wiadomość, a następnie wybrać pozycję "Wyślij". ...

Wykaz schowków
Dodatkowe schowki Schowek w desce rozdzielczej Uchwyty na butelki/schowki w drzwiach Schowek w środkowej konsoli Uchwyty na kubki Przedmioty, które nie powinny być pozostawiane w schowku Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek oraz pojemn ...

Categorie